Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Suessionensis

From Capit Wiki
Jump to: navigation, search
Document
Author (MGH Capitularia 2)
Capitulary Nr 258
Edition MGH Capit. 2
Place Suessionae
Primary Century 09
Provider MGH
Secondary Century 09
Text Type Capitulary
Text Type Class Legal
Title Conventus Suessionensis
Volume Capit. 2
TEI Source

Key Sentences

Keywords

Senones (NE), suggestio (NN), Amalricus (NE), corripio (V), indignatio (NN), legatus (NN), relego (V), Ebbo (NE), Medardus (NE), confirmo (V)

Document

1HLOTHARII, HLUDOWICI ET KAROLI CONVENTUS APUD MARSNAM PRIMUS. 2847. Febr.

3HLOTHARII, HLUDOWICI ET KAROLI CONVENTUS APUD MARSNAM SECUNDUS. 4851. aestate.

5258. CONVENTUS SUESSIONENSIS. 6853. April. 22.

7Cap. 1. Regnante in sempiternum domino Deo universorum, anno incarnationis eiusdem domini Dei nostri Iesu Christi DCCCLIII, anno vero regni gloriosi Karoli, filii Hludowici religiosissimi augusti, tertio decimo, indictione prima, episcopis iuxta instituta canonum synodum celebrare volentibus, annuit idem rex Karolus eosque apud urbem Suessionum in monasterio Sancti Medardi et Sancti Sebastiani, X. Kalendas Maias convenire praecepit; ubi posthabitis saecularibus curis ipse quoque rex adesse dignatus est, ut non solum devotione ecclesiae se filium esse ostenderet, verum etiam, sicubi opus esset, protectorem regia potestate monstraret.

8Cum itaque praesules diversarum ecclesiarum, pio rege multa humiliter et prudenter proponente, tractassent potius quaedam, quam diffinissent, VI. Kalendas Maias synodopraesidentibus Hincmaro Remorum, Guenilone Senonum, Amalrico Turonorum, metropolitanis episcopis, idem Remorum metropolitanus episcopus venerabilis Hincmarus ostendit non paucos a decessore suo Ebbone, postquam canonice depositus fuerit nec vero canonice restitutus, inrationabiliter ordinatos.

9Iam rex absque ulla ambitione synodum solus ingressus simpliciter cum episcopis residebat.

10Serie igitur depositionis memorati Ebonis plenissime prolata, multis metropolitanis pluribusque aliis episcopis, qui auctores fuerunt, recitatis, restitutionis autem illius non canonicae, immo nec veraesimilis paucis admodum et aliarum regionum praesulibus nominatim expressis, claruit praefatum Ebonem episcopale officium illicite repetisse, quosque gradibus ecclesiasticis aestimatus fuerit promovisse, damnationi potius obnoxios effecisse; Hincmarum autem successorem eius canonicis sanctionibus caute ac subtiliter observatis ad sedem accessisse et praeter decreta maiorum in hac parte nihil omnino moliri; sicut in gestis synodalibus exinde ab episcopis eiusdem concilii more canonico confirmatis plenius edocetur.


112. Postmodum venerabilis Guenilonis Senonicae urbis metropolitani episcopi suffraganeus Nevernensis ecclesiae, nomine Herimannus, pro suis excessibus, quos corporali molestia sepe dicebatur admittere, a sanctis praesulibus modeste et acriter increpatus est, quod prius frequenter correptus ordini sacratissimo perseverantia levitatum adhuc iniuriam faceret.

12Et in praesentia principis infirmitatem pastoris nequaquam fastidientis iniunctum est metropolitano eius, ut adiunctis secum aliquot episcopis ad oppidum Nevernense accederet et omnia ibi negotia ecclesiastica sapienter componeret; ipsum vero coepiscopum suum Herimannum apud urbem Senonum secum haberet, donec aestivum tempus, quod valde contrarium infirmitati illius ferebatur, pertransiret et sic Domino annuente abstinentia competenti assuetum, episcopali gravitate instructum, apostolicis moribus informatum, clerus et populus eum ad sedem propriam utiliter favente Dei gratia revocaret.


133. De Burchardo etiam, qui Carnutum ecclesiam tenebat, statutum est, ut aut se idoneum ad sumendum episcopalem gradum admonitu Guenilonis metropolitani episcopi ostenderet aut certe pronam in se clementiam principis cognoscens cederet in utroque Dei iudicium experturus.

14Igitur sequenti die causa illius ad medium deducta venerabiles episcopi, Remorum metropolitanus Hincmarus, Lugdunensium Pardulus, Aurelianorum Agius, seorsum eum admonere praecepti sunt, ut, si absque discrimine valeret, officium se posse aggredi fateretur; aut si non posset propter Dei timorem, impossibilitatem ingenue confiteretur.

15Parte cleri, quae praesens erat, ac laicorum bonum ei testimonium perhibente memoratis praesulibus suadentibus ad concilium intromissus tanto quidem gradu se dignum esse profiteri arrogantiae asseruit esse, non veritatis.

16Si quis vero crimen aliquod sibi vellet obicere, ad id purgandum se paratum esse firmavit.

17Nullo, qui id conaretur, existente decrevit sancta synodus, ne diu Carnotum sedes vacaret, sed directis illuc secundum voluntatem metropolitani episcopi venerabilis Guenilonis, qui electionem praefati Burghardi recognoscerent et ipsi referrent, optantibus canonice ordinaretur episcopus.


184. Praeterea Cenomannicae urbis Aldricus episcopus paralisi dissolutus epistolam direxit causam suae absentiae insinuans petensque, ut maxime sibi adhuc viventi et quandocumque defuncto sacris precibus opitularentur.

19Quod exuberantes caritate se facturos omnes promiserunt et metropolitano illius, Turonicae urbis venerabili episcopo Amalrico, ut ad eandem urbem accederet, iniunxerunt et, quaecumque essent eidem ecclesiae proficua, ut strenue exequeretur, unanimiter praeceperunt.


205. Ante hoc tempus venerandi concilii, optinente Pippino, Pippini regis filii Hludowici piisimi augusti filio, Aquitaniam, etiam consentiente avunculo eius, glorioso rege Karolo, cui eadem provintia in partem optigerat, ecclesiastica disciplina et militari soluta eadem regio a suis indigenis valde vastata est, et multi illic impune illicita perpetrarunt.

21Tandem aliquando respiciente Deo populum suum idem Pippinus a suis contemptus et desertus atque in potestatem avunculi sui Karoli redactus, consilio reverentissimorum pontificum et procerum attonsus et in habitu monachico ad monasterium Sancti Medardi custodiendus et docendus deductus est.

22Ibi duo quidam monachi habitu, sui propositi vix credibiliter transgressores, ardentes inmodica cupiditate eundem Pippinum abducere conati sunt et pacem christiani populi dissipare.

23Quos praesentibus diversorum coenobiorum religiosis abbatibus et causam suptiliter iuxta regulam beati Benedicti examinantibus concors congregatio Sancti Medardi a sua unanimitate praecidit attestata se ab horum crimine longe absistere, quod usitatas culpas iam inde ab initio huius religionis monachorum omnium, praeter duntaxat Eutychis et aliorum hereticorum, facile superaret.

24Eiectos iussu venerabilis Rothadi Suessionum episcopi ad synodi audientiam archidiaconus deduxit; et partim confessi, partim convicti conspirationis malum perpetrasse, canonum severitate depositi suntpresbiteri quippe erantet separatim in monasteria sui ordinis longe distantia relegati, ut deinceps nemo tale quid committere auderet, nisi qui similia perpeti non timeret.


25A.

266. Post haec gloriosissimus domnus rex Karolus coram sacra synodo quendam diaconum Remensis ecclesiae nomine Ragamfridum impetiit, quod praecepta falsa regio nomine compilasset, sicut ad eum quorumdam suggestionibus et verisimilibus indiciis esset perlatum.

27Unde quia putatum est quibusdam significationibus, ut purgationem sui isdem diaconus subterfugere voluisset, aliis aliter dicentibus, visum est omnibus in eodem sacro conventu degentibus, ut ab omni concilio illi interdiceretur, ne a parrochia Remensi quoquo modo praesumeret abscedere, donec se ab illis, quae ei inpingebantur, idoneum redderet vel competenter satisfacere procuraret.

28Quod et omnibus singillatim episcopis illi auctoritate episcopali praecipientibus ex divino mandato est interdictum.


297. Septima actione eidem sacrae synodo idem christianissimus domnus rex Karolus haec, quae sequuntur, capitula proposuit et consultu eorumdem episcoporum ea per regnum suum innotescenda, exercenda et conservanda commonuit, praecepit et confirmavit.


30B.

316. Ut in civitatibus et monasteriis utriusque sexus et ordinis Dei cultus quam proxime fieri posset instauraretur, statuit sancta synodus annitente pio principe, ut idonei legati dirigerentur, qui singulorum locorum statum solertissime perscrutarentur; et quae ipsi per se non valerent corrigere, iudicio proxime futuri concilii et potestati regiae revelarent.


327. Decreverunt praeterea sancti pontifices, ut ecclesiae, quae olim indulgentia religiosorum principum vel aliorumfidelium devotione immunitatem meruissent, ea in perpetuum perfrui sinerentur.


338. Et ut ex possessionibus, quae ecclesiasticae certis indiciis comprobantur nec plene propter varias necessitates possunt restitui, saltem nonae ac decimae tribuantur.


349. Et ut in locis sacratis, diebus dominicis vel aliis solemnitatibus iudicia publica non exerceantur; neque enim fas est ibi reos puniri, ubi respectu divinae reverentiae misericordiam consensu fidelium consequuntur.


3510. Illud quoque cunctis volentibus confirmatum est, ut, qui disciplina ecclesiastica noxii, sive ingenui sive servi,


36coercentur, nulli audeant cos tueri et vindictam eorum in quoslibet ad potestatem episcoporum pertinentium retorquere; quodsi qui deinceps praesumpserint, et excommunicationem ecclesiasticam et motum indignationis regiae perpessuros.


3711. Optentum est etiam a devotissimo principe, ut incesti et quilibet alii perditi examen episcoporum refugientes per iudices publicos ad eorum praesentiam deducantur, ne alterius illecebram peccandi nutriat impunitas vitiorum.


3812. Postremo quod a quibusdam conservabatur, praefixum est generaliter ab omnibus custodiendum, ne ullae res ecclesiasticae absque regis cohibentia commutentur.


Paradigmatic Similarity (Doc2Vec)

Graph View

{"nodes":[{"color":"#C0C0C0","size":1.3364102768454564,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus apud Saponarias habita","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus apud Saponarias habita"},{"color":"#C0C0C0","size":1.2429960364411803,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Capitula electionis Hludowici Balbi compendii facta","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Capitula electionis Hludowici Balbi compendii facta"},{"color":"#C0C0C0","size":1.181366113702213,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Pontigonesis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Pontigonesis"},{"color":"#FD482F","size":2,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Suessionensis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Suessionensis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.3126973864042668,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici et hlotharii epistola generalis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici et hlotharii epistola generalis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.2001891132168192,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Constitutio de expeditione beneventana","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Constitutio de expeditione beneventana"},{"color":"#C0C0C0","size":1.1768551975293189,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Electionis Karoli capitula in regno Hlotharii factae","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Electionis Karoli capitula in regno Hlotharii factae"},{"color":"#C0C0C0","size":1.4298550740757663,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium Triuriense","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium Triuriense"},{"color":"#C0C0C0","size":1.282920366583707,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Consilium optimatum Karolo II. datum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Consilium optimatum Karolo II. datum"},{"color":"#C0C0C0","size":1.1850080922920647,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Childeberti II. decretio","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Childeberti II. decretio"}],"edges":[{"source":3,"value":0.2001891132168193,"target":5},{"source":1,"value":0.6694245965042424,"target":4},{"source":6,"value":0.5561486536306621,"target":0},{"source":7,"value":0.5113473366242474,"target":8},{"source":8,"value":0.6930767128335313,"target":2},{"source":6,"value":0.7255429970237292,"target":9},{"source":9,"value":0.25310524300494414,"target":0},{"source":7,"value":0.2550526521943563,"target":2},{"source":6,"value":0.1768551975293188,"target":3},{"source":1,"value":0.12636503920845923,"target":2},{"source":6,"value":0.4340058186081976,"target":5},{"source":2,"value":0.23809039242707808,"target":4},{"source":3,"value":0.3364102768454565,"target":0},{"source":5,"value":0.1430930898858411,"target":0},{"source":1,"value":0.4213700182000005,"target":8},{"source":9,"value":0.18500809229206472,"target":3},{"source":8,"value":0.5168729457604387,"target":4},{"source":9,"value":1,"target":5},{"source":7,"value":0.513315856610123,"target":4},{"source":7,"value":0.7323756951942529,"target":1},{"source":3,"value":0.31269738640426675,"target":4},{"source":5,"value":0.730372094126594,"target":4},{"source":9,"value":0.6919918939550654,"target":8},{"source":1,"value":0.2429960364411802,"target":3},{"source":1,"value":0.9171353610296368,"target":5},{"source":6,"value":0.5432561289654799,"target":2},{"source":0,"value":0.35805575101093984,"target":2},{"source":7,"value":0.8605727431185619,"target":9},{"source":9,"value":0.4094376322515158,"target":2},{"source":7,"value":0.07895610322662269,"target":0},{"source":6,"value":0.6782183837894006,"target":8},{"source":6,"value":0.49377006224325576,"target":7},{"source":8,"value":0.4716676729994824,"target":0},{"source":6,"value":0.3421078408501868,"target":4},{"source":3,"value":0.18136611370221284,"target":2},{"source":6,"value":0.3503248278173941,"target":1},{"source":5,"value":0.29918818440383504,"target":2},{"source":1,"value":0.039560006376364525,"target":0},{"source":0,"value":0,"target":4},{"source":1,"value":0.9904610332154399,"target":9},{"source":8,"value":0.28292036658370695,"target":3},{"source":9,"value":0.6391614410943418,"target":4},{"source":8,"value":0.7940467091386492,"target":5},{"source":7,"value":0.42985507407576634,"target":3},{"source":7,"value":0.6567840132938215,"target":5}]}

Tabular View

306 entries total, list limited to 10

Page Title Author Capitulary Nr Edition Place Primary Century Provider Secondary Century Text Type Text Type Class Title Volume
Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium Triuriense (MGH Capitularia 2) 252 MGH Capit. 2 Triburia 09 MGH 09 Capitulary Legal Concilium Triuriense Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus apud Saponarias habita (MGH Capitularia 2) 299 MGH Capit. 2 Saponaria 09 MGH 09 Capitulary Legal Synodus apud Saponarias habita Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici et hlotharii epistola generalis (MGH Capitularia 2) 185 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Hludowici et hlotharii epistola generalis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Consilium optimatum Karolo II. datum (MGH Capitularia 2) 295 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Consilium optimatum Karolo II. datum Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Capitula electionis Hludowici Balbi compendii facta (MGH Capitularia 2) 283 MGH Capit. 2 Compendium 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitula electionis Hludowici Balbi compendii facta Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Constitutio de expeditione beneventana (MGH Capitularia 2) 218 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Constitutio de expeditione beneventana Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Childeberti II. decretio (MGH Capitularia 1) 007 MGH Capit. 1 06 MGH 06 Capitulary Legal Childeberti II. decretio Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Pontigonesis (MGH Capitularia 2) 279 MGH Capit. 2 Pontigniacum 09 MGH 09 Capitulary Legal Synodus Pontigonesis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Electionis Karoli capitula in regno Hlotharii factae (MGH Capitularia 2) 276 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Electionis Karoli capitula in regno Hlotharii factae Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus papiensis (MGH Capitularia 2) 228 MGH Capit. 2 Papia 09 MGH 09 Capitulary Legal Synodus papiensis Capit. 2

Syntagmatic Similarity (TopicModel)

Graph View

{"nodes":[{"color":"#C0C0C0","size":1.7974564151822174,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus apud Saponarias habita","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus apud Saponarias habita"},{"color":"#C0C0C0","size":1.4576044897033016,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium Vernense","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium Vernense"},{"color":"#C0C0C0","size":1.553027148253081,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Notitia de conciliorum canonibus in villa Sparnaco a Karolo rege confirmatis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Notitia de conciliorum canonibus in villa Sparnaco a Karolo rege confirmatis"},{"color":"#FD482F","size":2,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Suessionensis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Suessionensis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.5608352346055416,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Karoli II capitulare papiense","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Karoli II capitulare papiense"},{"color":"#C0C0C0","size":1.6553778846837912,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Relatio de Theutbergae receptione scripta","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Relatio de Theutbergae receptione scripta"},{"color":"#C0C0C0","size":1.4990238691085302,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Sysnodus Attiniacensis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Sysnodus Attiniacensis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.4907331114357198,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Ebbonis remensis archiepiscopi restitutio","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Ebbonis remensis archiepiscopi restitutio"},{"color":"#C0C0C0","size":2,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Vermeriensis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Vermeriensis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.6662858929258886,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium Meldense - Parisiense","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium Meldense - Parisiense"}],"edges":[{"source":4,"value":0.5608352346055415,"target":3},{"source":1,"value":0.18557143402347664,"target":0},{"source":2,"value":0.43567549112007714,"target":0},{"source":2,"value":0.23946455309366715,"target":1},{"source":6,"value":0.3330203879841185,"target":0},{"source":1,"value":0.24778060597021942,"target":6},{"source":8,"value":1,"target":3},{"source":8,"value":0.4281118479575577,"target":4},{"source":7,"value":0.6481947176241936,"target":5},{"source":2,"value":0.2690179554820845,"target":6},{"source":2,"value":0.5530271482530812,"target":3},{"source":2,"value":0.775001970844889,"target":4},{"source":8,"value":0.416540525032867,"target":6},{"source":7,"value":0.05023992403583697,"target":9},{"source":3,"value":0.7974564151822173,"target":0},{"source":1,"value":0.4576044897033016,"target":3},{"source":4,"value":0.1833481387440244,"target":0},{"source":1,"value":0.25902687112990613,"target":4},{"source":9,"value":0.05176705766457563,"target":5},{"source":2,"value":0.49508508380542854,"target":8},{"source":1,"value":0.34359318933228716,"target":8},{"source":8,"value":0.8620600815614522,"target":0},{"source":3,"value":0.4990238691085303,"target":6},{"source":4,"value":0.291491294701649,"target":6},{"source":5,"value":0.6553778846837912,"target":3},{"source":4,"value":0.13470624720526878,"target":5},{"source":8,"value":0.4313596274054714,"target":7},{"source":9,"value":0.3795100368305489,"target":6},{"source":2,"value":0.7730641485739649,"target":9},{"source":8,"value":0.6703057352807954,"target":5},{"source":7,"value":0.49073311143571974,"target":3},{"source":7,"value":0.11618859520290523,"target":4},{"source":9,"value":0.3296760075006883,"target":0},{"source":1,"value":0.5524568801352825,"target":9},{"source":2,"value":0.23588294582610667,"target":5},{"source":8,"value":0.490322944732101,"target":9},{"source":7,"value":0.14608867636741213,"target":6},{"source":5,"value":0.8486483651975155,"target":0},{"source":1,"value":0,"target":5},{"source":9,"value":0.6662858929258885,"target":3},{"source":9,"value":0.7796271365971207,"target":4},{"source":7,"value":0.5236797869118702,"target":0},{"source":1,"value":0.08109652259652106,"target":7},{"source":2,"value":0.16152835452769956,"target":7},{"source":5,"value":0.2484498532135447,"target":6}]}

Bipartite Graph View

Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Suessionensis vs Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Vermeriensis

{

"targetSize": 17,
"nodes": {
 "sources": [
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "HLOTHARII, HLUDOWICI ET KAROLI CONVENTUS APUD MARSNAM PRIMUS.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:1"
 },
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "847. Febr.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:2"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "HLOTHARII, HLUDOWICI ET KAROLI CONVENTUS APUD MARSNAM SECUNDUS.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:3"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "851. aestate.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:4"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "258. CONVENTUS SUESSIONENSIS.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:5"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "853. April. 22.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:6"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "Cap. 1. Regnante in sempiternum domino Deo universorum, anno incarnationis eiusdem domini Dei nostri Iesu Christi DCCCLIII, anno vero regni gloriosi Karoli, filii Hludowici religiosissimi augusti, tertio decimo, indictione prima, episcopis iuxta instituta canonum synodum celebrare volentibus, annuit idem rex Karolus eosque apud urbem Suessionum in monasterio Sancti Medardi et Sancti Sebastiani, X. Kalendas Maias convenire praecepit; ubi posthabitis saecularibus curis ipse quoque rex adesse dignatus est, ut non solum devotione ecclesiae se filium esse ostenderet, verum etiam, sicubi opus esset, protectorem regia potestate monstraret.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:7"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "Cum itaque praesules diversarum ecclesiarum, pio rege multa humiliter et prudenter proponente, tractassent potius quaedam, quam diffinissent, VI. Kalendas Maias synodo praesidentibus Hincmaro Remorum, Guenilone Senonum, Amalrico Turonorum, metropolitanis episcopis, idem Remorum metropolitanus episcopus venerabilis Hincmarus ostendit non paucos a decessore suo Ebbone, postquam canonice depositus fuerit nec vero canonice restitutus, inrationabiliter ordinatos.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:8"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "Iam rex absque ulla ambitione synodum solus ingressus simpliciter cum episcopis residebat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:9"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "Serie igitur depositionis memorati Ebonis plenissime prolata, multis metropolitanis pluribusque aliis episcopis, qui auctores fuerunt, recitatis, restitutionis autem illius non canonicae, immo nec veraesimilis paucis admodum et aliarum regionum praesulibus nominatim expressis, claruit praefatum Ebonem episcopale officium illicite repetisse, quosque gradibus ecclesiasticis aestimatus fuerit promovisse, damnationi potius obnoxios effecisse; Hincmarum autem successorem eius canonicis sanctionibus caute ac subtiliter observatis ad sedem accessisse et praeter decreta maiorum in hac parte nihil omnino moliri; sicut in gestis synodalibus exinde ab episcopis eiusdem concilii more canonico confirmatis plenius edocetur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:10"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "2. Postmodum venerabilis Guenilonis Senonicae urbis metropolitani episcopi suffraganeus Nevernensis ecclesiae, nomine Herimannus, pro suis excessibus, quos corporali molestia sepe dicebatur admittere, a sanctis praesulibus modeste et acriter increpatus est, quod prius frequenter correptus ordini sacratissimo perseverantia levitatum adhuc iniuriam faceret.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:11"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "Et in praesentia principis infirmitatem pastoris nequaquam fastidientis iniunctum est metropolitano eius, ut adiunctis secum aliquot episcopis ad oppidum Nevernense accederet et omnia ibi negotia ecclesiastica sapienter componeret; ipsum vero coepiscopum suum Herimannum apud urbem Senonum secum haberet, donec aestivum tempus, quod valde contrarium infirmitati illius ferebatur, pertransiret et sic Domino annuente abstinentia competenti assuetum, episcopali gravitate instructum, apostolicis moribus informatum, clerus et populus eum ad sedem propriam utiliter favente Dei gratia revocaret.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:12"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "3. De Burchardo etiam, qui Carnutum ecclesiam tenebat, statutum est, ut aut se idoneum ad sumendum episcopalem gradum admonitu Guenilonis metropolitani episcopi ostenderet aut certe pronam in se clementiam principis cognoscens cederet in utroque Dei iudicium experturus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:13"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "Igitur sequenti die causa illius ad medium deducta venerabiles episcopi, Remorum metropolitanus Hincmarus, Lugdunensium Pardulus, Aurelianorum Agius, seorsum eum admonere praecepti sunt, ut, si absque discrimine valeret, officium se posse aggredi fateretur; aut si non posset propter Dei timorem, impossibilitatem ingenue confiteretur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:14"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "Parte cleri, quae praesens erat, ac laicorum bonum ei testimonium perhibente memoratis praesulibus suadentibus ad concilium intromissus tanto quidem gradu se dignum esse profiteri arrogantiae asseruit esse, non veritatis.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:15"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "Si quis vero crimen aliquod sibi vellet obicere, ad id purgandum se paratum esse firmavit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:16"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "Nullo, qui id conaretur, existente decrevit sancta synodus, ne diu Carnotum sedes vacaret, sed directis illuc secundum voluntatem metropolitani episcopi venerabilis Guenilonis, qui electionem praefati Burghardi recognoscerent et ipsi referrent, optantibus canonice ordinaretur episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:17"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "4. Praeterea Cenomannicae urbis Aldricus episcopus paralisi dissolutus epistolam direxit causam suae absentiae insinuans petensque, ut maxime sibi adhuc viventi et quandocumque defuncto sacris precibus opitularentur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:18"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "Quod exuberantes caritate se facturos omnes promiserunt et metropolitano illius, Turonicae urbis venerabili episcopo Amalrico, ut ad eandem urbem accederet, iniunxerunt et, quaecumque essent eidem ecclesiae proficua, ut strenue exequeretur, unanimiter praeceperunt.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:19"
 },
 {
  "paragraph": 7,
  "name": "5. Ante hoc tempus venerandi concilii, optinente Pippino, Pippini regis filii Hludowici piisimi augusti filio, Aquitaniam, etiam consentiente avunculo eius, glorioso rege Karolo, cui eadem provintia in partem optigerat, ecclesiastica disciplina et militari soluta eadem regio a suis indigenis valde vastata est, et multi illic impune illicita perpetrarunt.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:20"
 },
 {
  "paragraph": 7,
  "name": "Tandem aliquando respiciente Deo populum suum idem Pippinus a suis contemptus et desertus atque in potestatem avunculi sui Karoli redactus, consilio reverentissimorum pontificum et procerum attonsus et in habitu monachico ad monasterium Sancti Medardi custodiendus et docendus deductus est.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:21"
 },
 {
  "paragraph": 7,
  "name": "Ibi duo quidam monachi habitu, sui propositi vix credibiliter transgressores, ardentes inmodica cupiditate eundem Pippinum abducere conati sunt et pacem christiani populi dissipare.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:22"
 },
 {
  "paragraph": 7,
  "name": "Quos praesentibus diversorum coenobiorum religiosis abbatibus et causam suptiliter iuxta regulam beati Benedicti examinantibus concors congregatio Sancti Medardi a sua unanimitate praecidit attestata se ab horum crimine longe absistere, quod usitatas culpas iam inde ab initio huius religionis monachorum omnium, praeter duntaxat Eutychis et aliorum hereticorum, facile superaret.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:23"
 },
 {
  "paragraph": 7,
  "name": "Eiectos iussu venerabilis Rothadi Suessionum episcopi ad synodi audientiam archidiaconus deduxit; et partim confessi, partim convicti conspirationis malum perpetrasse, canonum severitate depositi sunt\u2013 presbiteri quippe erant\u2013 et separatim in monasteria sui ordinis longe distantia relegati, ut deinceps nemo tale quid committere auderet, nisi qui similia perpeti non timeret.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:24"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "A.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:25"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "6. Post haec gloriosissimus domnus rex Karolus coram sacra synodo quendam diaconum Remensis ecclesiae nomine Ragamfridum impetiit, quod praecepta falsa regio nomine compilasset, sicut ad eum quorumdam suggestionibus et verisimilibus indiciis esset perlatum.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:26"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "Unde quia putatum est quibusdam significationibus, ut purgationem sui isdem diaconus subterfugere voluisset, aliis aliter dicentibus, visum est omnibus in eodem sacro conventu degentibus, ut ab omni concilio illi interdiceretur, ne a parrochia Remensi quoquo modo praesumeret abscedere, donec se ab illis, quae ei inpingebantur, idoneum redderet vel competenter satisfacere procuraret.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:27"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "Quod et omnibus singillatim episcopis illi auctoritate episcopali praecipientibus ex divino mandato est interdictum.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:28"
 },
 {
  "paragraph": 10,
  "name": "7. Septima actione eidem sacrae synodo idem christianissimus domnus rex Karolus haec, quae sequuntur, capitula proposuit et consultu eorumdem episcoporum ea per regnum suum innotescenda, exercenda et conservanda commonuit, praecepit et confirmavit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:29"
 },
 {
  "paragraph": 11,
  "name": "B.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:30"
 },
 {
  "paragraph": 12,
  "name": "6. Ut in civitatibus et monasteriis utriusque sexus et ordinis Dei cultus quam proxime fieri posset instauraretur, statuit sancta synodus annitente pio principe, ut idonei legati dirigerentur, qui singulorum locorum statum solertissime perscrutarentur; et quae ipsi per se non valerent corrigere, iudicio proxime futuri concilii et potestati regiae revelarent.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:31"
 },
 {
  "paragraph": 13,
  "name": "7. Decreverunt praeterea sancti pontifices, ut ecclesiae, quae olim indulgentia religiosorum principum vel aliorum fidelium devotione immunitatem meruissent, ea in perpetuum perfrui sinerentur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:32"
 },
 {
  "paragraph": 14,
  "name": "8. Et ut ex possessionibus, quae ecclesiasticae certis indiciis comprobantur nec plene propter varias necessitates possunt restitui, saltem nonae ac decimae tribuantur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:33"
 },
 {
  "paragraph": 15,
  "name": "9. Et ut in locis sacratis, diebus dominicis vel aliis solemnitatibus iudicia publica non exerceantur; neque enim fas est ibi reos puniri, ubi respectu divinae reverentiae misericordiam consensu fidelium consequuntur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:34"
 },
 {
  "paragraph": 16,
  "name": "10. Illud quoque cunctis volentibus confirmatum est, ut, qui disciplina ecclesiastica noxii, sive ingenui sive servi,",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:35"
 },
 {
  "paragraph": 17,
  "name": "coercentur, nulli audeant cos tueri et vindictam eorum in quoslibet ad potestatem episcoporum pertinentium retorquere; quodsi qui deinceps praesumpserint, et excommunicationem ecclesiasticam et motum indignationis regiae perpessuros.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:36"
 },
 {
  "paragraph": 18,
  "name": "11. Optentum est etiam a devotissimo principe, ut incesti et quilibet alii perditi examen episcoporum refugientes per iudices publicos ad eorum praesentiam deducantur, ne alterius illecebram peccandi nutriat impunitas vitiorum.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:37"
 },
 {
  "paragraph": 19,
  "name": "12. Postremo quod a quibusdam conservabatur, praefixum est generaliter ab omnibus custodiendum, ne ullae res ecclesiasticae absque regis cohibentia commutentur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Conventus_Suessionensis:38"
 }
 ],
 "targets": [
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "294. SYNODUS VERMERIENSIS.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:1"
 },
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "853. Aug. 27.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:2"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Omnibus sanctae dilectionis fratribus, ad quorum haec poterunt pervenire notitiam, Wenilo Senonum, Hincmarus Remorum, Paulus Rotomagensium, Amalricus Turonum archiepiscopi, Teutboldus Lingonum, Pardulus Lugdunensium, Hucbertus Meldensium, Ansegaudus Abrincatum, Hrothadus Suessionum, Immo Noviomagensium, Hilmeradus Ambianensium, Yrminfridus Belvacensium, Erpoinus Silvanectensium, Baltfridus Baiocacensium, Guntbertus Ebrocensium, Eirardus Lixoviensium, Erloinus Constantiae, Hildebrannus Sagorum, Godelsadus Cavillonensium, Ionas Aeduorum, Braidingus Matisconensium, Agius Aurelianensium episcopi apud Vermeriam palatium iussu gloriosi principis Karoli anno ab incarnatione Domini DCCCLIII, indictione prima, VI. Kalend. Septembris in nomine eiusdem domini nostri Iesu Christi sinodaliter congregati salutem. Notum fraternitati vestrae fieri volumus, quia nuper instanti anno per praesentem primam indictionem apud urbem Suessionum decimo Kalendas Maias ad synodum convenientes, cui sacro conventui idem gloriosus rex suam est dignatus exhibere praesentiam, inter cetera ecclesiastica negotia de venerabili fratre nostro Herimanno Nivernensis urbis episcopo questionalis est ratio nobis oblata; videlicet quia infirmitate praeoccupatus seu praepeditus corporea saepe ineptire et quaedam, quae ad naufragium rerum et facultatum ecclesiasticarum pertinere atque ad salvationem ac debitam seu rationabilem dispensationem impedire poterant, nisi celeri remedio subventum foret, agere indiscrete soleret.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:3"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Cuius suggestionis certa experimentorum documenta evidentius perquirentes aliquanta invenimus, quae nobis fidem fecerunt aliis, quae audieramus, sensum accommodare.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:4"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Unde secundum quod in decretalibus epistolis beati Gregorii exemplo repperimus, statuimus illi echonomum persuadere, qui ei suffragium et ecelesiae sibi commissae custodiam debitam et canonicam exhiberet, donec annuente Domino isdem frater venerabilis a sua infirmitate optabiliter convalesceret.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:5"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Sed quoniam intimatum est nobis in sua ecclesia neminem posse reperiri, qui interim eundem venerabilem partim indebita forte pietate, partim reverentia seniorali secundum modum a nobis constitutum custodire aut vellet aut posset, consilii consultu illum hortati sumus, ut cum domno Wenilone praenominato, scilicet reverentissimo confratre nostro et archiepiscopo suo, maneret illeque ei conveniens studium impertiri curaret et ecelesiae Nivernensi ea, quibus indigeret, visitatorio officio impenderet et ordinaret, quousque aestivum tempus, quod huiusmodi infirmitati, qua impediri dicebatur, valde contrarium est, pertransiret et saepefatus dilectissimus ac venerabilis frater noster, ut praediximus, a sua infirmitate emelioraretur et suae potestati suaeque ipsius custodiae suaeve ecelesiae dispositioni, ut est debitum, restitueretur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:6"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Quae quoniam, gratias Deo, ad votum iuxta divinam ordinationem, ut fuerant disposita, sunt quoque perducta et canonica iubet auctoritas, ut ab uno quilibet reiectus episcopo, non dicamus a tantis pro tempore et ad tempus remotus secundum quendam modum episcopis, non recipiatur sine testimonii aut litterarum evidentissimo documento, per hos nostrae humanitatis apices plerumque dictum venerabilem fratrem nostrum suae dicioni et potestati atque episcopali custodiae suaeque ecelesiae gubernationi debite restituimus, et nos eum non morum vitiis aut peccatis publicis, quae censura damnat ecclesiastica, a sua illum ecclesia aliquantulum removisse, quod sine aperta convictione vel manifesta confessione fieri non licet, qua de re et non libet, sed corporeae suae infirmitati et ecelesiae sibi commissae necessitati pietative consuluisse manifestissime demonstramus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:7"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Quod ut praesentibus scilicet et futuris temporibus enucleatius cognoscatur, his gestis manibus propriis subterfirmare decrevimus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:8"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "2. In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:9"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "Episcopi, qui iussu gloriosi principis domni nostri Karoli ad synodum in Vermeriam palatium convenimus, id est: Wenilo archiepiscopus, Paulus archiepiscopus, Amalricus archiepiscopus, Hincmarus archiepiscopus, Teutboldus episcopus, Ansegaudus episcopus, Pardulus episcopus, Hrothadus episcopus, Immo episcopus, Yrminfridus episcopus, Erpoinus episcopus, Hilmeradus episcopus, Agius episcopus, Erloinus episcopus, Baltfridus episcopus, Guntbertus episcopus, Eirardus episcopus, Hildebrannus episcopus, Ionas episcopus, Godelsadus episcopus, Braidingus episcopus Chuonrado inclito et nobilissimo viro praesentem et aeternam optamus in omnium salvatore salutem. Cum inter caetera ecclesiastica negotia de ordinabili dispositione monasterii Sancti Dyonisii disponeremus, venerunt monachi ipsius sacri coenobii in praesentiam venerandae synodi deferentes auctoritates, videlicet testamentum, quod sanctae recordationis abba Fulradus de monasterio Lebbraha, ubi sanctus Alexander martyr quiescit humatus, et de cella, quae ad Sanctum Yppolitum nominatur, seu de rebus aliis, quas per idem testamentum isdem venerabilis abbas Sancto Dyonisio contulerat, necnon et privilegium, quod exinde sancta sedes apostolica per beatum Stephanum papam eidem monasterio super praefato testamento fecerat, dicentes, quod venerabilis abbas illorum domnus Hludowicus ex praecepto gloriosi regis domni nostri Karoli eos consuluisset ac consensum eorum quaesisset, quatenus praescriptum monasterium vobis in precariam, acceptis rebus vestra traditione ad eandem casam Dei delegandis, concessisset; quod consentire sine consultu sui episcopi atque archiepiscopi, immo sacrae synodi, non auderent.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:10"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "Quam causam subtiliter investigantes et ad liquidum cognoscentes diffinivimus iuxta sacram et divinam auctoritatem atque secundum testamentum praefatae piae recordationis Fulradi necnon et secundum decretum apostolicae sedis nullo unquam tempore iam dictum monasterium Sancti Alexandri cum rebus sibi pertinentibus a maiore monasterio Sancti Dyonisii quocumque ingenio divellendum nec beneficiario neque precario iure distrahendum.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:11"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "Subiunxerunt etiam idem monachi, quod vestra commendatione ac iussione, immo etiam actione, idem monasterium cum rebus sibi subditis in vestram ditionem redactum et assumptum, quin etiam usurpatum habuissetis.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:12"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "Quod quam absurdum et contra legem atque iustitiam sit, si tamen ita se res habet, ipsi etiam pervidetis.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:13"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "Unde vestram paterna et caritativa seu auctoritativa cum interpositione divini nominis et episcopalis auctoritatis nobilitatem hortamur et obtestamur, ut hoc nullatenus agere ulterius attentetis, sed et si molitum est, ab huiusmodi molitione vel actione vos vestrosque compescatis; quia et contra Deum et contra omnem auctoritatem contraque vestram salutem esse dinoscitur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:14"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "Sciatis etiam, quia domnum et seniorem nostrum regem gloriosissimum Karolum et humili suggestione et divina auctoritate obsecravimus praefatoque venerabili abbati et monachis suis praecepimus, ut in hoc nulli adsensum praebeant, quoniam nec vobis nec cuiquam fidelium expedit talia postulare.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:15"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "Valeto, vir nobilissime, et admodum nobis in Christo carissime.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:16"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "3. Sed et capitula, quae synodali consultu domnus rex Karolus in concilio memorato apud Suessionis civitatem sacro proposuit conventui, coram fidelibus suis in eodem palatio Vermeria relegi fecit, et ab omnibus consonanter suscepta sunt et accepta.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:17"
 }
 ]
},
"links": [
 {
 "source": 1,
 "value": 0.6446437904048747,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 1,
 "value": 1,
 "target": 1
 },
 {
 "source": 3,
 "value": 0.6446437904048747,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 3,
 "value": 1,
 "target": 1
 },
 {
 "source": 4,
 "value": 0.032665330175981645,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 4,
 "value": 0.6446437904048747,
 "target": 1
 },
 {
 "source": 5,
 "value": 0.6446437904048747,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 5,
 "value": 0.5810048352224797,
 "target": 1
 },
 {
 "source": 28,
 "value": 0,
 "target": 16
 }
],
"sourceSize": 38
}

Tabular View

306 entries total, list limited to 10

Page Title Author Capitulary Nr Edition Place Primary Century Provider Secondary Century Text Type Text Type Class Title Volume
Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Vermeriensis (MGH Capitularia 2) 294 MGH Capit. 2 Vermeria 09 MGH 09 Capitulary Legal Synodus Vermeriensis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus apud Saponarias habita (MGH Capitularia 2) 299 MGH Capit. 2 Saponaria 09 MGH 09 Capitulary Legal Synodus apud Saponarias habita Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium Meldense - Parisiense (MGH Capitularia 2) 293 MGH Capit. 2 Meldae - Parisii 09 MGH 09 Capitulary Legal Concilium Meldense - Parisiense Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Relatio de Theutbergae receptione scripta (MGH Capitularia 2) 307 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Relatio de Theutbergae receptione scripta Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Karoli II capitulare papiense (MGH Capitularia 2) 221 MGH Capit. 2 Papia 09 MGH 09 Capitulary Legal Karoli II capitulare papiense Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Notitia de conciliorum canonibus in villa Sparnaco a Karolo rege confirmatis (MGH Capitularia 2) 257 MGH Capit. 2 Villa Sparnaca 09 MGH 09 Capitulary Legal Notitia de conciliorum canonibus in villa Sparnaco a Karolo rege confirmatis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Sysnodus Attiniacensis (MGH Capitularia 2) 303 MGH Capit. 2 Attiniacus 09 MGH 09 Capitulary Legal Sysnodus Attiniacensis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Ebbonis remensis archiepiscopi restitutio (MGH Capitularia 2) 226 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Ebbonis remensis archiepiscopi restitutio Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium Vernense (MGH Capitularia 2) 291 MGH Capit. 2 Vernum 09 MGH 09 Capitulary Legal Concilium Vernense Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Pontigonesis (MGH Capitularia 2) 279 MGH Capit. 2 Pontigniacum 09 MGH 09 Capitulary Legal Synodus Pontigonesis Capit. 2

Feature Vectors

Paradigmatic Similarity

[-21.047588,-17.222244,0.505757,4.131306,3.215795,-14.077848,8.142314,17.247797,6.545588,3.180337,-15.196322,-0.556827,-13.818141,-16.218634,17.054585,-22.485792,23.478884,6.732243,13.271154,-28.138308,-14.359173,-2.819377,11.0874,2.353001,10.85299,-34.407413,8.605439,3.674014,35.751358,18.41128,-8.646275,-6.127887,-23.5858,-25.647472,12.50582,10.264607,-19.159357,-39.405628,-9.382525,23.40004,11.588794,-24.479748,2.679086,0.814227,7.344538,12.16726,-13.382236,7.006721,0.567834,1.874594,-10.657657,-5.492357,8.555307,4.447636,-30.724092,-3.592952,-3.331221,-13.149791,-14.424301,14.453115,-19.516596,1.217574,-3.650614,6.600383,-11.909821,-4.469577,-14.229394,-17.745514,1.922156,-6.76225,-18.724943,-9.969893,4.480981,-1.746597,11.964535,-8.602216,-6.919083,-25.414621,-12.438225,5.880089,4.051273,7.428875,-16.783979,15.441713,-13.091064,32.062355,-18.745949,-20.182009,-22.577475,-13.851851,-18.765221,8.365713,8.286687,0.673523,3.568504,4.663445,20.369764,13.918838,-30.815716,-30.720633,9.227767,-7.08136,-19.130716,8.190245,5.802002,-19.832798,16.88245,-7.357344,13.095836,0.151817,-16.529472,3.527448,5.32816,6.129291,-9.521235,-26.504774,-0.623143,28.318151,0.109855,10.599807,22.693964,-27.058825,15.335678,-4.123634,8.284522,-1.384854,-9.608853,-7.006963,-13.710625,7.187697,-12.755966,2.68294,-13.892314,-8.491283,3.02331,6.223625,12.498563,-0.41894,8.731472,0.422692,1.967839,4.017601,-14.777611,-17.424992,-14.650214,3.497374,-8.615626,-19.271902,34.384705,-3.364744,-39.315231,-15.675754,-9.389462,-2.676138,5.227317,-21.019981,-8.536656,8.650927,-6.115396,-21.42952,-30.535769,2.528879,0.771553,-1.602988,2.481716,-18.053776,27.710541,2.665041,3.813143,2.688943,-0.661517,2.546263,-21.453438,-1.135261,-25.358175,-2.033732,0.767344,-18.564688,6.024195,-0.433345,5.835931,-2.601952,-19.683054,-6.058392,-22.872274,4.868202,11.041907,12.210205,27.755705,20.38139,-10.256463,-11.94923,1.939295,-1.715566,35.87159,3.186368,21.148191,-4.329848,1.549697,-16.890785,-2.499456,-12.918854,23.640327,8.648295,15.361823,-30.594156,-4.596465,-15.064163,35.344624,17.37063,-24.393345,14.177485,-23.579844,6.00918,6.446486,12.464444,35.774765,6.219262,-2.83994,3.580441,-7.417623,16.762033,-13.47586,-9.453462,6.464699,-3.06385,-4.938923,8.084085,13.703211,-9.179927,4.049978,-2.628776,-24.914373,-3.065546,3.702149,-11.487187,15.02852,10.623732,-16.178696,-34.876667,16.404715,-0.259328,5.145799,-15.116096,-13.355009,15.493119,-6.68649,-18.591438,-16.814327,-18.837551,-3.9181,-3.886897,-5.418643,13.955649,4.124052,4.649066,3.540991,-16.283165,13.721604,19.800936,10.120562,-0.43585,-33.148148,12.574168,-10.080483,8.605343,2.152664,3.063914,12.456145,26.327457,-16.026354,-34.87653,1.421428,-2.7064,11.839354,4.076272,0.306165,18.32358,-36.507122,-21.947172,7.352178,-3.123394,0.233954,-13.796966,-8.685492,-4.601646,-3.699713,1.954059,18.472542,-13.305747,-21.395014,-21.396227,4.609823,-6.429174,3.649494,2.327641,-18.642117,-1.104757,-8.726925]

Syntagmatic Similarity

Topic Models = [3.467406380027739E-5,0.001421636615811373,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,0.023613037447988903,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,0.006969486823855757,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,0.08047850208044383,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,0.020839112343966713,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,0.048578363384188625,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,0.054126213592233005,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,0.001421636615811373,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,0.13457004160887656,3.467406380027739E-5,0.06522191400832178,0.004195561719833565,3.467406380027739E-5,0.09434812760055479,3.467406380027739E-5,0.06383495145631068,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,0.022226074895977808,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,0.013904299583911236,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,0.03470873786407767,3.467406380027739E-5,0.013904299583911236,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,0.001421636615811373,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,0.03748266296809986,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,0.001421636615811373,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,0.023613037447988903,0.020839112343966713,0.06522191400832178,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,0.0569001386962552,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,0.09989597780859917,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,0.001421636615811373,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,0.001421636615811373,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5,3.467406380027739E-5]