Text:(MGH Capitularia 1) - Admonitio ad omnes regni ordines

From Capit Wiki
Jump to: navigation, search
Document
Author (MGH Capitularia 1)
Capitulary Nr 150
Edition MGH Capit. 1
Place
Primary Century 09
Provider MGH
Secondary Century 09
Text Type Capitulary
Text Type Class Legal
Title Admonitio ad omnes regni ordines
Volume Capit. 1
TEI Source

Key Sentences

 • 2210. Abbatibus quoque et laicis specialiter iubemus, ut in monasteriis quae ex nostra largitate habent episcoporum consilio et documento ea quae ad religionem canonicorum, monachorum, sanctimonialium pertinent peragant et eorum salubrem admonitionem in hoc libenter audiant et oboediant.
 • 16Pupillorum et viduarum vero et ceterorum pauperum adiutores ac defensores et sanctae ecclesiae vel servorum illius honoratores iuxta vestram possibilitatem sitis.
 • 2513. Omnibus etiam generaliter dicimus, ut caritatem et pacem ad invicem habeatis et generalem iussionem nostram generaliter observare decertetis et missis nostris, pro qualicumque scilicet aut ecclesiastica aut publica utilitate vel oportunitate a nobis directis, nostri honoris causa honorem exhibeatis et propter nostrae auctoritatis venerationem ea quae per illos iniungimus agere non neglegatis.
 • 136. Scolae sane ad filios et ministros ecclesiae instruendos vel edocendos, sicut nobis praeterito tempore ad Attiniacum promisistis et vobis iniunximus, in congruis locis, ubi necdum perfectum est, ad multorum utilitatem et profectum a vobis ordinari non neglegantur.
 • 42Si quis tamen episcoporum fuerit qui argentum pro hoc accipere velit, in sua maneat potestate, iuxta quod ei et illi qui hoc persolvere debet convenerit.

Keywords

exposco (V), honoro (V), certo (V), diligo (V), advenio (V), concedo (V), societas (NN), restauratio (NN), curo (V), commoneo (V)

Document

1150. ADMONITIO AD OMNES REGNI ORDINES. 2823825.

3Omnibus vobis aut visu aut auditu notum esse non dubitamus, quia genitor noster et progenitores, postquam a Deo ad hoc electi sunt, in hoc praecipue studuerunt, ut honor sanctae Dei ecclesiae et status regni decens maneret.

4Nos etiam iuxta modum nostrum eorum sequentes exemplum saepe vestram devotionem de his admonere curavimus et Deo miserante multa iam emendata et correcta videmus, unde et Deo iustas laudes persolvere et vestrae bonae intentioni multimodas debemus gratias referre.


52. Sed quoniam complacuit divinae providentiae nostram mediocritatem ad hoc constituere, ut sanctae suae ecclesiae et regni huius curam gereremus, ad hoc certare et nos et filios ac socios nostros diebus vitae nostrae optamus, ut tria specialiter capitula et a nobis et a vobis, Deo opem ferente, in huius regni administratione specialiter censerventur: id est ut defensio et exaltatio vel honor sanctae Dei ecclesiae et servorum illius congruus maneat et pax et iustitia in omni generalitate populi nostri conservetur.

6In his quippe maxime studere et de his in omnibus placitis, quae vobiscum Deo auxiliante habituri sumus, vos admonere optamus, sicut debitores sumus.


73. Sed quamquam summa huius ministerii in nostra persona consistere videatur, tamen et divina auctoritate et humana ordinatione ita per partes divisum esse cognoscitur, ut unusquisque vestrum in suo loco et ordine partem nostri ministerii habere cognoscatur; unde apparet, quod ego omnium vestrum admonitor esse debeo, et omnes vos nostri adiutores esse debetis.

8Nec enim ignoramus, quid unicuique vestrum in sibi commissa portione conveniat, et ideo praetermittere non possumus, quin unumquemque iuxta suum ordinem admoneamus.


94. Sed quoniam scimus, quod specialiter pertineat ad episcopos, ut primum ad sacrum ministerium suscipiendum iuste accedant et in eodem ministerio religiose vivant et tam bene vivendo quam recte praedicando populis sibi commissis iter vitae praebeant et ut in monasteriis in suis parroechiis constitutis sancta religio observata fiat et ut unusquisque iuxta suam professionem veraciter vivat, curam impendant, omnes vos in hoc sacro ordine constitutos et officio pastorali functos monemus atque rogamus, ut in hoc maxime elaborare studeatis et per vosmetipsos et per vobis subiectos, quantum ad vestrum ministerium pertinet, nobis veri adiutores in administratione ministerii nobis commissi existatis, ut in iuditio non condemnari pro nostra et vestra neglegentia, sedpotius pro utrorumque bono studio remunerari mereamur.

10Et ubicumque per neglegentiam abbatis aut abbatissae vel comitis sive vassi nostri aut alicuius cuiuslibet personae aliquod vobis difficultatis in hoc apparuerit obstaculum, nostrae dinoscentiae id ad tempus insinuare non differatis, ut, nostro auxilio suffulti, quod vestra auctoritas exposcit, famulante ut decet potestate nostra, facilius perficere valeatis.


115. De sacerdotibus vero ad vestram curam pertinentibus magnum adhibete studium, ut, qualiter vivere debeant et quomodo populis ad suae portionis curam pertinentibus exemplo et verbo prosint, a vobis cum magna cura edoceantur et admoneantur et, ut id facere studeant, vestra pontificali auctoritate constringantur; quicquid autem in illis a populis iuste reprehenditur, in exemplo propriae conversationis vestra providentia corrigere non neglegat.

12Ne vero ecclesiae illis commissae in restauratione aut in luminariis iuxta possibilitatem rerum ab illis neglegantur, vestra nihilominus invigilare debet sollertia; et sicut alios prohibetis, ne de mansis ad ecclesiae luminaria datis aliquid accipiant, sic et vos et vestri archidiaconi de eisdem mansis nihil accipiendo aliis exemplum praebeatis, sed potius ad id ad quod dati sunt servire concedantur, ut totum, sicut dictum est, in restauratione ecclesiarum et luminaribus vestra auctoritate et studio cedere possit.


136. Scolae sane ad filios et ministros ecclesiae instruendos vel edocendos, sicut nobis praeterito tempore ad Attiniacum promisistis et vobis iniunximus, in congruis locis, ubi necdum perfectum est, ad multorum utilitatem et profectum a vobis ordinari non neglegantur.


147. Vobis vero comitibus dicimus vosque commonemus, quia ad vestrum ministerium maxime pertinet, ut reverentiam et honorem sanctae Dei ecclesiae exhibeatis et cum episcopis vestris concorditer vivatis et eis adiutorium ad suum ministerium per agendum praebeatis et ut vos ipsi in ministeriis vestris pacem et iustitiam faciatis et, quae nostra auctoritas publice fieri decernit, ut in vestris ministeriis studiose perficiantur attendite.


158. Proinde monemus vestram fidelitatem, ut memores sitis fidei nobis promissae et in parte ministerii nostri vobis commissi, in pace scilicet et iustitia facienda, vosmetipsos coram Deo et coram hominibus tales exhibeatis, ut et nostri veri adiutores et populi conservatores iuste dici et vocari possitis; et nulla quaelibet causa, aut munerum acceptio aut amicitia cuiuslibet vel odium aut timor vel gratia, ab statu rectitudinis vos deviare compellat, quin inter proximum et proximum semper iuste iudicetis.

16Pupillorum et viduarum vero et ceterorum pauperum adiutores ac defensores et sanctae ecclesiae vel servorum illius honoratores iuxta vestram possibilitatem sitis.

17Illos quoque qui temeritate et violentia in furtis et latrociniis sive rapinis communem pacem populi perturbare moliuntur vestro studio et correctione, sicut decet, compescite.

18Et si aliqua persona in aliquo vobis impedimentum fuerit, quin ea quae dicimus facere non valeatis, nobis ad tempus illud notum fiat, ut nostra auctoritate adiuti ministerium vestrum digne adimplere possitis.


199. Omnes vero laicos monemus, ut honorem ecclesiasticum conservent et dignam venerationem episcopis et Dei sacerdotibus exhibeant et ad eorum praedicationem cum suis devote occurrant et ieiunia ab illis communiter indicta reverenter observent et suos observare doceant et compellant.

20Et ut etiam dies dominicus, sicut decet, et honoretur et colatur, omnes studeant; et ut liberius fieri possit, mercata et placita a comitibus.

21sicut saepe admonitum fuit, illo die prohibeantur.


2210. Abbatibus quoque et laicis specialiter iubemus, ut in monasteriis quae ex nostra largitate habent episcoporum consilio et documento ea quae ad religionem canonicorum, monachorum, sanctimonialium pertinent peragant et eorum salubrem admonitionem in hoc libenter audiant et oboediant.


2311. Episcopis iterum, abbatibus et vassis nostris et omnibus fidelibus laicis dicimus, ut comitibus ad iustitias faciendas adiutores sitis.


2412 Episcopi vero vel comites ad invicem et cum ceteris fidelibus concorditer vivant et ad sua ministeria peragenda vicissim sibi adiutorium ferant.


2513. Omnibus etiam generaliter dicimus, ut caritatem et pacem ad invicem habeatis et generalem iussionem nostram generaliter observare decertetis et missis nostris, pro qualicumque scilicet aut ecclesiastica aut publica utilitate vel oportunitate a nobis directis, nostri honoris causa honorem exhibeatis et propter nostrae auctoritatis venerationem ea quae per illos iniungimus agere non neglegatis.


2614. Et quoniam, sicut diximus, unusquisque vestrum partem ministerii nostri per partes habere dinoscitur, volumus studere, aut per clamatores aut per alia quae libet certa inditia aut per missos nostros quos ad hoc ordinaverimus, qualiter unusquisque in hoc certare studuerit, et per commune testimonium, id est episcoporum de comitibus, comitum de episcopis, comperire, qualiter scilicet comites iustitiam diligant et faciant, et quam religiose episcopi conversentur et praedicent, et amborum relatu de aliorum fidelium in suis ministeriis consistentium aequitate et pace atque concordia cognoscere.

27Similiter etiam volumus, ut omnes illis et illi omnibus, de communi societate et statu a nobis interrogati, verum testimonium sibi mutuo perhibere possint.


2815. Et si talis causa in qualibet provincia aut in aliquo comitatu horta fuerit, quae aut ad inhonorationem regni aut ad commune damnum pertineat, quae etiam sine nostra potestate corrigi non possit, nos diu latere non permittatis, qui omnia Deo auxiliante corrigere debemus: quia, quicquid hactenus in his, quae ad pacem et iustitiam totius populi pertinent et ad honorem regni et communem utilitatem, aut a nobis aut a vobis neglectum est, debemus Deo auxiliante certare, qualiter abhinc nostro et vestro studio emendatum fiat.


2916. De pace vero in exercitali itinere servanda usque ad marcham hoc omnibus notum fieri volumus, quod, quicumque auctorem damni sibi praeterito anno inlati nominatim cognoscit, ut iustitiam de illo quaerat et accipiat.


3017. Deinceps tamen omnibus notum fore volumus, ut cognoscat unusquisque omnes qui in suo obsequio in tali itinere pergunt, sive sui sint sive alieni, ut ille de eorum factis rationem se sciat redditurum, et quicquid ipsi in pace violanda delinquerint, ad ipsius debet plivium pervenire; ea scilicet conditione, ut pacis violator primum iuxta facinoris qualitatem sive coram nobis sive coram misso nostro dignas poenas persolvat, et senior qui talem secum duxerit, quem aut constringere noluit aut non potuit, ut nostram iussionem servaret et insuper in nostro regno praedas facere non timeret, pro illius neglegentia, si ante eum de his non admonuerit et, postquam neglegentia contemptoris ad eius notitiam pervenerit, eum corrigere sicut decet neglexerit, honore suo privetur, ut scilicet neuter illorum sine iusta vindicta remaneat.


3118. De inhonoratione quoque regis et regni et mala fama in exteras nationes dispersa, propter neglegentiam eorum qui legationes ad nos directas in suis mansionibus aut male recipiunt aut constitutam a nobis expensam non tribuunt aut parvareda darenolunt aut furto aliquid eis subripiunt aut, quod perpessimum est, apertas violentias, eos caedendo et res eorum diripiendo, in ipsis exercere non pertimescunt, hoc omnibus notum esse volumus, quod quicumque ex his qui honores nostros habent abhinc hanc neglegentiam emendare non certaverit et suos homines, qui eius vice hoc agere debent, ut id bene perficiant, non instruxerit aut constrinxerit, ut ulterius illud neglegere non praesumant, et honorem nostrum et regni nobis commissi custodire contempserit, nec nostrum nec regni nostri honorem ulterius volumus ut habeat.

32Sed volumus ut unusquisque fidelium nostrorum procuratores rerum suarum de his specialiter instruat, ut, quandocumque et undecumque legatio advenerit, et aut litteras aut missum nostrum viderint, honorifice illum in omni loco imperii nostri propter nostrum et totius regni honorem omnes suscipere valeant.


3319. In illis vero locis, ubi modo via et mansionatici a genitore nostro et a nobis per capitulare ordinati sunt, missos ad hoc specialiter constitutos; qui hoc iugiter providere debeant, habeant, ut omnia quae ad easdem legationes suscipiendas pertinent fideles nostri ad hoc constituti ad tempus praeparare studeant, ut non tunc sit necesse de longe quaerere aut adducere, quando tempus est illud dare vel persolvere; in ceteris vero locis per totum imperium nostrum unusquisque fidelium nostrorum et per se et per ministros suos, sicut diximus, sedulam vigilantiam adhibeat.


3420. De moneta vero, unde iam per tres annos et ammonitionem fecimus et tempus quando una teneretur et aliae omnes cessarent constituimus, hoc et omnibus notum esse volumus, quoniam, ut absque ulla excusatione cito possit emendari, spatium usque ad missam sancti Martini dare decrevimus, ut unusquisque comitum in suis ministeriis de hoc iussionem nostram tunc possit habere adinpletam; quatenus ab illa die non alia, sed illa sola per totum regnum nostrum ab omnibus habeatur, iuxta illam constitutionem, sicut in capitulis, quae de hac re illis comitibus dedimus in quorum ministeriis moneta percutitur, constitutum est. Quia tunc volumus missos nostros huius rei gratia dirigere per singulos comitatus, qui diligenter inquirant, qualiter comites in hoc nostram iussionem adimplere certaverint.

35Et quicumque neglegens inde inventus fuerit, volumus ut ante nostram praesentiam quantotius venire iubeatur et rationem reddat, utrum hoc quod iussimus facere noluerit aut non potuerit aut, si aliqua re praepediente id facere non potuit, cur nobis ipsam impossibilitatem ad tempus non adnuntiavit.

36Quia, si ipse aut non voluit aut suae neglegentiae causa non potuit, nos talem invenire volumus, qui hoc quod iubemus servare velit et possit.

37Ut autem iussio nostra in hac re citius impleatur, volumus ut, quicumque ab illa die alium denarium negotiandi causa protulerit, a comite et ministris eius auferatur ab eo.


3821. Similiter quoque de iniustis teloneis, de quibus, qualiter ab omnibus observandum esset, et capitulis constituimus et creberrimas admonitiones fecimus, praedicti missi nostri volumus ut inquisitionem faciant, a quibus nostra iussio in hoc adimpleta, a quibus quoque sit neglecta; et eum qui aut implere neglexit aut distulit ad nostram volumus ut veniat iussus praesentiam, ut cito rationem de his, sicut superius diximus, reddat; et si culpabilis inventus fuerit, dignam correctionem accipiat, ut ceteris neglegentibus exemplum terroris praebeat.


3922. Ut ubi pontes antiquitus fuerunt et in his locis ubi tempore genitoris nostriipso iubente diversarum necessitatum causa facti sunt, omnino absque ulla dilatione ab his qui eos tunc fecerunt, restituantur et renoventur, ita ut ad missam sancti Andreae restaurati fiant, nisi forte aut ipsa operis magnitudo aut aquarum in quolibet inundatio hoc prohibeat; aliter vero nullus qualibet occasione hoc neglegere aut differre praesummat, quin ad praedictum tempus adimpletum fiat.

40Et missi nostri, quorum superius mentionem fecimus, volumus ut renuntient, in quibus locis nostra iussio impleta, in quibus sit neglecta aut aliqua inpossibilitate vel certa ratione dilata.


4123. De nonis quidem et decimis, unde et genitor noster et nos frequenter et in diversis placitis admonitionem fecimus et per capitularia nostra qualiter haec observarentur ordinavimus, volumus atque iubemus, ut de omni conlaboratu et de vino et foeno fideliter et pleniter ab omnibus nona et decima persolvatur; de nutrimine vero pro decima, sicut hactenus consuetudo fuit, ab omnibus observetur.

42Si quis tamen episcoporum fuerit qui argentum pro hoc accipere velit, in sua maneat potestate, iuxta quod ei et illi qui hoc persolvere debet convenerit.


4324. Similiter quidem de operibus in restauratione ecclesiarum, sive in faciendo, sive in redimendo, episcopalis potius sequatur voluntas; nullatenus tamen remaneat, quin, sicut a nobis saepe iussum est, hoc aut illud partibus ecclesiarum persolvatur.

44Et hoc omnibus notum sit, quia quicumque neglegenter exinde egerit et coram nobis exinde neglegens repertus fuerit, illud volumus omnino ut subeat, quod in nostro capitulari de hac re communi consultu fidelium nostrorum ordinavimus.


4525. Comites vero ministris ecclesiae in eorum ministeriis, ut hoc plenius et de nostris et de se et de suis hominibus obtinere possint, adiutores in omnibus fiant; et quicumque prima et secunda vice de his a comite admonitus non se correxerit, volumus ut per eundem comitem eius neglegentia ad nostram notitiam perferatur, ut nostra auctoritate quod in nostro capitulari continet, subire cogatur.


4626. Volumus etiam, ut capitula quae nunc et alio tempore consultu fidelium nostrorum a nobis constituta sunt a cancellario nostro archiepiscopi et comites eorum de propriis civitatibus modo, aut per se aut per suos missos, accipiant, et unusquisque per suam diocesim ceteris episcopis, abbatibus, comitibus et aliis fidelibus nostris ea transcribi faciant et in suis comitatibus coram omnibus relegant, ut cunctis nostra ordinatio et voluntas nota fieri possit.

47Cancellarius tamen noster nomina episcoporum et comitum qui ea accipere curaverint notet et ea ad nostram notitiam perferat, ut nullus hoc praetermittere praesumat. Vassi quoque nostri nobis famulantes volumus ut condignum apud omnes habeant honorem, sicut a genitore nostro et a nobis saepe admonitum est.


Paradigmatic Similarity (Doc2Vec)

Graph View

{"nodes":[{"color":"#C0C0C0","size":1.195167297284357,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Commemoratio missis data","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Commemoratio missis data"},{"color":"#C0C0C0","size":1.139098182234183,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium Vernense","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium Vernense"},{"color":"#FD482F","size":2,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Admonitio ad omnes regni ordines","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Admonitio ad omnes regni ordines"},{"color":"#C0C0C0","size":1.1123150683145697,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Capitualre missorum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Capitualre missorum"},{"color":"#C0C0C0","size":1.2151358426309091,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Episcoporum de poenitentia quam Hludowicus imperator professus est","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Episcoporum de poenitentia quam Hludowicus imperator professus est"},{"color":"#C0C0C0","size":1.1780110800047319,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici II capitulare","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici II capitulare"},{"color":"#C0C0C0","size":1.129257523481023,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Karoli epistola de litteris colendis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Karoli epistola de litteris colendis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.3103522620601176,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Legationis capitulum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Legationis capitulum"},{"color":"#C0C0C0","size":1.1006814468534667,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica"},{"color":"#C0C0C0","size":1.2017199247839252,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula ab episcopis attinaci data","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula ab episcopis attinaci data"}],"edges":[{"source":5,"value":0.40159578777817573,"target":8},{"source":3,"value":0.6419386612273239,"target":4},{"source":1,"value":0.33742735721444683,"target":5},{"source":1,"value":0.32629139582263716,"target":8},{"source":6,"value":0.12925752348102287,"target":2},{"source":0,"value":0.14006019829075067,"target":9},{"source":4,"value":0.2587439371441195,"target":7},{"source":3,"value":0.5952052773430114,"target":7},{"source":3,"value":0.11231506831456976,"target":2},{"source":1,"value":0,"target":0},{"source":6,"value":0.5791984225148852,"target":7},{"source":2,"value":0.21513584263090904,"target":4},{"source":5,"value":0.22327533143564146,"target":9},{"source":8,"value":0.6235896441703273,"target":9},{"source":5,"value":0.31515643671721255,"target":0},{"source":0,"value":0.3116163997366396,"target":8},{"source":1,"value":0.0013219431781795181,"target":9},{"source":3,"value":0.8587534225036827,"target":6},{"source":2,"value":0.31035226206011746,"target":7},{"source":6,"value":0.6616571336926028,"target":4},{"source":5,"value":0.427793072334607,"target":6},{"source":6,"value":0.8394132888613233,"target":8},{"source":1,"value":0.1390981822341831,"target":2},{"source":0,"value":0.46927250409365273,"target":3},{"source":9,"value":0.32702172288154524,"target":7},{"source":0,"value":0.17932307212503037,"target":4},{"source":3,"value":0.6101033078250212,"target":9},{"source":1,"value":0.3988037599019023,"target":6},{"source":0,"value":0.37848758988507,"target":7},{"source":4,"value":0.6085664682943921,"target":9},{"source":5,"value":0.17801108000473195,"target":2},{"source":2,"value":0.1006814468534666,"target":8},{"source":8,"value":0.49935051391909185,"target":7},{"source":5,"value":0.30507420911557226,"target":7},{"source":0,"value":0.19516729728435692,"target":2},{"source":6,"value":0.626685471110978,"target":9},{"source":1,"value":0.370351689243348,"target":3},{"source":1,"value":0.8435314957431583,"target":4},{"source":2,"value":0.20171992478392523,"target":9},{"source":0,"value":0.26778734729415793,"target":6},{"source":1,"value":0.2432261874821944,"target":7},{"source":5,"value":0.527599268230214,"target":3},{"source":8,"value":0.5877777167709928,"target":4},{"source":3,"value":1,"target":8},{"source":5,"value":0.5949143509428945,"target":4}]}

Tabular View

306 entries total, list limited to 10

Page Title Author Capitulary Nr Edition Place Primary Century Provider Secondary Century Text Type Text Type Class Title Volume
Text:(MGH Capitularia 1) - Legationis capitulum (MGH Capitularia 1) 152 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Legationis capitulum Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Episcoporum de poenitentia quam Hludowicus imperator professus est (MGH Capitularia 2) 197 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Episcoporum de poenitentia quam Hludowicus imperator professus est Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula ab episcopis attinaci data (MGH Capitularia 1) 174 MGH Capit. 1 Attiniacus 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitula ab episcopis attinaci data Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 1) - Commemoratio missis data (MGH Capitularia 1) 151 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Commemoratio missis data Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici II capitulare (MGH Capitularia 2) 211 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Hludowici II capitulare Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium Vernense (MGH Capitularia 2) 291 MGH Capit. 2 Vernum 09 MGH 09 Capitulary Legal Concilium Vernense Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Karoli epistola de litteris colendis (MGH Capitularia 1) 029 MGH Capit. 1 08 MGH 08 Capitulary Legal Karoli epistola de litteris colendis Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Capitualre missorum (MGH Capitularia 2) 188 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitualre missorum Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica (MGH Capitularia 1) 177 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 1) - Karoli epistola in Italiam emissa (MGH Capitularia 1) 097 MGH Capit. 1 08 MGH 08 Capitulary Legal Karoli epistola in Italiam emissa Capit. 1

Syntagmatic Similarity (TopicModel)

Graph View

{"nodes":[{"color":"#C0C0C0","size":1.4071563577898436,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula de missorum officiis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula de missorum officiis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.7166870379096517,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Commemoratio missis data","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Commemoratio missis data"},{"color":"#C0C0C0","size":1.6141802521246342,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Capitula de missis instruendis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Capitula de missis instruendis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.423476125644407,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Capitulare missorum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Capitulare missorum"},{"color":"#FD482F","size":2,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Admonitio ad omnes regni ordines","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Admonitio ad omnes regni ordines"},{"color":"#C0C0C0","size":1.5075636457201582,"name":"Text:(MGH Capitularia 1:[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1: chapters) - Ansegisi abbatis capitularium collectio","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1: chapters) - Ansegisi abbatis capitularium collectio"},{"color":"#C0C0C0","size":2,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Legationis capitulum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Legationis capitulum"},{"color":"#C0C0C0","size":1.5118318630354037,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula francica","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula francica"},{"color":"#C0C0C0","size":1.3903717625296594,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Karoli epistola in Italiam emissa","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Karoli epistola in Italiam emissa"},{"color":"#C0C0C0","size":1.5276477303996283,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Capitulare missorum Wormatiense","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Capitulare missorum Wormatiense"}],"edges":[{"source":8,"value":0.33871198146157894,"target":6},{"source":0,"value":0.6620654792279912,"target":2},{"source":7,"value":0.7833365933967686,"target":5},{"source":4,"value":0.4234761256444071,"target":3},{"source":9,"value":0.6247453445780384,"target":6},{"source":9,"value":0.34739583758450954,"target":8},{"source":0,"value":0.8240834311155236,"target":5},{"source":5,"value":0.6337574454208558,"target":2},{"source":7,"value":0.6197874587535702,"target":2},{"source":0,"value":0.7758551156805361,"target":7},{"source":1,"value":0.33267324612562527,"target":2},{"source":0,"value":0.3260290686077927,"target":1},{"source":9,"value":0.5276477303996283,"target":4},{"source":3,"value":0.664705347675773,"target":6},{"source":3,"value":0,"target":8},{"source":1,"value":0.424057081816621,"target":5},{"source":7,"value":0.41303248682143745,"target":1},{"source":4,"value":1,"target":6},{"source":4,"value":0.3903717625296593,"target":8},{"source":9,"value":0.5900706944081971,"target":3},{"source":2,"value":0.33635393257724255,"target":3},{"source":0,"value":0.5214891036073853,"target":3},{"source":4,"value":0.6141802521246341,"target":2},{"source":0,"value":0.4071563577898437,"target":4},{"source":7,"value":0.46169857520791263,"target":3},{"source":1,"value":0.8339450834295871,"target":6},{"source":1,"value":0.14841523237313892,"target":8},{"source":5,"value":0.6617522226966526,"target":3},{"source":1,"value":0.4012920471394756,"target":9},{"source":4,"value":0.5075636457201582,"target":5},{"source":7,"value":0.5118318630354037,"target":4},{"source":7,"value":0.49571402472625414,"target":6},{"source":7,"value":0.29377654304497,"target":8},{"source":1,"value":0.5598024131878377,"target":3},{"source":5,"value":0.5861787129212531,"target":6},{"source":5,"value":0.3767972658863221,"target":8},{"source":1,"value":0.7166870379096517,"target":4},{"source":9,"value":0.9020943023279924,"target":5},{"source":7,"value":0.8771006094070208,"target":9},{"source":2,"value":0.5830511981091614,"target":6},{"source":2,"value":0.3090825673770507,"target":8},{"source":0,"value":0.5239149107513217,"target":6},{"source":0,"value":0.24677020922928022,"target":8},{"source":9,"value":0.7676832282475206,"target":2},{"source":0,"value":0.9439232339924819,"target":9}]}

Bipartite Graph View

Text:(MGH Capitularia 1) - Admonitio ad omnes regni ordines vs Text:(MGH Capitularia 1) - Legationis capitulum

{

"targetSize": 11,
"nodes": {
 "sources": [
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "150. ADMONITIO AD OMNES REGNI ORDINES.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:1"
 },
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "823\u2013 825.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:2"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Omnibus vobis aut visu aut auditu notum esse non dubitamus, quia genitor noster et progenitores, postquam a Deo ad hoc electi sunt, in hoc praecipue studuerunt, ut honor sanctae Dei ecclesiae et status regni decens maneret.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:3"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Nos etiam iuxta modum nostrum eorum sequentes exemplum saepe vestram devotionem de his admonere curavimus et Deo miserante multa iam emendata et correcta videmus, unde et Deo iustas laudes persolvere et vestrae bonae intentioni multimodas debemus gratias referre.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:4"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "2. Sed quoniam complacuit divinae providentiae nostram mediocritatem ad hoc constituere, ut sanctae suae ecclesiae et regni huius curam gereremus, ad hoc certare et nos et filios ac socios nostros diebus vitae nostrae optamus, ut tria specialiter capitula et a nobis et a vobis, Deo opem ferente, in huius regni administratione specialiter censerventur: id est ut defensio et exaltatio vel honor sanctae Dei ecclesiae et servorum illius congruus maneat et pax et iustitia in omni generalitate populi nostri conservetur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:5"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "In his quippe maxime studere et de his in omnibus placitis, quae vobiscum Deo auxiliante habituri sumus, vos admonere optamus, sicut debitores sumus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:6"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "3. Sed quamquam summa huius ministerii in nostra persona consistere videatur, tamen et divina auctoritate et humana ordinatione ita per partes divisum esse cognoscitur, ut unusquisque vestrum in suo loco et ordine partem nostri ministerii habere cognoscatur; unde apparet, quod ego omnium vestrum admonitor esse debeo, et omnes vos nostri adiutores esse debetis.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:7"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "Nec enim ignoramus, quid unicuique vestrum in sibi commissa portione conveniat, et ideo praetermittere non possumus, quin unumquemque iuxta suum ordinem admoneamus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:8"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "4. Sed quoniam scimus, quod specialiter pertineat ad episcopos, ut primum ad sacrum ministerium suscipiendum iuste accedant et in eodem ministerio religiose vivant et tam bene vivendo quam recte praedicando populis sibi commissis iter vitae praebeant et ut in monasteriis in suis parroechiis constitutis sancta religio observata fiat et ut unusquisque iuxta suam professionem veraciter vivat, curam impendant, omnes vos in hoc sacro ordine constitutos et officio pastorali functos monemus atque rogamus, ut in hoc maxime elaborare studeatis et per vosmetipsos et per vobis subiectos, quantum ad vestrum ministerium pertinet, nobis veri adiutores in administratione ministerii nobis commissi existatis, ut in iuditio non condemnari pro nostra et vestra neglegentia, sed potius pro utrorumque bono studio remunerari mereamur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:9"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "Et ubicumque per neglegentiam abbatis aut abbatissae vel comitis sive vassi nostri aut alicuius cuiuslibet personae aliquod vobis difficultatis in hoc apparuerit obstaculum, nostrae dinoscentiae id ad tempus insinuare non differatis, ut, nostro auxilio suffulti, quod vestra auctoritas exposcit, famulante ut decet potestate nostra, facilius perficere valeatis.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:10"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "5. De sacerdotibus vero ad vestram curam pertinentibus magnum adhibete studium, ut, qualiter vivere debeant et quomodo populis ad suae portionis curam pertinentibus exemplo et verbo prosint, a vobis cum magna cura edoceantur et admoneantur et, ut id facere studeant, vestra pontificali auctoritate constringantur; quicquid autem in illis a populis iuste reprehenditur, in exemplo propriae conversationis vestra providentia corrigere non neglegat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:11"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "Ne vero ecclesiae illis commissae in restauratione aut in luminariis iuxta possibilitatem rerum ab illis neglegantur, vestra nihilominus invigilare debet sollertia; et sicut alios prohibetis, ne de mansis ad ecclesiae luminaria datis aliquid accipiant, sic et vos et vestri archidiaconi de eisdem mansis nihil accipiendo aliis exemplum praebeatis, sed potius ad id ad quod dati sunt servire concedantur, ut totum, sicut dictum est, in restauratione ecclesiarum et luminaribus vestra auctoritate et studio cedere possit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:12"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "6. Scolae sane ad filios et ministros ecclesiae instruendos vel edocendos, sicut nobis praeterito tempore ad Attiniacum promisistis et vobis iniunximus, in congruis locis, ubi necdum perfectum est, ad multorum utilitatem et profectum a vobis ordinari non neglegantur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:13"
 },
 {
  "paragraph": 7,
  "name": "7. Vobis vero comitibus dicimus vosque commonemus, quia ad vestrum ministerium maxime pertinet, ut reverentiam et honorem sanctae Dei ecclesiae exhibeatis et cum episcopis vestris concorditer vivatis et eis adiutorium ad suum ministerium per agendum praebeatis et ut vos ipsi in ministeriis vestris pacem et iustitiam faciatis et, quae nostra auctoritas publice fieri decernit, ut in vestris ministeriis studiose perficiantur attendite.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:14"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "8. Proinde monemus vestram fidelitatem, ut memores sitis fidei nobis promissae et in parte ministerii nostri vobis commissi, in pace scilicet et iustitia facienda, vosmetipsos coram Deo et coram hominibus tales exhibeatis, ut et nostri veri adiutores et populi conservatores iuste dici et vocari possitis; et nulla quaelibet causa, aut munerum acceptio aut amicitia cuiuslibet vel odium aut timor vel gratia, ab statu rectitudinis vos deviare compellat, quin inter proximum et proximum semper iuste iudicetis.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:15"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Pupillorum et viduarum vero et ceterorum pauperum adiutores ac defensores et sanctae ecclesiae vel servorum illius honoratores iuxta vestram possibilitatem sitis.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:16"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Illos quoque qui temeritate et violentia in furtis et latrociniis sive rapinis communem pacem populi perturbare moliuntur vestro studio et correctione, sicut decet, compescite.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:17"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Et si aliqua persona in aliquo vobis impedimentum fuerit, quin ea quae dicimus facere non valeatis, nobis ad tempus illud notum fiat, ut nostra auctoritate adiuti ministerium vestrum digne adimplere possitis.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:18"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "9. Omnes vero laicos monemus, ut honorem ecclesiasticum conservent et dignam venerationem episcopis et Dei sacerdotibus exhibeant et ad eorum praedicationem cum suis devote occurrant et ieiunia ab illis communiter indicta reverenter observent et suos observare doceant et compellant.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:19"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "Et ut etiam dies dominicus, sicut decet, et honoretur et colatur, omnes studeant; et ut liberius fieri possit, mercata et placita a comitibus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:20"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "sicut saepe admonitum fuit, illo die prohibeantur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:21"
 },
 {
  "paragraph": 10,
  "name": "10. Abbatibus quoque et laicis specialiter iubemus, ut in monasteriis quae ex nostra largitate habent episcoporum consilio et documento ea quae ad religionem canonicorum, monachorum, sanctimonialium pertinent peragant et eorum salubrem admonitionem in hoc libenter audiant et oboediant.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:22"
 },
 {
  "paragraph": 11,
  "name": "11. Episcopis iterum, abbatibus et vassis nostris et omnibus fidelibus laicis dicimus, ut comitibus ad iustitias faciendas adiutores sitis.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:23"
 },
 {
  "paragraph": 12,
  "name": "12 Episcopi vero vel comites ad invicem et cum ceteris fidelibus concorditer vivant et ad sua ministeria peragenda vicissim sibi adiutorium ferant.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:24"
 },
 {
  "paragraph": 13,
  "name": "13. Omnibus etiam generaliter dicimus, ut caritatem et pacem ad invicem habeatis et generalem iussionem nostram generaliter observare decertetis et missis nostris, pro qualicumque scilicet aut ecclesiastica aut publica utilitate vel oportunitate a nobis directis, nostri honoris causa honorem exhibeatis et propter nostrae auctoritatis venerationem ea quae per illos iniungimus agere non neglegatis.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:25"
 },
 {
  "paragraph": 14,
  "name": "14. Et quoniam, sicut diximus, unusquisque vestrum partem ministerii nostri per partes habere dinoscitur, volumus studere, aut per clamatores aut per alia quae libet certa inditia aut per missos nostros quos ad hoc ordinaverimus, qualiter unusquisque in hoc certare studuerit, et per commune testimonium, id est episcoporum de comitibus, comitum de episcopis, comperire, qualiter scilicet comites iustitiam diligant et faciant, et quam religiose episcopi conversentur et praedicent, et amborum relatu de aliorum fidelium in suis ministeriis consistentium aequitate et pace atque concordia cognoscere.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:26"
 },
 {
  "paragraph": 14,
  "name": "Similiter etiam volumus, ut omnes illis et illi omnibus, de communi societate et statu a nobis interrogati, verum testimonium sibi mutuo perhibere possint.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:27"
 },
 {
  "paragraph": 15,
  "name": "15. Et si talis causa in qualibet provincia aut in aliquo comitatu horta fuerit, quae aut ad inhonorationem regni aut ad commune damnum pertineat, quae etiam sine nostra potestate corrigi non possit, nos diu latere non permittatis, qui omnia Deo auxiliante corrigere debemus: quia, quicquid hactenus in his, quae ad pacem et iustitiam totius populi pertinent et ad honorem regni et communem utilitatem, aut a nobis aut a vobis neglectum est, debemus Deo auxiliante certare, qualiter abhinc nostro et vestro studio emendatum fiat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:28"
 },
 {
  "paragraph": 16,
  "name": "16. De pace vero in exercitali itinere servanda usque ad marcham hoc omnibus notum fieri volumus, quod, quicumque auctorem damni sibi praeterito anno inlati nominatim cognoscit, ut iustitiam de illo quaerat et accipiat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:29"
 },
 {
  "paragraph": 17,
  "name": "17. Deinceps tamen omnibus notum fore volumus, ut cognoscat unusquisque omnes qui in suo obsequio in tali itinere pergunt, sive sui sint sive alieni, ut ille de eorum factis rationem se sciat redditurum, et quicquid ipsi in pace violanda delinquerint, ad ipsius debet plivium pervenire; ea scilicet conditione, ut pacis violator primum iuxta facinoris qualitatem sive coram nobis sive coram misso nostro dignas poenas persolvat, et senior qui talem secum duxerit, quem aut constringere noluit aut non potuit, ut nostram iussionem servaret et insuper in nostro regno praedas facere non timeret, pro illius neglegentia, si ante eum de his non admonuerit et, postquam neglegentia contemptoris ad eius notitiam pervenerit, eum corrigere sicut decet neglexerit, honore suo privetur, ut scilicet neuter illorum sine iusta vindicta remaneat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:30"
 },
 {
  "paragraph": 18,
  "name": "18. De inhonoratione quoque regis et regni et mala fama in exteras nationes dispersa, propter neglegentiam eorum qui legationes ad nos directas in suis mansionibus aut male recipiunt aut constitutam a nobis expensam non tribuunt aut parvareda dare nolunt aut furto aliquid eis subripiunt aut, quod perpessimum est, apertas violentias, eos caedendo et res eorum diripiendo, in ipsis exercere non pertimescunt, hoc omnibus notum esse volumus, quod quicumque ex his qui honores nostros habent abhinc hanc neglegentiam emendare non certaverit et suos homines, qui eius vice hoc agere debent, ut id bene perficiant, non instruxerit aut constrinxerit, ut ulterius illud neglegere non praesumant, et honorem nostrum et regni nobis commissi custodire contempserit, nec nostrum nec regni nostri honorem ulterius volumus ut habeat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:31"
 },
 {
  "paragraph": 18,
  "name": "Sed volumus ut unusquisque fidelium nostrorum procuratores rerum suarum de his specialiter instruat, ut, quandocumque et undecumque legatio advenerit, et aut litteras aut missum nostrum viderint, honorifice illum in omni loco imperii nostri propter nostrum et totius regni honorem omnes suscipere valeant.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:32"
 },
 {
  "paragraph": 19,
  "name": "19. In illis vero locis, ubi modo via et mansionatici a genitore nostro et a nobis per capitulare ordinati sunt, missos ad hoc specialiter constitutos; qui hoc iugiter providere debeant, habeant, ut omnia quae ad easdem legationes suscipiendas pertinent fideles nostri ad hoc constituti ad tempus praeparare studeant, ut non tunc sit necesse de longe quaerere aut adducere, quando tempus est illud dare vel persolvere; in ceteris vero locis per totum imperium nostrum unusquisque fidelium nostrorum et per se et per ministros suos, sicut diximus, sedulam vigilantiam adhibeat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:33"
 },
 {
  "paragraph": 20,
  "name": "20. De moneta vero, unde iam per tres annos et ammonitionem fecimus et tempus quando una teneretur et aliae omnes cessarent constituimus, hoc et omnibus notum esse volumus, quoniam, ut absque ulla excusatione cito possit emendari, spatium usque ad missam sancti Martini dare decrevimus, ut unusquisque comitum in suis ministeriis de hoc iussionem nostram tunc possit habere adinpletam; quatenus ab illa die non alia, sed illa sola per totum regnum nostrum ab omnibus habeatur, iuxta illam constitutionem, sicut in capitulis, quae de hac re illis comitibus dedimus in quorum ministeriis moneta percutitur, constitutum est. Quia tunc volumus missos nostros huius rei gratia dirigere per singulos comitatus, qui diligenter inquirant, qualiter comites in hoc nostram iussionem adimplere certaverint.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:34"
 },
 {
  "paragraph": 20,
  "name": "Et quicumque neglegens inde inventus fuerit, volumus ut ante nostram praesentiam quantotius venire iubeatur et rationem reddat, utrum hoc quod iussimus facere noluerit aut non potuerit aut, si aliqua re praepediente id facere non potuit, cur nobis ipsam impossibilitatem ad tempus non adnuntiavit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:35"
 },
 {
  "paragraph": 20,
  "name": "Quia, si ipse aut non voluit aut suae neglegentiae causa non potuit, nos talem invenire volumus, qui hoc quod iubemus servare velit et possit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:36"
 },
 {
  "paragraph": 20,
  "name": "Ut autem iussio nostra in hac re citius impleatur, volumus ut, quicumque ab illa die alium denarium negotiandi causa protulerit, a comite et ministris eius auferatur ab eo.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:37"
 },
 {
  "paragraph": 21,
  "name": "21. Similiter quoque de iniustis teloneis, de quibus, qualiter ab omnibus observandum esset, et capitulis constituimus et creberrimas admonitiones fecimus, praedicti missi nostri volumus ut inquisitionem faciant, a quibus nostra iussio in hoc adimpleta, a quibus quoque sit neglecta; et eum qui aut implere neglexit aut distulit ad nostram volumus ut veniat iussus praesentiam, ut cito rationem de his, sicut superius diximus, reddat; et si culpabilis inventus fuerit, dignam correctionem accipiat, ut ceteris neglegentibus exemplum terroris praebeat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:38"
 },
 {
  "paragraph": 22,
  "name": "22. Ut ubi pontes antiquitus fuerunt et in his locis ubi tempore genitoris nostri ipso iubente diversarum necessitatum causa facti sunt, omnino absque ulla dilatione ab his qui eos tunc fecerunt, restituantur et renoventur, ita ut ad missam sancti Andreae restaurati fiant, nisi forte aut ipsa operis magnitudo aut aquarum in quolibet inundatio hoc prohibeat; aliter vero nullus qualibet occasione hoc neglegere aut differre praesummat, quin ad praedictum tempus adimpletum fiat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:39"
 },
 {
  "paragraph": 22,
  "name": "Et missi nostri, quorum superius mentionem fecimus, volumus ut renuntient, in quibus locis nostra iussio impleta, in quibus sit neglecta aut aliqua inpossibilitate vel certa ratione dilata.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:40"
 },
 {
  "paragraph": 23,
  "name": "23. De nonis quidem et decimis, unde et genitor noster et nos frequenter et in diversis placitis admonitionem fecimus et per capitularia nostra qualiter haec observarentur ordinavimus, volumus atque iubemus, ut de omni conlaboratu et de vino et foeno fideliter et pleniter ab omnibus nona et decima persolvatur; de nutrimine vero pro decima, sicut hactenus consuetudo fuit, ab omnibus observetur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:41"
 },
 {
  "paragraph": 23,
  "name": "Si quis tamen episcoporum fuerit qui argentum pro hoc accipere velit, in sua maneat potestate, iuxta quod ei et illi qui hoc persolvere debet convenerit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:42"
 },
 {
  "paragraph": 24,
  "name": "24. Similiter quidem de operibus in restauratione ecclesiarum, sive in faciendo, sive in redimendo, episcopalis potius sequatur voluntas; nullatenus tamen remaneat, quin, sicut a nobis saepe iussum est, hoc aut illud partibus ecclesiarum persolvatur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:43"
 },
 {
  "paragraph": 24,
  "name": "Et hoc omnibus notum sit, quia quicumque neglegenter exinde egerit et coram nobis exinde neglegens repertus fuerit, illud volumus omnino ut subeat, quod in nostro capitulari de hac re communi consultu fidelium nostrorum ordinavimus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:44"
 },
 {
  "paragraph": 25,
  "name": "25. Comites vero ministris ecclesiae in eorum ministeriis, ut hoc plenius et de nostris et de se et de suis hominibus obtinere possint, adiutores in omnibus fiant; et quicumque prima et secunda vice de his a comite admonitus non se correxerit, volumus ut per eundem comitem eius neglegentia ad nostram notitiam perferatur, ut nostra auctoritate quod in nostro capitulari continet, subire cogatur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:45"
 },
 {
  "paragraph": 26,
  "name": "26. Volumus etiam, ut capitula quae nunc et alio tempore consultu fidelium nostrorum a nobis constituta sunt a cancellario nostro archiepiscopi et comites eorum de propriis civitatibus modo, aut per se aut per suos missos, accipiant, et unusquisque per suam diocesim ceteris episcopis, abbatibus, comitibus et aliis fidelibus nostris ea transcribi faciant et in suis comitatibus coram omnibus relegant, ut cunctis nostra ordinatio et voluntas nota fieri possit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:46"
 },
 {
  "paragraph": 26,
  "name": "Cancellarius tamen noster nomina episcoporum et comitum qui ea accipere curaverint notet et ea ad nostram notitiam perferat, ut nullus hoc praetermittere praesumat. Vassi quoque nostri nobis famulantes volumus ut condignum apud omnes habeant honorem, sicut a genitore nostro et a nobis saepe admonitum est.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Admonitio_ad_omnes_regni_ordines:47"
 }
 ],
 "targets": [
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "152. LEGATIONIS CAPITULUM.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Legationis_capitulum:1"
 },
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "826 initio?",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Legationis_capitulum:2"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Nosse vos credimus, quanti sit ponderis legatio quam vobis commisimus et quam sit periculosum tantae rei curam neglegere, quantam vos pro nostra omnium communi salute ex nostra obligatione suscepisse non ignoratis.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Legationis_capitulum:3"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "De qua cum vos interrogassemus, non sic nobis responsum est, ut in eo responso sufficere potuisset ad eandem dispositionem, quam rerum necessitas ad communem utilitatem pertinentium poscere videbatur vel quae nobis aliquod securitatis solatium afferre potuisset.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Legationis_capitulum:4"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Et hoc ideo evenisse perspeximus, quia anno praeterito, quando capitula legationis vestrae vobis dedimus, caute vos observare iussimus, ne sine causa his quos honoratos esse volumus aliqua fieret iniuria.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Legationis_capitulum:5"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Quapropter volumus vobis notum facere, qualiter nunc Deo adiuvante eandem iussionem nostram debeatis adimplere.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Legationis_capitulum:6"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Volumus, ut missi nostri, quos ad hoc constitutos habemus, ut curam et sollicitudinem habeant, quatinus unusquisque qui rector nobis populi nostri constitutus est in suo ordine officium sibi commissum iuste ac Deo placite ad honorem nostrum ac populi nostri utilitatem administret, in hunc modum cognoscendi diligentiam adhibeant, si ea quae in capitulari nostro, quod eis anno praeterito dedimus, continentur, secundum voluntatem Dei ac iussionem nostram fiant adimpleta.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Legationis_capitulum:7"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Itaque volumus, ut medio mense Maio conveniant idem missi, unusquisque in sua legatione, cum omnibus episcopis, abbatibus, comitibus ac vassis nostris, advocatis nostris ac vicedominis abbatissarum necnon et eorum qui propter aliquam inevitabilem necessitatem ipsi venire non possunt ad locum unum; et si necesse fuerit, propter oportunitatem conveniendi, in duobus vel tribus locis, vel maxime propter pauperes populi, idem conventus habeatur, qui omnibus congruat Et habeat unusquisque comes vicarios et centenarios suos secum, necnon et de primis scabinis suis tres aut quattuor.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Legationis_capitulum:8"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Et in eo conventu primum christianae religionis et ecclesiastici ordinis conlatio fiat Deinde inquirant missi nostri ab universis, qualiter unusquisque illorum qui ad hoc nobis constituti sunt officium sibi commissum secundum Dei voluntatem ac iussionem nostram administret in populo, aut quam concordes atque unanimes ad hoc sint, vel qualiter vicissim sibi auxilium ferant ad ministeria sua peragenda.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Legationis_capitulum:9"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Et tam diligenter ac studiose hanc investigationem faciant, ut omnem rei veritatem per eos cognoscere valeamus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Legationis_capitulum:10"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Et si aliqua talis causa ad eorum notitiam perlata fuerit quae illorum auxilio indigeat secundum qualitates causarum quae in nostro capitulari continentur, tunc volumus ut illuc pergant et ex nostra auctoritate illud corrigere studeant.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Legationis_capitulum:11"
 }
 ]
},
"links": [
 {
 "source": 0,
 "value": 0.07246422180135344,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 1,
 "value": 1,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 17,
 "value": 0.19342975565156428,
 "target": 10
 },
 {
 "source": 43,
 "value": 0,
 "target": 2
 },
 {
 "source": 43,
 "value": 0.006332201717429171,
 "target": 10
 },
 {
 "source": 44,
 "value": 0.28154037992977404,
 "target": 10
 },
 {
 "source": 46,
 "value": 0.011441719231792642,
 "target": 10
 }
],
"sourceSize": 47
}

Tabular View

306 entries total, list limited to 10

Page Title Author Capitulary Nr Edition Place Primary Century Provider Secondary Century Text Type Text Type Class Title Volume
Text:(MGH Capitularia 1) - Legationis capitulum (MGH Capitularia 1) 152 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Legationis capitulum Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 1) - Commemoratio missis data (MGH Capitularia 1) 151 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Commemoratio missis data Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Capitula de missis instruendis (MGH Capitularia 2) 187 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitula de missis instruendis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Capitulare missorum Wormatiense (MGH Capitularia 2) 192 MGH Capit. 2 Wormatia 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitulare missorum Wormatiense Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula francica (MGH Capitularia 1) 167 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitula francica Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 1: chapters) - Ansegisi abbatis capitularium collectio (MGH Capitularia 1: chapters) 183 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Ansegisi abbatis capitularium collectio Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 1) - Capitulare missorum (MGH Capitularia 1) 060 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitulare missorum Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula de missorum officiis (MGH Capitularia 1) 066 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitula de missorum officiis Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 1) - Karoli epistola in Italiam emissa (MGH Capitularia 1) 097 MGH Capit. 1 08 MGH 08 Capitulary Legal Karoli epistola in Italiam emissa Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Capitula comitibus papiae ab Hludowico II. proposita (MGH Capitularia 2) 212 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitula comitibus papiae ab Hludowico II. proposita Capit. 2

Feature Vectors

Paradigmatic Similarity

[-62.197647,12.916231,57.261177,-17.524006,33.257572,17.937515,6.216832,-0.190866,14.237457,-44.950485,9.2669,10.214217,-10.350851,-5.427874,-23.452213,-21.023434,28.351475,-22.12009,-38.56509,21.310101,-41.45224,-6.446617,47.863167,7.932448,66.270622,3.143144,-9.026761,94.498337,66.860634,14.178693,9.003247,-44.076019,-36.29351,-92.232208,42.026985,-37.385735,-44.840851,-38.139145,-5.247896,17.48826,57.774471,-29.147711,-80.678696,-72.633919,33.483677,21.743736,-16.752693,55.187756,-38.268864,-17.073648,39.789696,-31.090874,-14.003736,-20.011578,-14.296311,27.798454,10.876706,23.274471,30.27755,2.059073,-37.943077,-8.632597,-34.536201,2.569186,40.265713,47.727512,31.48447,-15.631744,25.173672,-24.568964,-38.688255,33.766048,0.850711,-38.271313,-0.510642,0.169905,62.82761,-33.396805,3.002297,-49.473808,7.598311,34.4772,-30.845211,-26.560795,-34.786205,20.645016,-37.045647,13.484577,-25.923784,-5.728016,-25.831161,53.541466,10.976617,3.244339,15.812862,-74.431313,-44.578327,59.34977,-54.98629,-25.523766,10.65818,-13.083378,-61.55386,-31.618792,-9.452608,-54.905602,42.678215,-48.728672,48.340027,6.04989,44.55978,9.945559,-34.684517,-1.052349,-34.320732,-14.682715,-61.292137,79.357834,22.975981,8.483377,40.841099,-35.25528,-7.748214,-38.1595,107.617989,-8.64975,-24.515533,-10.308619,39.511074,3.751524,-12.001303,-8.062784,-77.913666,-75.521889,27.790302,-12.033323,-40.250786,-25.955584,83.007599,-30.35902,-5.285349,-13.846021,-38.712456,-14.420637,48.008732,-35.567585,-9.144614,-43.587566,7.300391,5.84836,-6.415698,-24.327436,-93.510063,16.806376,-21.833519,-22.480604,34.898487,-42.831848,-35.522472,3.179214,-22.711512,3.331756,-66.621078,-25.700237,-12.689515,9.410699,64.782326,-20.669006,-11.632275,-63.861385,42.728008,13.390982,12.738939,-30.332907,-11.978381,18.937511,21.138821,36.738838,-10.317327,-23.341635,-11.787388,-5.784857,-32.177486,1.051905,25.204628,-94.771881,7.063668,-7.316649,54.442654,-29.612646,-6.528913,73.409767,-12.894182,76.194931,109.717644,32.977642,22.984467,-16.581955,-21.658348,-25.562531,21.012995,-0.887758,20.358276,-60.381496,7.189614,-43.56282,13.3883,-22.644152,10.60838,16.928236,-15.280577,6.306044,-46.571941,16.870399,-63.918564,-37.093422,105.155174,-9.734485,27.648191,-7.805128,-21.168238,45.994175,35.811199,4.142617,15.378855,-12.348683,29.574528,-34.625931,-19.995209,-19.086504,47.325165,-50.992741,-78.035156,-12.925876,-27.548058,-51.945866,31.162607,33.07164,-26.57312,-67.602539,29.987968,0.330776,-20.691765,-9.68224,-13.889012,-20.393246,21.137302,-15.37648,-10.729509,40.362469,-36.35865,-41.017986,0.313535,-24.353132,-6.323483,-12.228501,0.609939,-28.59734,-1.248086,75.654694,31.61541,10.776007,-31.883722,48.849117,-37.841507,-25.663918,-4.000482,-34.750805,-36.074821,23.994434,3.694513,-26.473324,-13.211788,0.722154,89.377342,-43.361904,41.793205,-14.681586,-41.995811,21.172749,33.431339,-34.297501,18.353783,-6.182765,22.931759,-4.312886,-0.506036,-25.118635,79.102303,2.347358,17.116829,17.152651,-76.117805,29.205782,-77.882874,3.484082,-24.441549,-5.940174,-28.415417]

Syntagmatic Similarity

Topic Models = [2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,9.309718437783832E-4,2.270663033605813E-5,0.09720708446866486,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,0.29248410535876473,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,0.029995458673932787,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,0.17985921889191644,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,0.18440054495912808,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,9.309718437783832E-4,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,9.309718437783832E-4,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,0.003655767484105359,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,0.043619436875567665,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,9.309718437783832E-4,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,0.0018392370572207083,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,0.03726158038147139,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,0.0027475022706630334,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,0.03453678474114441,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,0.0844913714804723,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5,2.270663033605813E-5]