Text:(MGH Capitularia 1) - Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica

From Capit Wiki
Jump to: navigation, search
Document
Author (MGH Capitularia 1)
Capitulary Nr 177
Edition MGH Capit. 1
Place
Primary Century 09
Provider MGH
Secondary Century 09
Text Type Capitulary
Text Type Class Legal
Title Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica
Volume Capit. 1
TEI Source

Key Sentences

 • 22Quia si factum fuerit, et ipse et ordinator eius deponendi sunt; quia manifestum est, eos qui talia agunt simoniacam heresem sectari, et talem non per hostium in ovile ovium iuxta euangelii verba, sed ascendentem aliunde furem esse et latronem; et non solum ipsi qui hoc faciunt, sed et qui consentiunt facientibus excommunicandi sunt.
 • 2414. Quarto decimo, ut in tuguriis vel in aeclesiis non consecratis vel in domibus, nisi forte visitandi gratia in infirmitate detentis, missarum mysteria non celebrent.
 • 40Et non separentur in quarto genu, sed in penitentia cunctis diebus coniunctionis suae perseverent.
 • 16Indictum vero ieiunium quando a palatio vel a domofuerit denuntiatum, ab omnibus generaliter observetur.
 • 2313. Tertio decimo, ut nullus vagantem ex alia parroechia audeat recipere aut secum commorandi aut missam celebrandi, nisi permissione nostra, nec ullius eclesiae aut plebis aut gubernacula suscipiendi, nisi praeveniente conscientia nostra. Quod si fecerit, excommunicabitur.

Keywords

glorior (V), factus (ADJ), visibilis (ADJ), fornicatio (NN), Nicenus (ADJ), reliquus (ADJ), sabbatum (NN), ordinatus (NN), parroechia (NN), commoror (V)

Document

1177. HAITONIS EPISCOPI BASILEENSIS CAPITULA ECCLESIASTICA. 2807823.

3Primo omnium discutienda est sacerdotum fides, qualiter credant et alios credere doceant; ubi et exempla proponenda sunt, quatenus a creatura creator quantulumcumque possit intellegi.


42. Secundo iubendum, ut oratio dominica in qua omnia necessaria humanae vitae comprehenduntur et symbolum apostolorum in quo fides catholica exintegro conprehenditur ab omnibus discatur, tam latine quam barbarice, ut quod ore profitentur corde credatur et intellegatur.


53. Tertio intimandum, ut ad salutationes sacerdotales congrue responsiones discantur, ubi non solum clerici et Deo dicatae sacerdoti responsionem offerant, sed omnis plebs devota consona voce respondere debet.


64. Quarto, ut fides sancti Athanasii a sacerdotibus discatur, et ex corde omni dominica ad horam primam recitetur.


75. Quinto, ut sciant quid sit sacramentum baptismatis et confirmationis, et quale sit mysterium corporis et sanguinis Domini, quomodo in eisdem mysteriis visibilis creatura videtur, et tamen invisibilis salus ad aeternitatem animae subministratur, quae in sola fide continetur.


86. Sexto, quae ipsis sacerdotibus necessaria sunt ad discendum, id est sacramentarium, lectionarius, antifonarius, baptisterium, compotus, canon penitentialis, psalterium, homeliae per circulum anni dominicis diebus et singulis festivitatibus aptae.

9Ex quibus omnibus si unum defuerit, sacerdotis nomen vix in eo constabit: quia valde periculose sunt euangelicae minae quibus dicitur: ' si cecus caeco ducatum praestet, ambo in foveam cadunt.'


107. Septimo, ut sciant tempora legitima ad baptizandum in anno, id est sabbato sanctae paschae, ut illa triana mersio in baptismate imitetur triduanam mortem Domini clarificatam resurrectione, et idcirco usque ad octavum diem ipsa regeneratio sacra ab omni populo christiano celebratur.

11Aliud vero tempus baptismatis sabbato sancto pentecosten celebrandum est. Si vero necessitas contigerit, omni tempore in periculo subveniendum est, quia necessitas vix habet legem.

12Et ut vas ad fontem baptismatis habeant, quod ad reliquos usus nullatenus assumatur.


138. Octavo pronuntiandum est, ut sciant tempora feriandi per annum, id est omnem dominicam a mane usque ad vesperam ob venerationem dominicae resurrectionis.

14Sabbatum vero operandum a mane usque ad vesperam, ne in iudaismo capiantur.

15Feriandi vero per annum isti sunt dies, ut supra orsi sumus: natalis Domini, sancti Stephani, sancti Iohannis euangelistae, Innocentum, octava Domini, theophania, purificatio sanctae Mariae, sanctum paschae, sicut in superiore capitulo comprehensum est, rogationes tribus diebus, ascensio Domini, sabbatum sanctum pentecosten, sancti Iohannis baptistae, duodecim apostolorum, maxime tamen sanctorum Petri et Pauli, qui Europam sua praedicatione inluminaverunt, assumptio sanctae Mariae, dedicatio sancti archangeli Michahelis, dedicatio cuiuscumque oratorii seu cuiuslibet sancti in cuius honore eadem ecclaesia fundata est, quod vicinis tantum circum commorantibus indicendum est, non generaliter omnibus.

16Indictum vero ieiunium quando a palatio vel a domofuerit denuntiatum, ab omnibus generaliter observetur.

17Relique vero festivitates per annum, sicut sancti Remedii, sancti Mauricii, sancti Martini, non sunt colende ad feriandum, nec tamen prohibendum, si plebes hoc caste et zelo Dei cupiunt exercere.


189. Nono iubendum est eisdem sacerdotibus, ut non permittant secum mulieres habitare extraneas, iuxta Nicenum concilium, nisi eas tantum in quibus suspicio nulla malae famae oboriri potest.


1910. Decimo, ut tabernas non ingrediantur, nec sedendo domi nec in itinere occupati; si vero necesse habent ibidem aliquid emendi, missos suos dirigant et oblata in aliam domum conferant et cum gratiarum actione fideliter percipiant.


2011. Undecimo, ut placita saecularia non observent nec fideiussores existant nec canes ad venandum nec accipitres nec falcones nec sparavarios nec ullius ludi aut spectaculi licentiam habeant. Sufficit enim eis quod in primo psalmo dicitur: ' In lege Domini eorum esse voluntatem, et in lege eius meditari die ac nocte,' et quod in apostolo precipitur: ' Nemo militans Deo implicet se negotiis saecularibus, ut ei placeat cui se probavit.'


2112. Duodecimo, ut sciant quia nemo per pecunias ordinandus est nec per munera eclesiam debet occupare.

22Quia si factum fuerit, et ipse et ordinator eius deponendi sunt; quia manifestum est, eos qui talia agunt simoniacam heresem sectari, et talem non per hostium in ovile ovium iuxta euangelii verba, sed ascendentem aliunde furem esse et latronem; et non solum ipsi qui hoc faciunt, sed et qui consentiunt facientibus excommunicandi sunt.


2313. Tertio decimo, ut nullus vagantem ex alia parroechia audeat recipere aut secum commorandi aut missam celebrandi, nisi permissione nostra, nec ullius eclesiae aut plebis aut gubernacula suscipiendi, nisi praeveniente conscientia nostra. Quod si fecerit, excommunicabitur.


2414. Quarto decimo, ut in tuguriis vel in aeclesiis non consecratis vel in domibus, nisi forte visitandi gratia in infirmitate detentis, missarum mysteria non celebrent.

25Quod si fecerint, propter inoboedientiam degradandos se sciant.


2615. Quinto decimo, quod decima quae a fidelibus datur Dei census nuncupanda est et ideo ex integro est reddenda.

27Cuius tertia pars secundum canonem Toletanum episcoporum esse debet; nos vero hac potestate uti nolumus, sed tantum quartam partem secundum usum Romanorum pontificum et observantiam sanctae eclesiae Romanae de eadem habere volumus.

28Quod si quis contentiosus intendere repertus fuerit, sive clericus sive ille laicus sit, communione privabitur et synodali censura diiudicabitur.


2916. Sexto decimo, ut unusquisque hoc provideat, ut mulieres ad altare non accedant, nec ipsae Deo dicatae in ullo ministerio altaris intermisceantur.

30Quod si pallae altaris lavandae sunt, a clericis abstrahantur et ad cancellos feminis tradantur et ibidem repetantur; similiter a presbyteris, cum oblata ab eisdem mulieribus offeruntur, ibidem accipiantur et ad altare deferantur.


3117. Septimo decimo, ut ipsi sacerdotes verbo et exemplo omnibus praedicent, ut nullus usuras accipiat, nec sexcupla nec speciem pro specie; quia valde infidelis et rebellis Dei iussioni est qui hoc agit, quod omnibus christianis aeque interdictum esse dinoscitur, maxime tamen sacerdotibus qui forma et exemplum omnibus esse debent.


3218. Octavo decimo, ut nullus ordinatus sive ordinandus migret de sua parroechiaad aliam, nec ad limina apostolorum causa orationis eclesiae suae cura derelicta, nec ad palatium causa interpellandi, nec a communione suspensus ab alio communione recipiendi, sine permissione et praesentia episcopi sui; quod si fecerit, nihil valebit huius modi communio aut ordinatio aut demigratio.

33Et hoc omnibus fidelibus denuntiandum, ut qui causa orationis ad limina beatorum apostolorum pergere cupiunt domi confiteantur peccata sua et sic proficiscantur; quia a proprio episcopo suo aut sacerdote ligandi aut solvendi sunt, non extraneo.


3419. Nono decimo, ut aliud in eclesia non legatur aut cantetur, nisi ea quae auctoritatis divinae sunt et patrum orthodoxorum sanxit auctoritas. Nec falsa angelorum nomina colant, sed ea tantum quae prophetica et euangelica docet scriptura, id est Michahel, Gabrihel, Rafahel.

35Nec diversa sentiant in iudiciis poenitentium, cum uni minus alteri maius, alteri adolando alteri detrahendo placere velit: sed considerata qualitate personae iuxta modum culpae agatur censura vindictae.


3620. Vigesimo admonendi sunt, ut perpendant, quia quicquid a fidelibus datur redemptio peccatorum est; et ideo non glorientur talibus sumptibus uti, sed magis timeant quod in veteri testamento de sacerdotibus dictum est: ' iniquitatem populi eos debere portare.'

37Et ideo cum magno timore super eis solliciti sint quorum donis participantur, quia magnum periculum, iudicem fieri vitae alienae, qui nescit tenere moderamina vitae suae.


3821. Vicesimo primo, ut sciant et intellegant quid sit incesti crimen, et hoc unusquisque in sua parroechia praevideat ne fiat; et si factum fuerit, quantum celerrime potuerit emendetur; id est ut nullus sibi accipiat de propinquitate usque in quintum genu.

39Quod si ignoranter factum fuerit, non facile credatur, sed iudicio Dei examinetur.

40Et non separentur in quarto genu, sed in penitentia cunctis diebus coniunctionis suae perseverent.

41Similiter et vir duas uxores inter se simili ratione coniunctas, aut uxor duos viros inter se eodem modo coniunctos, aut compater aut commater, filiolus aut filiola spiritalis de fonte aut de conversatione, aut Deo dicata aut alterius uxor vivente marito, aut alterius maritus vivente uxorehis talibus nulla ratione in matrimonium licitum est coniungi.'

42In primo vero genu vel secundo si inventi fuerint scelus fornicationis perpetrasse, matrimonii iura alterius sciant se funditus perdidisse; in tertio vero genu si inventi fuerint tali crimine pollutos esse, digna penitentia eos subsequatur, et tamen matrimonii iura eis non vicissim sed ad alios non negentur.

43Ubi vero mancipia non unius sed diversae potestatis iuncta fuerint, nisi convenientibus utrisque dominis, huiusmodi copulatio rata non erit. Quicquid vero neglegendo consentitur, et virtute qua potuerit non emendetur: nam huius copulae auctor erit, qui hoc neglegendo consentit.

44Plura sunt quae ad incesti crimen scribi poterant, sicut in matre et filia et noverca, et pene innumera quae menti ad scribendum non occurrunt; huiusmodi tamen et his similibus personis copula maritalis in sempiternum subtrahitur.


4522. Vicesimo secundo admonendi sunt, ut sciant populis denuntiare, quae sint opera misericordiae cum fructibus suis quae euangelica et apostolica pagina complectitur, quibus pervenitur ad vitam, quaeve opera iniquitatis cum fructibus suis multiplicibus, quibus calle sinistro ad aeternum tenditur interitum.

46Et ut periurii crimen omnimodo devitent, quia non solum in euangelio vel reliquis sanctorum crimen periurii, sed inveritate, quae Deus est, si mentitur, perpetrari dinoscitur.


4723. Vigesimo tertio admonendi sunt, ut sciant, quia in aeclesiis quibus praesunt,sponsi facti sunt, et ideo omni vigilantia, qualiter eas decorent et eis incessanter deserviant, totius vitae suae vigilantiam impendant.


4824. Vigesimo quarto, ut horas canonicas tam nocturnas quam diurnas nullatenus pretermittant; quia sicut Romana psallit ecclesia, ita omnibus eiusdem propositi viam tendentibus faciendum est. Et non solum novi testamenti documenta sunt eandem formulam observandi, sed veteris testamenti patet ratio, quia propheta spiritu sancto instinctus profert: ' septies in die laudem dixi tibi,' et ' media nocte surgebam ad confitendum tibi.'


4925. Vigesimo quinto, ut plebibus denuntient, quod filios et filias spiritales, quos in baptismate suscipiunt, et eis fideiussores et sponsores fidei existunt, et diabolo pro eis cui ante mancipati fuerant abrenuntiant, et ideo, usque cum adulti fuerint et eis fidei sponsionem et abrenuntiationes exposuerint et reddiderint, in sua providentia habeant; et quod illi qui pro eis spoponderant ab eis eadem ex integro exigant.


Paradigmatic Similarity (Doc2Vec)

Graph View

{"nodes":[{"color":"#C0C0C0","size":1.9436413138834165,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Eugenii II concilium romanum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Eugenii II concilium romanum"},{"color":"#C0C0C0","size":2,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Decretum Vermeriense","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Decretum Vermeriense"},{"color":"#C0C0C0","size":1.7211497613827849,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Capitulare missorum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Capitulare missorum"},{"color":"#C0C0C0","size":1.9974233411566282,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Capitualre missorum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Capitualre missorum"},{"color":"#C0C0C0","size":1.824334271089206,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Constitutio de expeditione beneventana","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Constitutio de expeditione beneventana"},{"color":"#C0C0C0","size":1.7204693922442709,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Karoli epistola de litteris colendis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Karoli epistola de litteris colendis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.7651167535387202,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula ecclesiastica","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula ecclesiastica"},{"color":"#FD482F","size":2,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica"},{"color":"#C0C0C0","size":1.918772148738561,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Childeberti II. decretio","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Childeberti II. decretio"},{"color":"#C0C0C0","size":1.7496034533712042,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Capitulare Wormatiense","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Capitulare Wormatiense"}],"edges":[{"source":2,"value":0.5059896121665483,"target":1},{"source":0,"value":0.484604784272938,"target":1},{"source":0,"value":0.2258743293118322,"target":2},{"source":8,"value":0.918772148738561,"target":7},{"source":5,"value":0.7480359459278152,"target":1},{"source":9,"value":0.712736280490755,"target":3},{"source":5,"value":0.5148576921272014,"target":2},{"source":0,"value":0.4835578739645814,"target":5},{"source":6,"value":0,"target":4},{"source":6,"value":0.7651167535387203,"target":7},{"source":3,"value":0.9048228012450807,"target":1},{"source":3,"value":0.5630051136932728,"target":2},{"source":6,"value":0.5372913406390678,"target":8},{"source":9,"value":0.575891136221871,"target":5},{"source":0,"value":0.7429598321168441,"target":3},{"source":8,"value":0.8615037931825642,"target":4},{"source":9,"value":0.9004243149234125,"target":1},{"source":3,"value":0.753824122201463,"target":5},{"source":9,"value":0.5643887010009957,"target":2},{"source":7,"value":0.824334271089206,"target":4},{"source":9,"value":0.3183367391177784,"target":0},{"source":5,"value":0.7204693922442709,"target":7},{"source":3,"value":0.6991222533399047,"target":4},{"source":5,"value":0.5910533141553839,"target":8},{"source":9,"value":0.36789828805818947,"target":6},{"source":7,"value":1,"target":1},{"source":7,"value":0.7211497613827849,"target":2},{"source":0,"value":0.9436413138834164,"target":7},{"source":9,"value":0.7712666285969081,"target":4},{"source":0,"value":0.39522174667272153,"target":8},{"source":8,"value":0.8802101927236947,"target":1},{"source":3,"value":0.6670589984217725,"target":6},{"source":8,"value":0.732423172205904,"target":2},{"source":9,"value":0.9202576877769234,"target":8},{"source":6,"value":0.29834082915054233,"target":5},{"source":9,"value":0.7496034533712043,"target":7},{"source":0,"value":0.2226376126431119,"target":4},{"source":4,"value":0.8891838733581228,"target":1},{"source":4,"value":0.5766625611287162,"target":2},{"source":0,"value":0.5173702929499843,"target":6},{"source":6,"value":0.3839839096870958,"target":1},{"source":3,"value":0.8110609008998292,"target":8},{"source":6,"value":0.35973694593885924,"target":2},{"source":3,"value":0.9974233411566282,"target":7},{"source":5,"value":0.5248731304050767,"target":4}]}

Tabular View

306 entries total, list limited to 10

Page Title Author Capitulary Nr Edition Place Primary Century Provider Secondary Century Text Type Text Type Class Title Volume
Text:(MGH Capitularia 1) - Decretum Vermeriense (MGH Capitularia 1) 016 MGH Capit. 1 Vermeria 08 MGH 08 Capitulary Legal Decretum Vermeriense Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Capitualre missorum (MGH Capitularia 2) 188 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitualre missorum Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Eugenii II concilium romanum (MGH Capitularia 1) 180 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Eugenii II concilium romanum Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 1) - Childeberti II. decretio (MGH Capitularia 1) 007 MGH Capit. 1 06 MGH 06 Capitulary Legal Childeberti II. decretio Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Constitutio de expeditione beneventana (MGH Capitularia 2) 218 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Constitutio de expeditione beneventana Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula ecclesiastica (MGH Capitularia 1) 081 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitula ecclesiastica Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Capitulare Wormatiense (MGH Capitularia 2) 191 MGH Capit. 2 Wormatia 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitulare Wormatiense Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Capitulare missorum (MGH Capitularia 1) 060 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitulare missorum Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 1) - Karoli epistola de litteris colendis (MGH Capitularia 1) 029 MGH Capit. 1 08 MGH 08 Capitulary Legal Karoli epistola de litteris colendis Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Consilium optimatum Karolo II. datum (MGH Capitularia 2) 295 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Consilium optimatum Karolo II. datum Capit. 2

Syntagmatic Similarity (TopicModel)

Graph View

{"nodes":[{"color":"#C0C0C0","size":1.5755794505939953,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula a sacerdotibus proposita","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula a sacerdotibus proposita"},{"color":"#C0C0C0","size":1.723590487449962,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula de presbyteris admonendis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula de presbyteris admonendis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.6025292103317037,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus papiensis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus papiensis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.7230877024258149,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula in dioecesana quadam synodo tractata","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula in dioecesana quadam synodo tractata"},{"color":"#C0C0C0","size":1.572724836439332,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium moguntinum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium moguntinum"},{"color":"#FD482F","size":2,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica"},{"color":"#C0C0C0","size":1.8284178006472762,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Ghaerbaldi Leodiensis episopi capitula","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Ghaerbaldi Leodiensis episopi capitula"},{"color":"#C0C0C0","size":1.644025452633921,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Quae a presbyteris discenda sint","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Quae a presbyteris discenda sint"},{"color":"#C0C0C0","size":1.6574133283174843,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula de examinandis ecclesiasticis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula de examinandis ecclesiasticis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.6088160913836613,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Karoli Magni ad Ghaerbaldum episcoporum Leodiensem epistola et Ghaerbaldi ad dioeceos suae presbyteros epistola","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Karoli Magni ad Ghaerbaldum episcoporum Leodiensem epistola et Ghaerbaldi ad dioeceos suae presbyteros epistola"}],"edges":[{"source":6,"value":0.36037209281047605,"target":4},{"source":9,"value":0.6088160913836613,"target":5},{"source":0,"value":0.49214737346126985,"target":1},{"source":9,"value":0.7140466606659875,"target":3},{"source":8,"value":0.4088431755784208,"target":2},{"source":0,"value":0.8560769431811638,"target":7},{"source":3,"value":0.723087702425815,"target":5},{"source":7,"value":0.6047659674843402,"target":1},{"source":6,"value":0.8284178006472762,"target":5},{"source":1,"value":0.27771187211789433,"target":2},{"source":4,"value":0.5727248364393319,"target":5},{"source":0,"value":0.3494838687244131,"target":2},{"source":6,"value":0.7875665699597337,"target":9},{"source":8,"value":0.6493481822013993,"target":7},{"source":4,"value":0.04455460804293634,"target":9},{"source":8,"value":0.7320934633918904,"target":1},{"source":6,"value":0.872386773498548,"target":3},{"source":8,"value":0.4059683770118043,"target":0},{"source":4,"value":0.36074149389186794,"target":3},{"source":7,"value":0.05852079495472706,"target":2},{"source":7,"value":0.644025452633921,"target":5},{"source":3,"value":0.3535983583338992,"target":1},{"source":8,"value":0.3443197908155831,"target":4},{"source":9,"value":1,"target":7},{"source":0,"value":0.7933227694917305,"target":3},{"source":6,"value":0.5217810869139872,"target":8},{"source":0,"value":0.5755794505939952,"target":5},{"source":9,"value":0.4792213188658413,"target":1},{"source":7,"value":0.852006480440762,"target":3},{"source":4,"value":0.507750681221269,"target":2},{"source":6,"value":0.36159374751521356,"target":2},{"source":5,"value":0.723590487449962,"target":1},{"source":0,"value":0.7520831917145545,"target":9},{"source":6,"value":0.8421064992657006,"target":7},{"source":3,"value":0.4016649868006941,"target":2},{"source":8,"value":0.5899734243912539,"target":9},{"source":4,"value":0,"target":7},{"source":8,"value":0.6574133283174844,"target":5},{"source":4,"value":0.38725668285457626,"target":0},{"source":6,"value":0.7304732375350571,"target":0},{"source":8,"value":0.2811721067468695,"target":3},{"source":9,"value":0.17780208062551006,"target":2},{"source":4,"value":0.5981161496922848,"target":1},{"source":5,"value":0.6025292103317037,"target":2},{"source":6,"value":0.6768646319984123,"target":1}]}

Bipartite Graph View

Text:(MGH Capitularia 1) - Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica vs Text:(MGH Capitularia 1) - Ghaerbaldi Leodiensis episopi capitula

{

"targetSize": 24,
"nodes": {
 "sources": [
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "177. HAITONIS EPISCOPI BASILEENSIS CAPITULA ECCLESIASTICA.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:1"
 },
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "807\u2013 823.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:2"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Primo omnium discutienda est sacerdotum fides, qualiter credant et alios credere doceant; ubi et exempla proponenda sunt, quatenus a creatura creator quantulumcumque possit intellegi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:3"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "2. Secundo iubendum, ut oratio dominica in qua omnia necessaria humanae vitae comprehenduntur et symbolum apostolorum in quo fides catholica exintegro conprehenditur ab omnibus discatur, tam latine quam barbarice, ut quod ore profitentur corde credatur et intellegatur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:4"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "3. Tertio intimandum, ut ad salutationes sacerdotales congrue responsiones discantur, ubi non solum clerici et Deo dicatae sacerdoti responsionem offerant, sed omnis plebs devota consona voce respondere debet.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:5"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "4. Quarto, ut fides sancti Athanasii a sacerdotibus discatur, et ex corde omni dominica ad horam primam recitetur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:6"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "5. Quinto, ut sciant quid sit sacramentum baptismatis et confirmationis, et quale sit mysterium corporis et sanguinis Domini, quomodo in eisdem mysteriis visibilis creatura videtur, et tamen invisibilis salus ad aeternitatem animae subministratur, quae in sola fide continetur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:7"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "6. Sexto, quae ipsis sacerdotibus necessaria sunt ad discendum, id est sacramentarium, lectionarius, antifonarius, baptisterium, compotus, canon penitentialis, psalterium, homeliae per circulum anni dominicis diebus et singulis festivitatibus aptae.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:8"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "Ex quibus omnibus si unum defuerit, sacerdotis nomen vix in eo constabit: quia valde periculose sunt euangelicae minae quibus dicitur:' si cecus caeco ducatum praestet, ambo in foveam cadunt.'",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:9"
 },
 {
  "paragraph": 7,
  "name": "7. Septimo, ut sciant tempora legitima ad baptizandum in anno, id est sabbato sanctae paschae, ut illa triana mersio in baptismate imitetur triduanam mortem Domini clarificatam resurrectione, et idcirco usque ad octavum diem ipsa regeneratio sacra ab omni populo christiano celebratur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:10"
 },
 {
  "paragraph": 7,
  "name": "Aliud vero tempus baptismatis sabbato sancto pentecosten celebrandum est. Si vero necessitas contigerit, omni tempore in periculo subveniendum est, quia necessitas vix habet legem.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:11"
 },
 {
  "paragraph": 7,
  "name": "Et ut vas ad fontem baptismatis habeant, quod ad reliquos usus nullatenus assumatur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:12"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "8. Octavo pronuntiandum est, ut sciant tempora feriandi per annum, id est omnem dominicam a mane usque ad vesperam ob venerationem dominicae resurrectionis.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:13"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Sabbatum vero operandum a mane usque ad vesperam, ne in iudaismo capiantur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:14"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Feriandi vero per annum isti sunt dies, ut supra orsi sumus: natalis Domini, sancti Stephani, sancti Iohannis euangelistae, Innocentum, octava Domini, theophania, purificatio sanctae Mariae, sanctum paschae, sicut in superiore capitulo comprehensum est, rogationes tribus diebus, ascensio Domini, sabbatum sanctum pentecosten, sancti Iohannis baptistae, duodecim apostolorum, maxime tamen sanctorum Petri et Pauli, qui Europam sua praedicatione inluminaverunt, assumptio sanctae Mariae, dedicatio sancti archangeli Michahelis, dedicatio cuiuscumque oratorii seu cuiuslibet sancti in cuius honore eadem ecclaesia fundata est, quod vicinis tantum circum commorantibus indicendum est, non generaliter omnibus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:15"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Indictum vero ieiunium quando a palatio vel a domo fuerit denuntiatum, ab omnibus generaliter observetur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:16"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Relique vero festivitates per annum, sicut sancti Remedii, sancti Mauricii, sancti Martini, non sunt colende ad feriandum, nec tamen prohibendum, si plebes hoc caste et zelo Dei cupiunt exercere.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:17"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "9. Nono iubendum est eisdem sacerdotibus, ut non permittant secum mulieres habitare extraneas, iuxta Nicenum concilium, nisi eas tantum in quibus suspicio nulla malae famae oboriri potest.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:18"
 },
 {
  "paragraph": 10,
  "name": "10. Decimo, ut tabernas non ingrediantur, nec sedendo domi nec in itinere occupati; si vero necesse habent ibidem aliquid emendi, missos suos dirigant et oblata in aliam domum conferant et cum gratiarum actione fideliter percipiant.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:19"
 },
 {
  "paragraph": 11,
  "name": "11. Undecimo, ut placita saecularia non observent nec fideiussores existant nec canes ad venandum nec accipitres nec falcones nec sparavarios nec ullius ludi aut spectaculi licentiam habeant. Sufficit enim eis quod in primo psalmo dicitur:' In lege Domini eorum esse voluntatem, et in lege eius meditari die ac nocte,' et quod in apostolo precipitur:' Nemo militans Deo implicet se negotiis saecularibus, ut ei placeat cui se probavit.'",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:20"
 },
 {
  "paragraph": 12,
  "name": "12. Duodecimo, ut sciant quia nemo per pecunias ordinandus est nec per munera eclesiam debet occupare.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:21"
 },
 {
  "paragraph": 12,
  "name": "Quia si factum fuerit, et ipse et ordinator eius deponendi sunt; quia manifestum est, eos qui talia agunt simoniacam heresem sectari, et talem non per hostium in ovile ovium iuxta euangelii verba, sed ascendentem aliunde furem esse et latronem; et non solum ipsi qui hoc faciunt, sed et qui consentiunt facientibus excommunicandi sunt.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:22"
 },
 {
  "paragraph": 13,
  "name": "13. Tertio decimo, ut nullus vagantem ex alia parroechia audeat recipere aut secum commorandi aut missam celebrandi, nisi permissione nostra, nec ullius eclesiae aut plebis aut gubernacula suscipiendi, nisi praeveniente conscientia nostra. Quod si fecerit, excommunicabitur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:23"
 },
 {
  "paragraph": 14,
  "name": "14. Quarto decimo, ut in tuguriis vel in aeclesiis non consecratis vel in domibus, nisi forte visitandi gratia in infirmitate detentis, missarum mysteria non celebrent.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:24"
 },
 {
  "paragraph": 14,
  "name": "Quod si fecerint, propter inoboedientiam degradandos se sciant.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:25"
 },
 {
  "paragraph": 15,
  "name": "15. Quinto decimo, quod decima quae a fidelibus datur Dei census nuncupanda est et ideo ex integro est reddenda.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:26"
 },
 {
  "paragraph": 15,
  "name": "Cuius tertia pars secundum canonem Toletanum episcoporum esse debet; nos vero hac potestate uti nolumus, sed tantum quartam partem secundum usum Romanorum pontificum et observantiam sanctae eclesiae Romanae de eadem habere volumus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:27"
 },
 {
  "paragraph": 15,
  "name": "Quod si quis contentiosus intendere repertus fuerit, sive clericus sive ille laicus sit, communione privabitur et synodali censura diiudicabitur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:28"
 },
 {
  "paragraph": 16,
  "name": "16. Sexto decimo, ut unusquisque hoc provideat, ut mulieres ad altare non accedant, nec ipsae Deo dicatae in ullo ministerio altaris intermisceantur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:29"
 },
 {
  "paragraph": 16,
  "name": "Quod si pallae altaris lavandae sunt, a clericis abstrahantur et ad cancellos feminis tradantur et ibidem repetantur; similiter a presbyteris, cum oblata ab eisdem mulieribus offeruntur, ibidem accipiantur et ad altare deferantur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:30"
 },
 {
  "paragraph": 17,
  "name": "17. Septimo decimo, ut ipsi sacerdotes verbo et exemplo omnibus praedicent, ut nullus usuras accipiat, nec sexcupla nec speciem pro specie; quia valde infidelis et rebellis Dei iussioni est qui hoc agit, quod omnibus christianis aeque interdictum esse dinoscitur, maxime tamen sacerdotibus qui forma et exemplum omnibus esse debent.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:31"
 },
 {
  "paragraph": 18,
  "name": "18. Octavo decimo, ut nullus ordinatus sive ordinandus migret de sua parroechia ad aliam, nec ad limina apostolorum causa orationis eclesiae suae cura derelicta, nec ad palatium causa interpellandi, nec a communione suspensus ab alio communione recipiendi, sine permissione et praesentia episcopi sui; quod si fecerit, nihil valebit huius modi communio aut ordinatio aut demigratio.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:32"
 },
 {
  "paragraph": 18,
  "name": "Et hoc omnibus fidelibus denuntiandum, ut qui causa orationis ad limina beatorum apostolorum pergere cupiunt domi confiteantur peccata sua et sic proficiscantur; quia a proprio episcopo suo aut sacerdote ligandi aut solvendi sunt, non extraneo.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:33"
 },
 {
  "paragraph": 19,
  "name": "19. Nono decimo, ut aliud in eclesia non legatur aut cantetur, nisi ea quae auctoritatis divinae sunt et patrum orthodoxorum sanxit auctoritas. Nec falsa angelorum nomina colant, sed ea tantum quae prophetica et euangelica docet scriptura, id est Michahel, Gabrihel, Rafahel.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:34"
 },
 {
  "paragraph": 19,
  "name": "Nec diversa sentiant in iudiciis poenitentium, cum uni minus alteri maius, alteri adolando alteri detrahendo placere velit: sed considerata qualitate personae iuxta modum culpae agatur censura vindictae.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:35"
 },
 {
  "paragraph": 20,
  "name": "20. Vigesimo admonendi sunt, ut perpendant, quia quicquid a fidelibus datur redemptio peccatorum est; et ideo non glorientur talibus sumptibus uti, sed magis timeant quod in veteri testamento de sacerdotibus dictum est:' iniquitatem populi eos debere portare.'",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:36"
 },
 {
  "paragraph": 20,
  "name": "Et ideo cum magno timore super eis solliciti sint quorum donis participantur, quia magnum periculum, iudicem fieri vitae alienae, qui nescit tenere moderamina vitae suae.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:37"
 },
 {
  "paragraph": 21,
  "name": "21. Vicesimo primo, ut sciant et intellegant quid sit incesti crimen, et hoc unusquisque in sua parroechia praevideat ne fiat; et si factum fuerit, quantum celerrime potuerit emendetur; id est ut nullus sibi accipiat de propinquitate usque in quintum genu.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:38"
 },
 {
  "paragraph": 21,
  "name": "Quod si ignoranter factum fuerit, non facile credatur, sed iudicio Dei examinetur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:39"
 },
 {
  "paragraph": 21,
  "name": "Et non separentur in quarto genu, sed in penitentia cunctis diebus coniunctionis suae perseverent.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:40"
 },
 {
  "paragraph": 21,
  "name": "Similiter et vir duas uxores inter se simili ratione coniunctas, aut uxor duos viros inter se eodem modo coniunctos, aut compater aut commater, filiolus aut filiola spiritalis de fonte aut de conversatione, aut Deo dicata aut alterius uxor vivente marito, aut alterius maritus vivente uxore\u2013 his talibus nulla ratione in matrimonium licitum est coniungi.'",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:41"
 },
 {
  "paragraph": 21,
  "name": "In primo vero genu vel secundo si inventi fuerint scelus fornicationis perpetrasse, matrimonii iura alterius sciant se funditus perdidisse; in tertio vero genu si inventi fuerint tali crimine pollutos esse, digna penitentia eos subsequatur, et tamen matrimonii iura eis non vicissim sed ad alios non negentur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:42"
 },
 {
  "paragraph": 21,
  "name": "Ubi vero mancipia non unius sed diversae potestatis iuncta fuerint, nisi convenientibus utrisque dominis, huiusmodi copulatio rata non erit. Quicquid vero neglegendo consentitur, et virtute qua potuerit non emendetur: nam huius copulae auctor erit, qui hoc neglegendo consentit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:43"
 },
 {
  "paragraph": 21,
  "name": "Plura sunt quae ad incesti crimen scribi poterant, sicut in matre et filia et noverca, et pene innumera quae menti ad scribendum non occurrunt; huiusmodi tamen et his similibus personis copula maritalis in sempiternum subtrahitur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:44"
 },
 {
  "paragraph": 22,
  "name": "22. Vicesimo secundo admonendi sunt, ut sciant populis denuntiare, quae sint opera misericordiae cum fructibus suis quae euangelica et apostolica pagina complectitur, quibus pervenitur ad vitam, quaeve opera iniquitatis cum fructibus suis multiplicibus, quibus calle sinistro ad aeternum tenditur interitum.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:45"
 },
 {
  "paragraph": 22,
  "name": "Et ut periurii crimen omnimodo devitent, quia non solum in euangelio vel reliquis sanctorum crimen periurii, sed inveritate, quae Deus est, si mentitur, perpetrari dinoscitur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:46"
 },
 {
  "paragraph": 23,
  "name": "23. Vigesimo tertio admonendi sunt, ut sciant, quia in aeclesiis quibus praesunt, sponsi facti sunt, et ideo omni vigilantia, qualiter eas decorent et eis incessanter deserviant, totius vitae suae vigilantiam impendant.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:47"
 },
 {
  "paragraph": 24,
  "name": "24. Vigesimo quarto, ut horas canonicas tam nocturnas quam diurnas nullatenus pretermittant; quia sicut Romana psallit ecclesia, ita omnibus eiusdem propositi viam tendentibus faciendum est. Et non solum novi testamenti documenta sunt eandem formulam observandi, sed veteris testamenti patet ratio, quia propheta spiritu sancto instinctus profert:' septies in die laudem dixi tibi,' et' media nocte surgebam ad confitendum tibi.'",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:48"
 },
 {
  "paragraph": 25,
  "name": "25. Vigesimo quinto, ut plebibus denuntient, quod filios et filias spiritales, quos in baptismate suscipiunt, et eis fideiussores et sponsores fidei existunt, et diabolo pro eis cui ante mancipati fuerant abrenuntiant, et ideo, usque cum adulti fuerint et eis fidei sponsionem et abrenuntiationes exposuerint et reddiderint, in sua providentia habeant; et quod illi qui pro eis spoponderant ab eis eadem ex integro exigant.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Haitonis_episcopi_basileensis_capitula_ecclesiastica:49"
 }
 ],
 "targets": [
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "123. GHAERBALDI LEODIENSIS EPISCOPI CAPITULA.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:1"
 },
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "802\u2013 810.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:2"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Sicut sancta synodus Nicena interdicit, nullus umquam presbyter in domo sua habitare secum permittat mulierem extraneam, preter matrem et sororem atque amitam vel materteram, vel etiam ad secretum cubiculi vel cellarium nullus presbyter feminam aliquam adire permittat; quod si fecerit post hec, sciat se ab honore presbyteratus deponi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:3"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Quia hoc frequenter secundum canonicam institutionem prohibuimus, et pleniter a presbyteris observatum non fuit; ideoque praecipimus ut qui gradus honoris sui retinere vult omnibus modis a familiaritate extranearum mulierum se abstinere faciat, ut nulla occasio inimico pateat suggerendi peccatum, et famam malam a populo nullus eorum incurrat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:4"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "2. Ut nullus presbyter derelicta sua ecclesia sanguinem minuere praesumat ad domum quamlibet ullius feminae vel Deo dicatae vel laicae, sed ad domum ecclesiae suae unusquisque suam oportunitatem agat, ut ibidem in ecclesia sua semper inveniatur expetenti aliquem ministerii eius causam.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:5"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "3. Sicut dudum iam interdiximus et sancti canones prohibent, nullus presbyter arma portare audeat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:6"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "4. Ut nullus presbyter tabernas ingredi audeat ad bibendum nec se misceat in tali conventu saecularibus hominibus, ubi turpia verba audiat aut loquatur aut contentiones ibi aliquas audiat aut intersit, sicut saepe contingere solet.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:7"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "5. Ut nullus presbyter pro baptizandi causa et communionem tribuendi aliquod pretium exactare faciat nec in minimo nec in maximo, quia gratis accepimus, gratis dare debemus; quia nec vendere debent donum Dei et gratiam Dei, quod gratis datur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:8"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "Quod si fecerit et ad nostram notitiam pervenerit, sciat se post haec a gradu sui ordinis periclitari.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:9"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "6. Ut presbyteri vocati ad convivium a quolibet fidelium contentiones inter se non habeant de ulla re, nisi caritatis et sobrietatis verba et Deo placabilia et continentiam honestam, ut decet sacerdotes.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:10"
 },
 {
  "paragraph": 7,
  "name": "7. Ut nullus presbyter super alium basilicam suam petat et nullus presbyter aliam ecclesiam accipere audeat infra parochiam nostram ad missam celebrandam, nisi illam ubi ordinatus est, absque licentia et permissione episcopi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:11"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "8. Ut unusquisque presbyter omni hora, sive die sive nocte, ad officium suum explendum paratus sit, ut, si fortuitu aliquis infirmus ad baptizandum venerit pleniter possit implere officium suum; ut ab ebrietate se caveat, ut propter ebrietatem non valeat adimplere officium suum neque titubet in eo.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:12"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "9. Ut unusquisque secundum possibilitatem suam certare faciat de ornatu ecclesiae suae, scilicet in patena et calice, planeta et alba, missale, lectionario, martyrologio, poenitentiale, psalterio vel aliis libris quos potuerit, cruce, capsa, velud diximus iuxta possibilitatem suam.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:13"
 },
 {
  "paragraph": 10,
  "name": "10. Ut qui homicidium confessi fuerint, iubeat eos presbyter abstinere XL diebus ab ecclesia et a communione, antequam ab episcopo reconcilientur, aut episcopus eos presbyteris reconciliari iusserit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:14"
 },
 {
  "paragraph": 11,
  "name": "11. Ut omnis presbyter curam et sollicitudinem agat, ne aliquis in infirmitate positus ad extremum veniens sine viatico de hoc saeculo exeat ad quos accedere potuerit; quod si exinde neglegens fuerit, periculum sui honoris subiaceat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:15"
 },
 {
  "paragraph": 12,
  "name": "12. Ut unusquisque presbyter in suam ecclesiam admonitionem aliquam et exhortationem ad populum faciat, ut unusquisque se corrigat ab iniquitate et transeat ad bonitatem, sicut scriptum est:' declina a malo et fac bonum'.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:16"
 },
 {
  "paragraph": 13,
  "name": "13. Ut in sacratione corporis et sanguinis Domini semper aqua in calice misceatur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:17"
 },
 {
  "paragraph": 14,
  "name": "14. Ut nullus presbyter suam pecuniam ad usuram non donet, ne a quoquam plus recipiat quam commodaverit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:18"
 },
 {
  "paragraph": 15,
  "name": "15. Ut unusquisque presbyter, si venerit ad infirmum et ille iam privatus fuerit officio loquendi, si testes adsunt qui eum audierunt dicere quod confessionem suam donare voluisset, omnia circa eum expleat secundum ministerium suum, sicut circa poenitentem adimplere debet.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:19"
 },
 {
  "paragraph": 16,
  "name": "16. Ut presbyter negotiator non sit nec per ullum turpe lucrum pecunias congreget.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:20"
 },
 {
  "paragraph": 17,
  "name": "17. Ut nullus presbyter alicubi fideiussor existat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:21"
 },
 {
  "paragraph": 18,
  "name": "18. Ut nullus presbyter ullum clericum recipere praesumat de aliena parroechia.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:22"
 },
 {
  "paragraph": 19,
  "name": "19. Ut presbyteri, quando ad infirmum accedunt, cum oleo consecrato veniant et oleo sancto unguent eum in nomine Domini et orent pro ipso, et' oratio fidei, sicut scriptum est, salvet infirmum et allevet eum Dominus et, si in peccatis fuerit, dimittantur ei'.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:23"
 },
 {
  "paragraph": 20,
  "name": "20. Ut presbyter non sine crismate et oleo sacrato ad baptizandum alicubi proficiscatur neque sine sacro sacrificio, ut, ubicumque ei contigerit, suum ministerium circa infirmos implere possit, et ipsum oleum et crisma atque sacrificium cum omni custodia et reverentia atque religione custodiat, ne per ebrietatem aut per aliquod neglectum suum inhonoratum fiat sacrum illum suprascriptum.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_1)_-_Ghaerbaldi_Leodiensis_episopi_capitula:24"
 }
 ]
},
"links": [
 {
 "source": 0,
 "value": 0.7636390670637044,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 0,
 "value": 0.446545557152638,
 "target": 1
 },
 {
 "source": 1,
 "value": 0.7818125478843454,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 1,
 "value": 0.9301466610775077,
 "target": 1
 },
 {
 "source": 1,
 "value": 0.18577816989426973,
 "target": 20
 },
 {
 "source": 6,
 "value": 1,
 "target": 16
 },
 {
 "source": 20,
 "value": 0,
 "target": 19
 },
 {
 "source": 22,
 "value": 0.30849223448644303,
 "target": 10
 },
 {
 "source": 28,
 "value": 0.3445028795121145,
 "target": 4
 },
 {
 "source": 32,
 "value": 0.2660135669313953,
 "target": 3
 },
 {
 "source": 35,
 "value": 0.008991812458543802,
 "target": 15
 },
 {
 "source": 37,
 "value": 0.036769575396750874,
 "target": 11
 },
 {
 "source": 37,
 "value": 0.3272110108631867,
 "target": 14
 }
],
"sourceSize": 49
}

Tabular View

306 entries total, list limited to 10

Page Title Author Capitulary Nr Edition Place Primary Century Provider Secondary Century Text Type Text Type Class Title Volume
Text:(MGH Capitularia 1) - Ghaerbaldi Leodiensis episopi capitula (MGH Capitularia 1) 123 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Ghaerbaldi Leodiensis episopi capitula Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula de presbyteris admonendis (MGH Capitularia 1) 120 MGH Capit. 1 08 MGH 09 Capitulary Legal Capitula de presbyteris admonendis Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula in dioecesana quadam synodo tractata (MGH Capitularia 1) 119 MGH Capit. 1 08 MGH 09 Capitulary Legal Capitula in dioecesana quadam synodo tractata Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula de examinandis ecclesiasticis (MGH Capitularia 1) 038 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitula de examinandis ecclesiasticis Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 1) - Quae a presbyteris discenda sint (MGH Capitularia 1) 117 MGH Capit. 1 08 MGH 09 Capitulary Legal Quae a presbyteris discenda sint Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 1) - Karoli Magni ad Ghaerbaldum episcoporum Leodiensem epistola et Ghaerbaldi ad dioeceos suae presbyteros epistola (MGH Capitularia 1) 122 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Karoli Magni ad Ghaerbaldum episcoporum Leodiensem epistola et Ghaerbaldi ad dioeceos suae presbyteros epistola Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus papiensis (MGH Capitularia 2) 228 MGH Capit. 2 Papia 09 MGH 09 Capitulary Legal Synodus papiensis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula a sacerdotibus proposita (MGH Capitularia 1) 036 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitula a sacerdotibus proposita Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium moguntinum (MGH Capitularia 2) 248 MGH Capit. 2 Moguntia 09 MGH 09 Capitulary Legal Concilium moguntinum Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium moguntinum (MGH Capitularia 2) 249 MGH Capit. 2 Moguntia 09 MGH 09 Capitulary Legal Concilium moguntinum Capit. 2

Feature Vectors

Paradigmatic Similarity

[-135.80687,-65.578896,12.3024,170.960114,154.207932,60.165489,-149.702209,71.448296,336.812103,-98.175278,-51.148697,-26.970165,-181.364166,-144.450348,41.394436,75.790245,149.329605,15.528057,-56.41291,30.298656,-83.241364,-38.365059,71.082138,119.921669,163.335358,-211.436996,31.48591,277.440552,437.964783,118.725571,19.474888,-194.936127,61.970127,-176.74382,22.154364,18.646849,-136.78215,-186.276321,21.368324,80.840324,36.970436,-121.601524,31.842016,-269.661743,62.411633,-57.65955,-155.978989,14.948043,-150.082336,-83.941063,166.238159,-150.890732,-214.363953,-131.410751,-54.03793,38.633102,-18.148378,-37.421555,30.669989,37.054886,-218.456329,-206.450348,9.963228,128.797012,17.553278,-45.634769,8.617775,-194.92334,33.46315,-71.326859,20.20787,89.317787,-135.286346,-92.954063,41.415817,-27.902851,223.859436,-193.733673,-190.87796,55.799961,-28.204241,124.938988,-30.314325,110.671562,73.388405,65.695999,-192.76532,113.658569,-97.69194,-34.316666,-10.251838,316.803436,77.854019,83.083046,-82.403564,-221.86998,44.757965,177.600021,-245.362732,-138.62114,-19.325052,92.010712,-346.784607,4.019945,-134.426163,-170.505142,149.95314,-19.394739,333.146515,34.365181,121.823532,-19.004644,132.734894,118.46228,51.553482,-169.582748,-70.796066,317.588409,-54.482964,24.61451,273.1716,-271.591858,39.548058,-74.213844,251.2901,-8.904348,5.684848,-8.823556,175.66571,9.945763,-153.880981,148.101105,-309.397919,-206.97403,90.963493,-31.533295,1.980215,-73.861374,4.356491,-58.267254,-92.255234,-117.090057,-73.795998,-83.002647,-155.432144,-38.003529,-167.431122,-48.708481,406.756134,-182.022278,-188.880325,-203.137299,-89.455338,63.381138,-23.505314,-235.972473,-81.602135,94.473358,-5.988905,-349.471069,-251.829895,152.088943,-168.129272,-84.946274,94.313774,-99.362999,363.396484,33.671696,105.614655,-63.069736,54.793751,-17.132282,-80.573517,-138.463623,-100.862816,65.40049,-7.461389,-71.617798,143.759338,26.343859,127.438385,-2.509294,-127.444656,-111.590111,-105.359825,-187.957748,-51.246029,17.283253,405.481995,-3.65601,-251.952988,107.587151,97.653496,252.54071,436.887878,98.142937,108.870682,58.901871,106.366585,-151.174759,127.746986,-133.699005,134.737152,-62.484863,28.470062,-438.826202,-135.570145,-135.954987,198.597366,136.303452,-198.746078,89.983299,-221.078888,-55.573803,-92.185143,-60.718147,272.2836,168.465561,27.000429,-50.935665,-30.370798,179.954453,-4.530033,-31.467325,204.333282,-49.689133,42.498215,-138.674667,154.205429,-168.41835,16.121778,-71.830589,-293.842651,52.713654,24.849386,-236.172638,-98.301437,142.12178,-169.759262,-340.383301,73.8451,53.801441,9.447209,-141.402603,-2.549295,-86.513184,-57.208885,-62.520081,-335.561676,72.067085,33.892269,-82.784073,-4.860627,115.259117,-4.067346,-100.306175,119.090889,-272.494293,21.927094,117.186272,293.836914,82.173553,-132.860947,149.9617,-25.380489,7.133215,28.222937,3.323381,116.199715,67.815948,39.115376,-208.731628,-52.754784,-69.299614,191.565781,-58.614452,22.077627,245.287704,-96.815331,157.294571,147.302185,-133.73407,163.17572,-186.753052,166.697083,180.816864,-0.214146,-12.674866,173.080414,-77.852882,-125.707466,0.835292,-79.105736,-122.051796,-69.59951,141.943771,-65.009705,161.624954,-56.086365]

Syntagmatic Similarity

Topic Models = [2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,0.033850056369785796,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,0.0022829763246899662,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,0.04625140924464487,2.8184892897406993E-5,0.04625140924464487,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,0.04963359639233371,2.8184892897406993E-5,0.11051296505073281,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,0.0022829763246899662,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,0.024830890642615556,2.8184892897406993E-5,0.0022829763246899662,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,0.1398252536640361,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,0.0022829763246899662,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,0.12404171364148817,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,0.0022829763246899662,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,0.006792559188275085,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,0.0011555806087936865,2.8184892897406993E-5,0.04963359639233371,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,0.023703494926719276,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,0.0011555806087936865,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,0.050760992108229985,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,0.0665445321307779,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,0.030467869222096954,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,0.0011555806087936865,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,0.0011555806087936865,2.8184892897406993E-5,0.03723224351747463,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,2.8184892897406993E-5,0.1386978579481398,2.8184892897406993E-5]