Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici, Karoli et Hlotharii II. conventus apud Saponarias

From Capit Wiki
Jump to: navigation, search
Document
Author (MGH Capitularia 2)
Capitulary Nr 243
Edition MGH Capit. 2
Place Saponaria
Primary Century 09
Provider MGH
Secondary Century 09
Text Type Capitulary
Text Type Class Legal
Title Hludowici, Karoli et Hlotharii II. conventus apud Saponarias
Volume Capit. 2
TEI Source

Key Sentences

 • 35Et ad haec agenda iam per tres vices et tempus et locum condiximus; sed aut mihi aut fratri meo aut communi nepoti nostro tales causae acciderunt, pro quibus hoc, quod condiximus, implere non potuimus.
 • 1243. HLUDOWICI, KAROLI ET HLOTHARII II.CONVENTUS APUD SAPONARIAS.
 • 48Adnuntiatio Hlotharii.
 • 94. Quando altera vice pro his, quae dixi, tractandis ad Tusiacum veni, adportavit mihi et episcopis regni nostri Boso ex parte domni apostolici epistolas quasdam nepoti nostro et episcopis regni sui mittendas, quas illis secundum mandatum domni papae transmisimus, quasdam autem nobis legendas et observandas, quarum et hic textum habemus: in quibus invenimus nos increpatos, cur fornicarios in regno nostro immorari permitteremus et non solum ipsam feminam, sed et omnes faventes facinori eius a corpore et sanguine Domini excommunicatos, usque dum ipsa mulier ad virum suum rediret.
 • 33Adnuntiatio domni Hludowici.

Keywords

salvo (V), ignobilis (ADJ), verto (V), christianitas (NN), ira (NN), concedo (V), iungo (V), confirmo (V), rex (NN), commoror (V)

Document

1243. HLUDOWICI, KAROLI ET HLOTHARII II.CONVENTUS APUD SAPONARIAS. 2862. Nov. 3.

3Cap. 1. Posteaquam proxime apud Confluentes nos invicem mutua indulgentia annuente Deo communi fidelium nostrorum consilio reconciliavimus et sacramento de observanda inter nos pace et de praestando alterutrum adiutorio nos confirmavimus et capitula a communibus fidelibus nostris dictata et nobis relecta nos observaturos promisimus et publice communibus fidelibus nostris adnuntiavimus, vobis, unice et carissime frater, reputare non volo, ut illa, quae invicem nobis promisimus, hactenus erga me observata non habeatis; nec spero, ut vos aut aliquis alius mihireputare possit aut velit, ut similiter erga vos illa observata non habeam.

4Quodsi quis fecerit, paratus sum inde vobis certam reddere rationem et dignam facere satisfactionem.

5Et si aliquis mihi reputare voluerit, quod quantum ex me est, illa, quae debeo nepoti nostro Hlothario, observata non habeam, similiter paratus sum certam reddere rationem et congruam facere satisfactionem.

6Qualiter autem ea, quae mihi promisit ille, erga me observata habeat, non solum ego, sed et plures alii sciunt.


72. Sed et sicut nobis tunc ibi convenit, ut tempore statuto ad locum condictum cum primoribus regnorum nostrorum conveniremus, ut ibi, quaeque in regnis nostris emendatione digna et necessaria erant et in sancta Dei ecclesia et in nostro ac populi salvamento, tractaremus et nos erga fideles nostros et fideles nostri erga nos emendaremus et observanda de cetero statueremus, et semel et secundo ad haec exequenda paratus fui, et ad hoc etiam nunc conveni, sicut saepe mihi per communes fideles nostros mandastis.


83. Pro quibus autem causis cum praefato nepote nostro antea loqui non volui, quam vobiscum inde acciperem consilium, quaedam volo hic designare, quaedam vero postea congruo loco et convenienti modo vobis innotescere.


94. Quando altera vice pro his, quae dixi, tractandis ad Tusiacum veni, adportavit mihi et episcopis regni nostri Boso ex parte domni apostolici epistolas quasdam nepoti nostro et episcopis regni sui mittendas, quas illis secundum mandatum domni papae transmisimus, quasdam autem nobis legendas et observandas, quarum et hic textum habemus: in quibus invenimus nos increpatos, cur fornicarios in regno nostro immorari permitteremus et non solum ipsam feminam, sed et omnes faventes facinori eius a corpore et sanguine Domini excommunicatos, usque dum ipsa mulier ad virum suum rediret.

10Et scimus, sicut sanctus dicit Gregorius, quoniam qui resecanda, si potest, non corrigit, ipse illa committit.

11Nos autem audivimus praedictam feminam in regno nepotis nostri commorari, et hanc sententiam postea non audivimus immutatam.

12Et qui gravamur nostris, timemus alienis etiam communicare peccatis communicando excommunicatis.


135. Filiam nostram Iudith viduam secundum leges divinas et mundanas sub tuitione ecclesiastica et regio mundeburde constitutam Balduinus sibi furatus est in uxorem: quem post legale iudicium episcopi regni nostri excommunicaverunt secundum sacros canones et diffinitionem sancti Gregorii papae, qui dicit:’ Si quis viduam furatus fuerit in uxorem, ipse et consentientes ei anathema sint.' Quae etverbis et literis nos et episcopi regni nostri nepoti nostro Hlothario innotuimus.

14Nos etiam, sicut scitis, consilio et consensu fidelium nostrorum communiter confirmavimus, ut nemo nostrum huiusmodi hominem in regno suo recipiat neque immorari permittat, sed ad rectam rationem reddendam et ad poenitentiam agendam, sicut statutum est, illum redire cogat.

15Qualiter autem nepos noster Hlotharius non solum erga nos et consanguinitatem nostram, verum et contra Deum et sacram auctoritatem et communem christianitatem inde egerit, spero, quia vos non latet, quod est plurimis cognitum.

16Et sanctus Paulus, per quem loquutus est Christus, dicit:’ Non solum qui faciunt, sed qui consentiunt facientibus digni sunt morte.'


176. Nota est vobis causa de uxore nepotis nostri Hlotharii, unde et a nobis et ab episcopis regni nostri, sed et ab aliis episcopis praesentibus nobis consilium quaesivit et audivit; sed secundum illud consilium exinde non fecit. Scimus etiam, quia et ad domnum apostolicum pro hoc transmisit et ab illo epistolas exinde recepit.

18Negare quoque non volumus nos scire, quid domnus apostolicus et illi et quibusdam episcopis inde mandavit; et scimus, quod negare non possumus nec volumus, quoniam non debemus, quia domni apostolici commendatio ab evangelica veritate et ab apostolica atque canonica auctoritate in nullo discordat; et secundum mandatum illius de hoc facto executum non audivimus nec videmus.

19Illa etiam sancta et prima in toto orbe terrarum sedes per divinum Paulum, coelestem scilicet tubam, qui ad tertium coelum et ad paradisum raptus hoc ab ipso Domino didicit, nobis et omnibus christianis semper in omni mundo clamatcum huiusmodi nec cibum sumere’; et per beatum Ioannem apostolum, qui de aeterno et vivo Christi pectoris fonte in coena, quando sacramenta redemptionis nostrae sunt celebrata et tradita, super eo recumbens hausit, quod redemptis omnibus propinavit, manifestissime sedes apostolica interdicit huiusmodi hominem non debere quemquam in domum suam recipere nec ave ei dicere,’ quia qui dicit ei ave, communicat operibus eius malignis’; et per beatum Gregorium papam in homeliis Ezechielis dicit:’ Quia sicut ille, qui fide a Deo recedit, apostata est, ita et ille, qui a Deo recedit opere, sine dubio apostata est’, quoniam, sicut dicit apostolus,’ fides sine operibus mortua est’.

20Et item, sicut alius dicit apostolus,’ sunt, qui confitentur se nosse Deum, factis autem negant’.

21Et ipse Dominus dicit de semel et secundo ac tertio legaliter commonito et non correcto, ut sit nobis sicut gentilis et publicis criminibus implicatus, cum quo et apostolica et canonica auctoritasnec cibum sumere’, ut praemisimus, nobis concedit.


227. Propterea, unice et frater carissime, a vobismetipsis consilium accipite, et mihi consilium date, et ipsi nepoti nostro suae salutis et honoris date consilium, et praestate auxilium, quia et ego ad hoc, quantum mihi Dominus scire et posse donaverit, sum paratus simul vobiscum agere, si voluerit ipse recipere.


238. Quod autem consilium ego cum episcopis et ceteris fidelibus nostris, sollicitus et pro nostra communi, vestra scilicet et mea, sed et pro ipsius nepotis nostri salute et honore et pro communi omnium fidelium nostrorum indemnitate et salvatione, nunc proxime et in synodo et in placito nostro accepi, vobis, cui nullum bonum negare, scd omne bonum meum paratus sum participare, dico, si placet, et, si itavobis bene visum fuerit, accipiamus illud communiter.

24Et si melius nobis per rationem et auctoritatem divinam et humanam nostrae salvationi et christianitati congruentem ostenderitis, paratus sum illud cum omni devotione accipere et vobiscum, Deo cooperante et communium fidelium nostrorum consilio et auxilio adminiculante, libentissime sequi et exequi.


259. Quia scriptum est dicente bono rege, qui tamen deliquit ut homo et recognovit se ut felix:’ Ex voluntate mea confitebor illi’, profiteatur idem nepos noster coram vobis et coram episcopis, qui vobiscum fuerint, et remandet nobis per vos et per illos, quia vult secundum domni apostolici et episcopale, immo divinum consilium ad placitum convenire cum episcopis et fidelibus atque amicis Dei et nostris ac suis, quoniam haec causa generalis est omnibus christianis, et aut ostendere, quia secundum legem divinam et humanam christianis congruam hoc factum de uxore sua habeat executum, aut secundum Dei consilium et legem christiano regi convenientem hoc et illa duo, quae praemisimus, emendare velit et debeat. Et paratus sum cum tali caritate et honorabilitate illum recipere, sicut christianus rex christianum regem et sicut diligens patruus dilectum nepotem debet recipere, et in illius amicitia ad illius salvationem et honorem, si ita fecerit, permanere.

26Et constituatur tempus congruum et locus oportunus, quando simul pacifice conveniamus et hanc causam, sicut de nobis ipsis, quia, sicut Scriptura dicit, os nostrum et caro nostra est, ad communem nostram et fidelium nostrorum salvationem et honorem diffiniamus; ne, qui fidelibus nostris et omnibus christianis in bono exemplum esse debemus, perditionis exemplum donemus, et qui malorum correctores esse debemus, caput malorum, quod absit, fiamus.

27Sed et ea, quae, ut supra diximus, apud Confluentes promisimus nos tractaturos et observanda constituturos, tractemus et statuamus, ut, qui undique propter peccata nostra et malum discordiae, quod in regnis nostris manet, percutimur, placato Deo misericordiae illius solatium consequi mereamur.

28Et non sit nepoti nostro hoc agere in mente sua durum, quia scriptum est:’ Qui mentis est durae, corruet in malum’; sed timeat Deum, et compescat istud scandalum, quod tam grande in ista christianitate sine ulla necessitate est generatum et propagatum, cum per rationem et auctoritatem potuisset ad debitum effectum perduci, quod multis hominibus videtur sine plena ratione et auctoritate debita executum.

29Et quia scriptum est:’ Beatus homo, qui semper est pavidus’, et Dominus dicit:’ Diligentes me diligo’, pro amore et timore Dei honoret se et suam christianitatem et suum nomen regium, et exuat se et nos omnes ab ista calumnia, quae illum sequitur et per illum ac propter illum nos propinquos illius, et honoret inde Deum sciens Dominum dicere:’ Honorantes me honorabo; et qui contempnunt me, erunt ignobiles’.


3010. Et si ita noluerit, faciat, quod iudicaverit faciendum.

31Ego in vestra amicitia et debita fraternitate persistere et omni debito obsequio illam promereri cupiens, qui non quaero, quae sunt illius, sed illum, si eum salubriter habere non possum, me a Deo pro illius amicitia tollere nolo, nec ad malum alicui praestare auxilium volo; quia legimus in Scriptura Dominum dixisse cuidam regi:’ Impio praebes auxilium, et his, qui oderunt me, amicitia iungeris: idcirco iram quidem Domini merebaris’,et sicut ibidem in reliquo scriptum est. Et item legimus, quia de quacumque impietate quiscumque impius conversus fuerit et ex corde se converti velle dixerit, iam non inter impios computatur, sed a piis pie recipi debet et salubriter potest dicente Scriptura:’ Verte impios, et non erunt’; non quia non erunt in essentia, sed non erunt in impietatis culpa.

32Haec autem diximus, non ut nepotem nostrum in numero impiorum computari cupiamus, quem piorum numero sociari a Domino exoptamus.


33Adnuntiatio domni Hludowici.

34Cap. 1. Sicut scitis, qui ibi adfuistis, quando proxime apud Confluentes nos adiuvante Domino coniunximus et capitula a nobis et a fidelibus nostris observanda statuimus, convenit nobis, ut congruo tempore et oportuno loco iterum simul conveniremus et cum Dei adiutorio et fidelium nostrorum consilio, quae in statu sanctae ecclesiae et in nobis et in regnis nostris atque in nostris fidelibus emendanda erant, emendaremus et, ut emendata de cetero observanda statueremus.

35Et ad haec agenda iam per tres vices et tempus et locum condiximus; sed aut mihi aut fratri meo aut communi nepoti nostro tales causae acciderunt, pro quibus hoc, quod condiximus, implere non potuimus.


362. Interea pervenit ad me, quia meus frater et communis nepos noster ita inter se non erant, sicut tunc fuerunt, quando nos simul coniunximus.

37Et ideo ad hoc veni, ut inter eos privatus mediator existerem et ipsi sic inter se sint, sicut per rectum esse debent.

38Unde frater noster per me et per episcopos nostros ac per episcopos nepotis nostri et scripto et verbo tales causas nepoti nostro mandavit, pro quibus illi sic privatus non erat, sicut antea fuerat; quas si ille emendare vellet, sicut ei mandabat, voluntarie illi erat, sicut diligens patruus dilecto nepoti et christianus rex christiano regi esse per rectum debet. De quibus causis nos et episcopi, qui nobiscum fuerunt ex parte nepotis nostri, fratri nostro et episcopis, qui cum eo erant, tale responsum reddidimus: quia illas causas, quas ei reputabat, paratus erat aut emendare aut de illis certam reddere rationem et dignam facere satisfactionem.

39Quod responsum et frater noster et episcopi libenter receperunt; et, Deo gratias, sunt ita modo frater et nepos noster, sicut per rectum esse debent.


403. Et volumus, ut, sicut nobis convenit, ut inter nos fideles missi discurrant et, quae in uniuscuiusque nostrum regno emendanda sunt et alter alteri innotuerit, emendentur et casae Dei et sacerdotes ac servi Dei legem et honorem debitum habeant et unusquisque fidelium nostrorum in regnis nostris, cuiuscumque nostrum sit homo, legem et iustitiam et in se et in suis proprietatibus et in suis honoribus habeat, sicut tempore antecessorum nostrorum habuerunt, et sicut inter nos iam convenit et in illis capitulis est constitutum, quae antecessores nostri reges constituerunt, et sicut nos apud Marsnam firmavimus, et sicut nunc proxime apud Confluentes statuimus, donec adiuvante Deo congruo tempore et opportuno loco iterum simul conveniamus et una cum communi fidelium nostrorum consilio, quae perfecta non fuerint, pacifice tractemus atque perficiamus et ita nos ad invicem adiuvemus,ut cum Dei adiutorio nos et fideles nostros salvemus et oppressoribus sanctae ecclesiae resistamus.

41Et hanc adcognitationem ideo scribi communi consensu fecimus, ut unusquisque nostrum illam habeat et certius sciat, quid et qualiter exinde observare expressius debeat; quia non decet, ut rex a sua cognitatione deviet, sicut non convenit, ut episcopus a sua recta praedicatione discordet.


42Adnuntiatio Karoli.

43Cap. 1. Hoc, quod dilectus frater noster dixit nos proxime apud Confluentes constituisse, quantum fuit ex me, hactenus observavi et observare cupio, si et erga me ita fuerit observatum; et ei reputare non volo, ut ipse similiter erga me illa observata non habeat.

44Credo etiam, quia nec ille velit nec aliquis alius mihi reputare possit, ut erga eum illa observata non habeam.

45Quodsi aliquis fecerit, paratus sum aut illa, quae emendanda sunt, emendare aut de hoc, quod mihi reputatum fuerit, certam reddere rationem.


462. Et si hic communis nepos noster fecerit, sicut frater noster et episcopi, qui cum eo inter nos mediatores fuerunt, mihi et episcopis, qui mecum erant, ex parte illius nuntiaverunt, et frater noster nunc dixit, et ita mihi familiaris et amicus atque adiutor secundum rationabilem possibilitatem extiterit, sicut nepos patruo et christianus rex christiano regi esse per rectum debet, sic ei privatus et amicus atque adiutor secundum rationabilem possibilitatem esse volo, sicut diligens patruus dilecto nepoti et sicut christianus rex christiano regi per rectum esse debet.


473. De fidelibus autem missis inter nos discurrendis et de his, quae in regnis nostris emendanda sunt, emendandis et de statu atque honore ecclesiarum et sacerdotum ac servorum Dei et de lege ac iustitia conservanda unicuique fidelium nostrorum in regno nostro, cuiuscumque nostrum sit homo, et in illo et in suis proprietatibus et in suis honoribus et de capitulis observandis, sicut frater noster nunc dixit, ita et ego per omnia cupio observare.


48Adnuntiatio Hlotharii.

49Cap. 1. Postquam iste patruus meus Hludowicus me in sua bonitate in filii loco suscepit, sic erga me semper in sua mercede fecit, sicut et illum decuit et mihi necesse fuit. Unde paratus sum illi debitum obsequium exhibere, sicut per rectum debeo facere.


502. Et de his, quae patruus meus Karolus proxime nunc, quando primum simul convenimus, mihi mandavit, sic observare cupio, sicut patruus meus Hludowicus et episcopi, qui cum eo inter me et patruum meum Karolum mediatores fuerunt, ex mea parte illi et episcopis, qui cum eo erant, nuntiaverunt.

51Et si ipse mihi ita privatus et amicus atque adiutor secundum rationabilem possibilitatem extiterit, sicut patruus nepoti et christianus rex christiano regi esse per rectum debet, ita et illi et familiaris et amicus atque adiutor secundum rationabilem possibilitatem esse volo, sicut diligens nepos dilecto patruo et christianus rex christiano regi esse per rectum debet.


523. De fidelibus autem missis inter nos discurrendis et de his, quae in regnis nostris emendanda sunt, emendandis et de statu atque honore ecclesiarum et sacerdotum ac servorum Dei et de lege ac iustitia conservanda unicuique fidelium nostrorum in regno nostro, cuiuscumque nostrum sithomo, et in illo et in suis proprietatibus et in suis honoribus et de capitulis observandis, sicut isti mei patrui nunc dixerunt, ita et ego per omnia cupio observare.


53Adnuntiatio Karoli.

54Sicut ego verbis et scriptis per fratrem meum et per episcopos nepoti meo mandavi et illi de sua parte mihi renuntiaverunt, sic illi amicus esse et illum salvare volo, sicut avunculus per rectum nepotem salvere debet, si ille, sicut nepos per rectum avunculum salvere debet, me et meos salvaverit.


Paradigmatic Similarity (Doc2Vec)

Graph View

{"nodes":[{"color":"#C0C0C0","size":1.2767015670624176,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Sacramenta Carisiaci praestita","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Sacramenta Carisiaci praestita"},{"color":"#C0C0C0","size":1.2561932515891598,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Memoratorium missis datum ad papam Adrianum legatis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Memoratorium missis datum ad papam Adrianum legatis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.2534154426218405,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici et Karoli pactum Tusiacense","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici et Karoli pactum Tusiacense"},{"color":"#FD482F","size":2,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici, Karoli et Hlotharii II. conventus apud Saponarias","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici, Karoli et Hlotharii II. conventus apud Saponarias"},{"color":"#C0C0C0","size":1.215561285326347,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Capitulare de disciplina paltii Aquisgranensis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Capitulare de disciplina paltii Aquisgranensis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.2217222478101537,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Mantalensis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Mantalensis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.292957897121791,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Decretum Vermeriense","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Decretum Vermeriense"},{"color":"#C0C0C0","size":1.3237646831493137,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Capitula electionis Hludowici Balbi compendii facta","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Capitula electionis Hludowici Balbi compendii facta"},{"color":"#C0C0C0","size":1.2166997913911393,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Tertium missaticum ad Aquitanos et francos directum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Tertium missaticum ad Aquitanos et francos directum"},{"color":"#C0C0C0","size":1.3430099186847921,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Childeberti II. decretio","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Childeberti II. decretio"}],"edges":[{"source":0,"value":0.2767015670624176,"target":3},{"source":1,"value":0.5562559721633047,"target":4},{"source":3,"value":0.292957897121791,"target":6},{"source":0,"value":0.4258802630773125,"target":6},{"source":7,"value":1,"target":1},{"source":7,"value":0.6025104583383472,"target":4},{"source":8,"value":0.4765771134972322,"target":4},{"source":8,"value":0.5259777327591005,"target":1},{"source":9,"value":0.5513203310656285,"target":5},{"source":8,"value":0.578419257251069,"target":7},{"source":3,"value":0.21556128532634722,"target":4},{"source":0,"value":0.20163667367396373,"target":1},{"source":1,"value":0.2561932515891598,"target":3},{"source":0,"value":0.3342798252153948,"target":4},{"source":6,"value":0.8394374012326403,"target":4},{"source":2,"value":0.23923940134790994,"target":5},{"source":1,"value":0.651993965090998,"target":6},{"source":7,"value":0.3792955074524185,"target":0},{"source":7,"value":0.32376468314931367,"target":3},{"source":7,"value":0.7245556591347058,"target":6},{"source":8,"value":0.389521205062533,"target":6},{"source":8,"value":0.21669979139113935,"target":3},{"source":8,"value":0.5427676511911826,"target":0},{"source":2,"value":0.14532025973811954,"target":9},{"source":2,"value":0,"target":1},{"source":5,"value":0.5762894231968125,"target":6},{"source":2,"value":0.16936702815775018,"target":4},{"source":0,"value":0.4102305667256648,"target":5},{"source":5,"value":0.22172224781015365,"target":3},{"source":2,"value":0.21087236286601138,"target":7},{"source":2,"value":0.30121133799102445,"target":8},{"source":0,"value":0.287988476793231,"target":9},{"source":9,"value":0.34300991868479214,"target":3},{"source":9,"value":0.8498625444050087,"target":6},{"source":2,"value":0.28600041502045254,"target":0},{"source":2,"value":0.2534154426218404,"target":3},{"source":1,"value":0.4761089410127333,"target":5},{"source":2,"value":0.23316208257356336,"target":6},{"source":5,"value":0.5139736279355226,"target":4},{"source":7,"value":0.6037930502560758,"target":5},{"source":8,"value":0.3880295382080242,"target":9},{"source":7,"value":0.8298968497187004,"target":9},{"source":8,"value":0.4535278236386881,"target":5},{"source":9,"value":0.8133212915061779,"target":1},{"source":9,"value":0.6753346088887657,"target":4}]}

Tabular View

306 entries total, list limited to 10

Page Title Author Capitulary Nr Edition Place Primary Century Provider Secondary Century Text Type Text Type Class Title Volume
Text:(MGH Capitularia 1) - Childeberti II. decretio (MGH Capitularia 1) 007 MGH Capit. 1 06 MGH 06 Capitulary Legal Childeberti II. decretio Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Capitula electionis Hludowici Balbi compendii facta (MGH Capitularia 2) 283 MGH Capit. 2 Compendium 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitula electionis Hludowici Balbi compendii facta Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Decretum Vermeriense (MGH Capitularia 1) 016 MGH Capit. 1 Vermeria 08 MGH 08 Capitulary Legal Decretum Vermeriense Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Sacramenta Carisiaci praestita (MGH Capitularia 2) 269 MGH Capit. 2 Carisiacum 09 MGH 09 Capitulary Legal Sacramenta Carisiaci praestita Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Memoratorium missis datum ad papam Adrianum legatis (MGH Capitularia 1) 111 MGH Capit. 1 08 MGH 08 Capitulary Legal Memoratorium missis datum ad papam Adrianum legatis Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici et Karoli pactum Tusiacense (MGH Capitularia 2) 244 MGH Capit. 2 Tusiacum 09 MGH 09 Capitulary Legal Hludowici et Karoli pactum Tusiacense Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Mantalensis (MGH Capitularia 2) 284 MGH Capit. 2 Mantalenum 09 MGH 09 Capitulary Legal Conventus Mantalensis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Tertium missaticum ad Aquitanos et francos directum (MGH Capitularia 2) 265 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Tertium missaticum ad Aquitanos et francos directum Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Capitulare de disciplina paltii Aquisgranensis (MGH Capitularia 1) 146 MGH Capit. 1 Aquisgranum 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitulare de disciplina paltii Aquisgranensis Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Capitulare papiense pro lege tenendum (MGH Capitularia 2) 215 MGH Capit. 2 Papia 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitulare papiense pro lege tenendum Capit. 2

Syntagmatic Similarity (TopicModel)

Graph View

{"nodes":[{"color":"#C0C0C0","size":1.4320149667578563,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici et Karoli pactum Tusiacense","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici et Karoli pactum Tusiacense"},{"color":"#C0C0C0","size":1.0288454487710887,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Hlotharii, Hludowici et Karoli conventus apud marsnam secundus","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Hlotharii, Hludowici et Karoli conventus apud marsnam secundus"},{"color":"#FD482F","size":2,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici, Karoli et Hlotharii II. conventus apud Saponarias","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici, Karoli et Hlotharii II. conventus apud Saponarias"},{"color":"#C0C0C0","size":1.3957559348179789,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici Iunioris et Hludowici Balbi conventio Furonensis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici Iunioris et Hludowici Balbi conventio Furonensis"},{"color":"#C0C0C0","size":1,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Iuramentum Romanorum Arnolfo imperatori praestitum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Iuramentum Romanorum Arnolfo imperatori praestitum"},{"color":"#C0C0C0","size":1.6157036479876576,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Karoli II. et Hlotharii II. conventus apud sanctum Quintinum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Karoli II. et Hlotharii II. conventus apud sanctum Quintinum"},{"color":"#C0C0C0","size":1.3459203254888386,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Hlotharii et Karoli conventus leodii habitus","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Hlotharii et Karoli conventus leodii habitus"},{"color":"#C0C0C0","size":1.4177632457005143,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Hlotharii, Hludowici et Karoli conventus apud marsnam primus","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Hlotharii, Hludowici et Karoli conventus apud marsnam primus"},{"color":"#C0C0C0","size":1.405008446617878,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici et Karoli pactiones Mettenses","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici et Karoli pactiones Mettenses"},{"color":"#C0C0C0","size":1.1336281602028577,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici, Karoli et Hlotharii II. conventus apud Confluentes","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici, Karoli et Hlotharii II. conventus apud Confluentes"}],"edges":[{"source":8,"value":0.7551547351806366,"target":9},{"source":1,"value":0.02884544877108868,"target":2},{"source":0,"value":0.4019973750636882,"target":4},{"source":1,"value":0.46230522528846024,"target":5},{"source":5,"value":0.6157036479876575,"target":2},{"source":6,"value":0.8928877025092657,"target":7},{"source":8,"value":0.9877692722507454,"target":3},{"source":3,"value":0.7674500030642588,"target":9},{"source":3,"value":0.48111335006637124,"target":4},{"source":6,"value":0.8701593821990372,"target":5},{"source":0,"value":0.9262050566611706,"target":3},{"source":6,"value":0.3459203254888385,"target":2},{"source":6,"value":0.3966371958679225,"target":1},{"source":1,"value":0.494608735015647,"target":7},{"source":7,"value":0.41776324570051426,"target":2},{"source":5,"value":0.9332124117500684,"target":7},{"source":0,"value":0.7167497749983841,"target":9},{"source":0,"value":1,"target":8},{"source":8,"value":0.49581123225746554,"target":4},{"source":9,"value":0.11652466682932006,"target":4},{"source":3,"value":0.3957559348179789,"target":2},{"source":3,"value":0.67493890362392,"target":1},{"source":0,"value":0.7821938885112769,"target":6},{"source":6,"value":0.4791203530715726,"target":4},{"source":3,"value":0.9387727704283831,"target":5},{"source":9,"value":0.6669701487502774,"target":5},{"source":8,"value":0.9544523690287274,"target":5},{"source":0,"value":0.8601908658077815,"target":7},{"source":7,"value":0.5233148156083327,"target":4},{"source":8,"value":0.5720218259063935,"target":1},{"source":9,"value":0.9312085138766837,"target":1},{"source":8,"value":0.40500844661787805,"target":2},{"source":9,"value":0.13362816020285773,"target":2},{"source":0,"value":0.5306004214942966,"target":1},{"source":0,"value":0.4320149667578563,"target":2},{"source":4,"value":0,"target":2},{"source":1,"value":0.017176726436455757,"target":4},{"source":0,"value":0.8991257628417212,"target":5},{"source":9,"value":0.6062721627473358,"target":7},{"source":8,"value":0.9305552663807669,"target":7},{"source":6,"value":0.9092261196532206,"target":3},{"source":5,"value":0.4966124438581379,"target":4},{"source":8,"value":0.83401170629427,"target":6},{"source":6,"value":0.48062415285993954,"target":9},{"source":3,"value":0.9562757885385018,"target":7}]}

Bipartite Graph View

Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici, Karoli et Hlotharii II. conventus apud Saponarias vs Text:(MGH Capitularia 2) - Karoli II. et Hlotharii II. conventus apud sanctum Quintinum

{

"targetSize": 25,
"nodes": {
 "sources": [
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "243. HLUDOWICI, KAROLI ET HLOTHARII II. CONVENTUS APUD SAPONARIAS.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:1"
 },
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "862. Nov. 3.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:2"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Cap. 1. Posteaquam proxime apud Confluentes nos invicem mutua indulgentia annuente Deo communi fidelium nostrorum consilio reconciliavimus et sacramento de observanda inter nos pace et de praestando alterutrum adiutorio nos confirmavimus et capitula a communibus fidelibus nostris dictata et nobis relecta nos observaturos promisimus et publice communibus fidelibus nostris adnuntiavimus, vobis, unice et carissime frater, reputare non volo, ut illa, quae invicem nobis promisimus, hactenus erga me observata non habeatis; nec spero, ut vos aut aliquis alius mihi reputare possit aut velit, ut similiter erga vos illa observata non habeam.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:3"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Quodsi quis fecerit, paratus sum inde vobis certam reddere rationem et dignam facere satisfactionem.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:4"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Et si aliquis mihi reputare voluerit, quod quantum ex me est, illa, quae debeo nepoti nostro Hlothario, observata non habeam, similiter paratus sum certam reddere rationem et congruam facere satisfactionem.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:5"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Qualiter autem ea, quae mihi promisit ille, erga me observata habeat, non solum ego, sed et plures alii sciunt.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:6"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "2. Sed et sicut nobis tunc ibi convenit, ut tempore statuto ad locum condictum cum primoribus regnorum nostrorum conveniremus, ut ibi, quaeque in regnis nostris emendatione digna et necessaria erant et in sancta Dei ecclesia et in nostro ac populi salvamento, tractaremus et nos erga fideles nostros et fideles nostri erga nos emendaremus et observanda de cetero statueremus, et semel et secundo ad haec exequenda paratus fui, et ad hoc etiam nunc conveni, sicut saepe mihi per communes fideles nostros mandastis.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:7"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "3. Pro quibus autem causis cum praefato nepote nostro antea loqui non volui, quam vobiscum inde acciperem consilium, quaedam volo hic designare, quaedam vero postea congruo loco et convenienti modo vobis innotescere.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:8"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "4. Quando altera vice pro his, quae dixi, tractandis ad Tusiacum veni, adportavit mihi et episcopis regni nostri Boso ex parte domni apostolici epistolas quasdam nepoti nostro et episcopis regni sui mittendas, quas illis secundum mandatum domni papae transmisimus, quasdam autem nobis legendas et observandas, quarum et hic textum habemus: in quibus invenimus nos increpatos, cur fornicarios in regno nostro immorari permitteremus et non solum ipsam feminam, sed et omnes faventes facinori eius a corpore et sanguine Domini excommunicatos, usque dum ipsa mulier ad virum suum rediret.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:9"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "Et scimus, sicut sanctus dicit Gregorius, quoniam qui resecanda, si potest, non corrigit, ipse illa committit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:10"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "Nos autem audivimus praedictam feminam in regno nepotis nostri commorari, et hanc sententiam postea non audivimus immutatam.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:11"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "Et qui gravamur nostris, timemus alienis etiam communicare peccatis communicando excommunicatis.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:12"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "5. Filiam nostram Iudith viduam secundum leges divinas et mundanas sub tuitione ecclesiastica et regio mundeburde constitutam Balduinus sibi furatus est in uxorem: quem post legale iudicium episcopi regni nostri excommunicaverunt secundum sacros canones et diffinitionem sancti Gregorii papae, qui dicit:\u2019 Si quis viduam furatus fuerit in uxorem, ipse et consentientes ei anathema sint.' Quae et verbis et literis nos et episcopi regni nostri nepoti nostro Hlothario innotuimus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:13"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "Nos etiam, sicut scitis, consilio et consensu fidelium nostrorum communiter confirmavimus, ut nemo nostrum huiusmodi hominem in regno suo recipiat neque immorari permittat, sed ad rectam rationem reddendam et ad poenitentiam agendam, sicut statutum est, illum redire cogat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:14"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "Qualiter autem nepos noster Hlotharius non solum erga nos et consanguinitatem nostram, verum et contra Deum et sacram auctoritatem et communem christianitatem inde egerit, spero, quia vos non latet, quod est plurimis cognitum.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:15"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "Et sanctus Paulus, per quem loquutus est Christus, dicit:\u2019 Non solum qui faciunt, sed qui consentiunt facientibus digni sunt morte.'",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:16"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "6. Nota est vobis causa de uxore nepotis nostri Hlotharii, unde et a nobis et ab episcopis regni nostri, sed et ab aliis episcopis praesentibus nobis consilium quaesivit et audivit; sed secundum illud consilium exinde non fecit. Scimus etiam, quia et ad domnum apostolicum pro hoc transmisit et ab illo epistolas exinde recepit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:17"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "Negare quoque non volumus nos scire, quid domnus apostolicus et illi et quibusdam episcopis inde mandavit; et scimus, quod negare non possumus nec volumus, quoniam non debemus, quia domni apostolici commendatio ab evangelica veritate et ab apostolica atque canonica auctoritate in nullo discordat; et secundum mandatum illius de hoc facto executum non audivimus nec videmus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:18"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "Illa etiam sancta et prima in toto orbe terrarum sedes per divinum Paulum, coelestem scilicet tubam, qui ad tertium coelum et ad paradisum raptus hoc ab ipso Domino didicit, nobis et omnibus christianis semper in omni mundo clamat\u2019 cum huiusmodi nec cibum sumere\u2019; et per beatum Ioannem apostolum, qui de aeterno et vivo Christi pectoris fonte in coena, quando sacramenta redemptionis nostrae sunt celebrata et tradita, super eo recumbens hausit, quod redemptis omnibus propinavit, manifestissime sedes apostolica interdicit huiusmodi hominem non debere quemquam in domum suam recipere nec ave ei dicere,\u2019 quia qui dicit ei ave, communicat operibus eius malignis\u2019; et per beatum Gregorium papam in homeliis Ezechielis dicit:\u2019 Quia sicut ille, qui fide a Deo recedit, apostata est, ita et ille, qui a Deo recedit opere, sine dubio apostata est\u2019, quoniam, sicut dicit apostolus,\u2019 fides sine operibus mortua est\u2019.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:19"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "Et item, sicut alius dicit apostolus,\u2019 sunt, qui confitentur se nosse Deum, factis autem negant\u2019.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:20"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "Et ipse Dominus dicit de semel et secundo ac tertio legaliter commonito et non correcto, ut sit nobis sicut gentilis et publicis criminibus implicatus, cum quo et apostolica et canonica auctoritas\u2019 nec cibum sumere\u2019, ut praemisimus, nobis concedit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:21"
 },
 {
  "paragraph": 7,
  "name": "7. Propterea, unice et frater carissime, a vobismetipsis consilium accipite, et mihi consilium date, et ipsi nepoti nostro suae salutis et honoris date consilium, et praestate auxilium, quia et ego ad hoc, quantum mihi Dominus scire et posse donaverit, sum paratus simul vobiscum agere, si voluerit ipse recipere.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:22"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "8. Quod autem consilium ego cum episcopis et ceteris fidelibus nostris, sollicitus et pro nostra communi, vestra scilicet et mea, sed et pro ipsius nepotis nostri salute et honore et pro communi omnium fidelium nostrorum indemnitate et salvatione, nunc proxime et in synodo et in placito nostro accepi, vobis, cui nullum bonum negare, scd omne bonum meum paratus sum participare, dico, si placet, et, si ita vobis bene visum fuerit, accipiamus illud communiter.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:23"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Et si melius nobis per rationem et auctoritatem divinam et humanam nostrae salvationi et christianitati congruentem ostenderitis, paratus sum illud cum omni devotione accipere et vobiscum, Deo cooperante et communium fidelium nostrorum consilio et auxilio adminiculante, libentissime sequi et exequi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:24"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "9. Quia scriptum est dicente bono rege, qui tamen deliquit ut homo et recognovit se ut felix:\u2019 Ex voluntate mea confitebor illi\u2019, profiteatur idem nepos noster coram vobis et coram episcopis, qui vobiscum fuerint, et remandet nobis per vos et per illos, quia vult secundum domni apostolici et episcopale, immo divinum consilium ad placitum convenire cum episcopis et fidelibus atque amicis Dei et nostris ac suis, quoniam haec causa generalis est omnibus christianis, et aut ostendere, quia secundum legem divinam et humanam christianis congruam hoc factum de uxore sua habeat executum, aut secundum Dei consilium et legem christiano regi convenientem hoc et illa duo, quae praemisimus, emendare velit et debeat. Et paratus sum cum tali caritate et honorabilitate illum recipere, sicut christianus rex christianum regem et sicut diligens patruus dilectum nepotem debet recipere, et in illius amicitia ad illius salvationem et honorem, si ita fecerit, permanere.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:25"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "Et constituatur tempus congruum et locus oportunus, quando simul pacifice conveniamus et hanc causam, sicut de nobis ipsis, quia, sicut Scriptura dicit, os nostrum et caro nostra est, ad communem nostram et fidelium nostrorum salvationem et honorem diffiniamus; ne, qui fidelibus nostris et omnibus christianis in bono exemplum esse debemus, perditionis exemplum donemus, et qui malorum correctores esse debemus, caput malorum, quod absit, fiamus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:26"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "Sed et ea, quae, ut supra diximus, apud Confluentes promisimus nos tractaturos et observanda constituturos, tractemus et statuamus, ut, qui undique propter peccata nostra et malum discordiae, quod in regnis nostris manet, percutimur, placato Deo misericordiae illius solatium consequi mereamur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:27"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "Et non sit nepoti nostro hoc agere in mente sua durum, quia scriptum est:\u2019 Qui mentis est durae, corruet in malum\u2019; sed timeat Deum, et compescat istud scandalum, quod tam grande in ista christianitate sine ulla necessitate est generatum et propagatum, cum per rationem et auctoritatem potuisset ad debitum effectum perduci, quod multis hominibus videtur sine plena ratione et auctoritate debita executum.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:28"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "Et quia scriptum est:\u2019 Beatus homo, qui semper est pavidus\u2019, et Dominus dicit:\u2019 Diligentes me diligo\u2019, pro amore et timore Dei honoret se et suam christianitatem et suum nomen regium, et exuat se et nos omnes ab ista calumnia, quae illum sequitur et per illum ac propter illum nos propinquos illius, et honoret inde Deum sciens Dominum dicere:\u2019 Honorantes me honorabo; et qui contempnunt me, erunt ignobiles\u2019.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:29"
 },
 {
  "paragraph": 10,
  "name": "10. Et si ita noluerit, faciat, quod iudicaverit faciendum.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:30"
 },
 {
  "paragraph": 10,
  "name": "Ego in vestra amicitia et debita fraternitate persistere et omni debito obsequio illam promereri cupiens, qui non quaero, quae sunt illius, sed illum, si eum salubriter habere non possum, me a Deo pro illius amicitia tollere nolo, nec ad malum alicui praestare auxilium volo; quia legimus in Scriptura Dominum dixisse cuidam regi:\u2019 Impio praebes auxilium, et his, qui oderunt me, amicitia iungeris: idcirco iram quidem Domini merebaris\u2019, et sicut ibidem in reliquo scriptum est. Et item legimus, quia de quacumque impietate quiscumque impius conversus fuerit et ex corde se converti velle dixerit, iam non inter impios computatur, sed a piis pie recipi debet et salubriter potest dicente Scriptura:\u2019 Verte impios, et non erunt\u2019; non quia non erunt in essentia, sed non erunt in impietatis culpa.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:31"
 },
 {
  "paragraph": 10,
  "name": "Haec autem diximus, non ut nepotem nostrum in numero impiorum computari cupiamus, quem piorum numero sociari a Domino exoptamus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:32"
 },
 {
  "paragraph": 11,
  "name": "Adnuntiatio domni Hludowici.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:33"
 },
 {
  "paragraph": 12,
  "name": "Cap. 1. Sicut scitis, qui ibi adfuistis, quando proxime apud Confluentes nos adiuvante Domino coniunximus et capitula a nobis et a fidelibus nostris observanda statuimus, convenit nobis, ut congruo tempore et oportuno loco iterum simul conveniremus et cum Dei adiutorio et fidelium nostrorum consilio, quae in statu sanctae ecclesiae et in nobis et in regnis nostris atque in nostris fidelibus emendanda erant, emendaremus et, ut emendata de cetero observanda statueremus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:34"
 },
 {
  "paragraph": 12,
  "name": "Et ad haec agenda iam per tres vices et tempus et locum condiximus; sed aut mihi aut fratri meo aut communi nepoti nostro tales causae acciderunt, pro quibus hoc, quod condiximus, implere non potuimus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:35"
 },
 {
  "paragraph": 13,
  "name": "2. Interea pervenit ad me, quia meus frater et communis nepos noster ita inter se non erant, sicut tunc fuerunt, quando nos simul coniunximus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:36"
 },
 {
  "paragraph": 13,
  "name": "Et ideo ad hoc veni, ut inter eos privatus mediator existerem et ipsi sic inter se sint, sicut per rectum esse debent.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:37"
 },
 {
  "paragraph": 13,
  "name": "Unde frater noster per me et per episcopos nostros ac per episcopos nepotis nostri et scripto et verbo tales causas nepoti nostro mandavit, pro quibus illi sic privatus non erat, sicut antea fuerat; quas si ille emendare vellet, sicut ei mandabat, voluntarie illi erat, sicut diligens patruus dilecto nepoti et christianus rex christiano regi esse per rectum debet. De quibus causis nos et episcopi, qui nobiscum fuerunt ex parte nepotis nostri, fratri nostro et episcopis, qui cum eo erant, tale responsum reddidimus: quia illas causas, quas ei reputabat, paratus erat aut emendare aut de illis certam reddere rationem et dignam facere satisfactionem.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:38"
 },
 {
  "paragraph": 13,
  "name": "Quod responsum et frater noster et episcopi libenter receperunt; et, Deo gratias, sunt ita modo frater et nepos noster, sicut per rectum esse debent.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:39"
 },
 {
  "paragraph": 14,
  "name": "3. Et volumus, ut, sicut nobis convenit, ut inter nos fideles missi discurrant et, quae in uniuscuiusque nostrum regno emendanda sunt et alter alteri innotuerit, emendentur et casae Dei et sacerdotes ac servi Dei legem et honorem debitum habeant et unusquisque fidelium nostrorum in regnis nostris, cuiuscumque nostrum sit homo, legem et iustitiam et in se et in suis proprietatibus et in suis honoribus habeat, sicut tempore antecessorum nostrorum habuerunt, et sicut inter nos iam convenit et in illis capitulis est constitutum, quae antecessores nostri reges constituerunt, et sicut nos apud Marsnam firmavimus, et sicut nunc proxime apud Confluentes statuimus, donec adiuvante Deo congruo tempore et opportuno loco iterum simul conveniamus et una cum communi fidelium nostrorum consilio, quae perfecta non fuerint, pacifice tractemus atque perficiamus et ita nos ad invicem adiuvemus, ut cum Dei adiutorio nos et fideles nostros salvemus et oppressoribus sanctae ecclesiae resistamus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:40"
 },
 {
  "paragraph": 14,
  "name": "Et hanc adcognitationem ideo scribi communi consensu fecimus, ut unusquisque nostrum illam habeat et certius sciat, quid et qualiter exinde observare expressius debeat; quia non decet, ut rex a sua cognitatione deviet, sicut non convenit, ut episcopus a sua recta praedicatione discordet.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:41"
 },
 {
  "paragraph": 15,
  "name": "Adnuntiatio Karoli.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:42"
 },
 {
  "paragraph": 16,
  "name": "Cap. 1. Hoc, quod dilectus frater noster dixit nos proxime apud Confluentes constituisse, quantum fuit ex me, hactenus observavi et observare cupio, si et erga me ita fuerit observatum; et ei reputare non volo, ut ipse similiter erga me illa observata non habeat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:43"
 },
 {
  "paragraph": 16,
  "name": "Credo etiam, quia nec ille velit nec aliquis alius mihi reputare possit, ut erga eum illa observata non habeam.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:44"
 },
 {
  "paragraph": 16,
  "name": "Quodsi aliquis fecerit, paratus sum aut illa, quae emendanda sunt, emendare aut de hoc, quod mihi reputatum fuerit, certam reddere rationem.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:45"
 },
 {
  "paragraph": 17,
  "name": "2. Et si hic communis nepos noster fecerit, sicut frater noster et episcopi, qui cum eo inter nos mediatores fuerunt, mihi et episcopis, qui mecum erant, ex parte illius nuntiaverunt, et frater noster nunc dixit, et ita mihi familiaris et amicus atque adiutor secundum rationabilem possibilitatem extiterit, sicut nepos patruo et christianus rex christiano regi esse per rectum debet, sic ei privatus et amicus atque adiutor secundum rationabilem possibilitatem esse volo, sicut diligens patruus dilecto nepoti et sicut christianus rex christiano regi per rectum esse debet.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:46"
 },
 {
  "paragraph": 18,
  "name": "3. De fidelibus autem missis inter nos discurrendis et de his, quae in regnis nostris emendanda sunt, emendandis et de statu atque honore ecclesiarum et sacerdotum ac servorum Dei et de lege ac iustitia conservanda unicuique fidelium nostrorum in regno nostro, cuiuscumque nostrum sit homo, et in illo et in suis proprietatibus et in suis honoribus et de capitulis observandis, sicut frater noster nunc dixit, ita et ego per omnia cupio observare.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:47"
 },
 {
  "paragraph": 19,
  "name": "Adnuntiatio Hlotharii.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:48"
 },
 {
  "paragraph": 20,
  "name": "Cap. 1. Postquam iste patruus meus Hludowicus me in sua bonitate in filii loco suscepit, sic erga me semper in sua mercede fecit, sicut et illum decuit et mihi necesse fuit. Unde paratus sum illi debitum obsequium exhibere, sicut per rectum debeo facere.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:49"
 },
 {
  "paragraph": 21,
  "name": "2. Et de his, quae patruus meus Karolus proxime nunc, quando primum simul convenimus, mihi mandavit, sic observare cupio, sicut patruus meus Hludowicus et episcopi, qui cum eo inter me et patruum meum Karolum mediatores fuerunt, ex mea parte illi et episcopis, qui cum eo erant, nuntiaverunt.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:50"
 },
 {
  "paragraph": 21,
  "name": "Et si ipse mihi ita privatus et amicus atque adiutor secundum rationabilem possibilitatem extiterit, sicut patruus nepoti et christianus rex christiano regi esse per rectum debet, ita et illi et familiaris et amicus atque adiutor secundum rationabilem possibilitatem esse volo, sicut diligens nepos dilecto patruo et christianus rex christiano regi esse per rectum debet.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:51"
 },
 {
  "paragraph": 22,
  "name": "3. De fidelibus autem missis inter nos discurrendis et de his, quae in regnis nostris emendanda sunt, emendandis et de statu atque honore ecclesiarum et sacerdotum ac servorum Dei et de lege ac iustitia conservanda unicuique fidelium nostrorum in regno nostro, cuiuscumque nostrum sit homo, et in illo et in suis proprietatibus et in suis honoribus et de capitulis observandis, sicut isti mei patrui nunc dixerunt, ita et ego per omnia cupio observare.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:52"
 },
 {
  "paragraph": 23,
  "name": "Adnuntiatio Karoli.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:53"
 },
 {
  "paragraph": 24,
  "name": "Sicut ego verbis et scriptis per fratrem meum et per episcopos nepoti meo mandavi et illi de sua parte mihi renuntiaverunt, sic illi amicus esse et illum salvare volo, sicut avunculus per rectum nepotem salvere debet, si ille, sicut nepos per rectum avunculum salvere debet, me et meos salvaverit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Hludowici,_Karoli_et_Hlotharii_II._conventus_apud_Saponarias:54"
 }
 ],
 "targets": [
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "268. KAROLI II. ET HLOTHARII II. CONVENTUS APUD SANCTUM QUINTINUM.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:1"
 },
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "857. Mart. 1.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:2"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Adnuntiatio Karoli et nepotis sui Hlotharii apud Sanctum Quintinum, Kalendis Martiis, anno DCCCLVII. incarnationis dominicae.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:3"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "Adnuntiatio Karoli.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:4"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "Cap. 1. Volumus vos scire, quod fuit insimul noster conventus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:5"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "Postquam Deus nostrum seniorem vocavit de hoc seculo, semper inveni tale consilium in meo dilecto fratre Hludowico, sicut mihi necesse fuit et ego in illo quaesivi et illum ostendere decuit; et illius adhortatione et interventione devenit, Deo gratias, talis unanimitas inter me et bonae memoriae fratrem meum Hlotharium, sicut inter fratres esse debebat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:6"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "Et propter tales causas, quae sicut inter nos coniacuerant, invenimus cum communibus fidelibus nostris, quia necesse erat, ut inter nos firmitas facta fuisset secundum Dei voluntatem de nostro communi profectu et adiutorio et de filiorum ac regni et fidelium nostrorum salvamento, sicut tunc adcognitavimus nostris communibus fidelibus, qui adfuerunt, et ille in sua vita contra nos conservavit, et Deo gratias nos contra illum conservavimus, et contra illius filios nepotes nostros adiuvante Deo, quantum scimus et possumus et illi ad nos quaesierint, conservare volumus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:7"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "2. Post obitum vero illius ex parte pro mea, sicut audistis, infirmitate, ex parte pro paganorum superventione et pro aliis occasionibus, quae in regno nostro acciderunt, usque modo non fuit oportunus locus, ut ego et iste meus carissimus nepos insimul parabolare potuissemus et invicem nobis praesentes nostras voluntates demonstraremus, quas in corde unusquisque contra alterum retinebamus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:8"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "3. Evenit autem locus congruus, quia iste meus carissimus nepos cum dilectissimo fratre meo Hludowico parabolavit et tale receptum et consilium in eo invenit, sicut et isti necesse fuit et illum demonstrare decuit; quod mihi satis complacuit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:9"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "Et nunc, quando mecum parabolavit, dixit mihi, quod in illa firmitate, quam ego cum patre suo, bonae memoriae fratre meo, feci et illum suscepi, in illa susceptione vellet perseverare et illam firmitatem, quam suus pater meus frater contra me fecerat, vellet adiuvante Domino per omnia observare.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:10"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "4. Et invenimus cum communibus fidelibus nostris, ut pro talibus necessitatibus, sicut scitis et videtis in isto regno evenire, nos invicem confirmaremus, sicut et fecimus, ut ad honorem sanctae Dei ecclesiae et communem profectum ac fidelium nostrorum salvamentum et regnum nostrum contra quoscumque nobis necesse fuerit continendum invicem nos salvemus et adiuvemus, sicut avunculus nepotem et nepos avunculum per rectum salvare et adiuvare debet.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:11"
 },
 {
  "paragraph": 7,
  "name": "5. Et nostri fideles, qui praesentes fuerunt et hoc consilium nobis dederunt, dixerunt nobis, quod parati sunt nos auxiliante Domino in omnibus adiuvare, ut istam firmitatem possimus ad invicem observare.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:12"
 },
 {
  "paragraph": 7,
  "name": "Et propterea volumus a vobis vestrum consensum et voluntatem audire, si et hoc vobis bene videtur et nobis inde auxilium vultis praestare, ut hoc possimus cum Dei adiutorio et vestro observare.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:13"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Adnuntiatio Lotharii.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:14"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "Sicut meus avunculus vobis dicit, quantum Deus mihi scire et posse donaverit, et in illa firmitate cum seniore meo facta, in qua me suscepit et quam senior meus contra illum fecit, volo perseverare, et illam, quam contra eum feci, cum Dei adiutorio volo firmiter observare.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:15"
 },
 {
  "paragraph": 10,
  "name": "Item adnuntiatio Karoli regis.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:16"
 },
 {
  "paragraph": 11,
  "name": "Volumus vos scire, quia propter istas rapinas et depraedationes, quae in regno nostro increverunt, ex parte, quia pagani nobis supervenerunt, ex parte pro talibus occasionibus, quae in regno nostro acciderunt, synodum episcoporum et aliquantos de nostris fidelibus pro oportunitate temporis convocavimus et consideravimus cum ipsis, ut per omne regnum nostrum episcopi et missi nostri ac comites in singulis parrochiis ac comitatibus placita teneant et ad illa placita omnis homo, qui placitum custodire debet et in illis comitatibus commanet, sine exceptione et excusatione conveniat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:17"
 },
 {
  "paragraph": 11,
  "name": "Et episcopi omnibus demonstrent, quam grave hoc peccatum sit, et qualem poenitentiam quaerit, et qualem damnationem, nisi poenitentia succurrerit, adquirat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:18"
 },
 {
  "paragraph": 11,
  "name": "Et missi nostri capitula legis et antecessorum nostrorum de hoc omnibus ostendant, et tantam miseriam interdicant.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:19"
 },
 {
  "paragraph": 11,
  "name": "Et sciant omnes, quia, quicumque abinde talia facere praesumpserit, et canonicam et regalem vindictam suscipiet, sicut tunc omnibus et episcopi et missi nostri plenius adnuntiabunt.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:20"
 },
 {
  "paragraph": 12,
  "name": "Item adnuntiatio Lotharii.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:21"
 },
 {
  "paragraph": 13,
  "name": "Cap. 1. Sciatis etiam, quia consideravimus, ut, quiscumque malefactor de uno regno nostro in alterum venerit, episcopus vel missus sive comes, de quorum ministerio effugerit, ut iustitiam non reddat aut dignam vindictam non sustineat, illis missis, in quorum missatico in alio regno fugerit, notum faciant et ipsi illum taliter constringant, ut aut ad compositionem aut ad vindictam illuc reveniat, ubi malum perpetravit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:22"
 },
 {
  "paragraph": 14,
  "name": "2. Et sciatis, quia, sicut Deus per suam misericordiam et per meorum avunculorum bonitatem et per mei senioris ac meorum fidelium adiutorium meo seniori in regno successi, ita et in omni bonitate et in observatione de illis capitulis, quos meus senior cum suis fratribus meis avunculis ad Marsnam de Dei voluntate et sanctae ecclesiae honoro et regni stabilitate et sanctae ecclesiae ac regni fidelium salvamento consideravit et confirmavit, cum Dei adiutorio et meorum avunculorum consilio et auxilio et vestro adiutorio permanere volo.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:23"
 },
 {
  "paragraph": 15,
  "name": "Tertia adnuntiatio Karoli.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:24"
 },
 {
  "paragraph": 16,
  "name": "Deus omnipotens nobis donet, ut vestram fidelitatem et vestrum adiutorium, quae semper contra nos cum omni barnatu demonstrastis, vobis sic merere possimus, sicut antecessores nostri vestris antecessoribus in bono meruerunt; et nos vobis cum omni bonitate volumus commereri.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Karoli_II._et_Hlotharii_II._conventus_apud_sanctum_Quintinum:25"
 }
 ]
},
"links": [
 {
 "source": 0,
 "value": 0.38631561093188166,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 0,
 "value": 0.20572226562669232,
 "target": 2
 },
 {
 "source": 0,
 "value": 0.021192774094415064,
 "target": 4
 },
 {
 "source": 1,
 "value": 0.013225546173421102,
 "target": 1
 },
 {
 "source": 13,
 "value": 0.021458346578070827,
 "target": 6
 },
 {
 "source": 13,
 "value": 0.03648685784252273,
 "target": 10
 },
 {
 "source": 13,
 "value": 0,
 "target": 11
 },
 {
 "source": 29,
 "value": 0.021192774094415064,
 "target": 4
 },
 {
 "source": 31,
 "value": 0.033535850086576266,
 "target": 11
 },
 {
 "source": 32,
 "value": 0.16053822356893882,
 "target": 3
 },
 {
 "source": 32,
 "value": 0.1588145240822905,
 "target": 13
 },
 {
 "source": 32,
 "value": 0.038608554220145336,
 "target": 15
 },
 {
 "source": 32,
 "value": 0.060596732431748526,
 "target": 20
 },
 {
 "source": 32,
 "value": 0.055616934724078915,
 "target": 23
 },
 {
 "source": 35,
 "value": 0.0686052286906038,
 "target": 6
 },
 {
 "source": 35,
 "value": 0.007235621727077985,
 "target": 8
 },
 {
 "source": 38,
 "value": 0.09874872875472863,
 "target": 5
 },
 {
 "source": 38,
 "value": 0.02648259999290922,
 "target": 10
 },
 {
 "source": 41,
 "value": 1,
 "target": 3
 },
 {
 "source": 41,
 "value": 0.29924760924121163,
 "target": 13
 },
 {
 "source": 41,
 "value": 0.3358365682807155,
 "target": 15
 },
 {
 "source": 41,
 "value": 0.16946510018914873,
 "target": 20
 },
 {
 "source": 41,
 "value": 0.48497413445568316,
 "target": 23
 },
 {
 "source": 47,
 "value": 0.26447112277585316,
 "target": 3
 },
 {
 "source": 47,
 "value": 0.3568338662110212,
 "target": 13
 },
 {
 "source": 47,
 "value": 0.10717049955946031,
 "target": 15
 },
 {
 "source": 47,
 "value": 0.22782390693099316,
 "target": 20
 },
 {
 "source": 47,
 "value": 0.1293711411209261,
 "target": 23
 },
 {
 "source": 48,
 "value": 0.043436898369098004,
 "target": 5
 },
 {
 "source": 48,
 "value": 0.008802806188301317,
 "target": 8
 },
 {
 "source": 52,
 "value": 1,
 "target": 3
 },
 {
 "source": 52,
 "value": 0.29924760924121163,
 "target": 13
 },
 {
 "source": 52,
 "value": 0.3358365682807155,
 "target": 15
 },
 {
 "source": 52,
 "value": 0.16946510018914873,
 "target": 20
 },
 {
 "source": 52,
 "value": 0.48497413445568316,
 "target": 23
 }
],
"sourceSize": 54
}

Tabular View

306 entries total, list limited to 10

Page Title Author Capitulary Nr Edition Place Primary Century Provider Secondary Century Text Type Text Type Class Title Volume
Text:(MGH Capitularia 2) - Karoli II. et Hlotharii II. conventus apud sanctum Quintinum (MGH Capitularia 2) 268 MGH Capit. 2 Sanctus Quintinus 09 MGH 09 Capitulary Legal Karoli II. et Hlotharii II. conventus apud sanctum Quintinum Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici et Karoli pactum Tusiacense (MGH Capitularia 2) 244 MGH Capit. 2 Tusiacum 09 MGH 09 Capitulary Legal Hludowici et Karoli pactum Tusiacense Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Hlotharii, Hludowici et Karoli conventus apud marsnam primus (MGH Capitularia 2) 204 MGH Capit. 2 Marsana 09 MGH 09 Capitulary Legal Hlotharii, Hludowici et Karoli conventus apud marsnam primus Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici et Karoli pactiones Mettenses (MGH Capitularia 2) 245 MGH Capit. 2 Mettis 09 MGH 09 Capitulary Legal Hludowici et Karoli pactiones Mettenses Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici Iunioris et Hludowici Balbi conventio Furonensis (MGH Capitularia 2) 246 MGH Capit. 2 Furonis 09 MGH 09 Capitulary Legal Hludowici Iunioris et Hludowici Balbi conventio Furonensis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Hlotharii et Karoli conventus leodii habitus (MGH Capitularia 2) 207 MGH Capit. 2 Leodium 09 MGH 09 Capitulary Legal Hlotharii et Karoli conventus leodii habitus Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici, Karoli et Hlotharii II. conventus apud Confluentes (MGH Capitularia 2) 242 MGH Capit. 2 Confluentia 09 MGH 09 Capitulary Legal Hludowici, Karoli et Hlotharii II. conventus apud Confluentes Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Hlotharii, Hludowici et Karoli conventus apud marsnam secundus (MGH Capitularia 2) 205 MGH Capit. 2 Marsana 09 MGH 09 Capitulary Legal Hlotharii, Hludowici et Karoli conventus apud marsnam secundus Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Iuramentum Romanorum Arnolfo imperatori praestitum (MGH Capitularia 2) 229 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Iuramentum Romanorum Arnolfo imperatori praestitum Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Karoli capitula italica (MGH Capitularia 1) 101 MGH Capit. 1 08 MGH 09 Capitulary Legal Karoli capitula italica Capit. 1

Feature Vectors

Paradigmatic Similarity

[-42.61039,0.816175,-11.75162,31.028431,26.294247,-1.308481,-37.205261,17.365568,47.90324,-33.871891,-6.455204,-2.753657,3.901035,-19.78565,8.900291,-8.902153,-12.025111,24.684568,-6.22744,9.235579,-0.919513,-13.325139,31.959787,-2.600535,-3.946303,13.821732,6.480845,24.382669,28.617142,5.959495,1.633006,-2.890436,-18.60354,-13.23188,-8.249532,-8.996911,-12.927315,-25.64986,10.81538,21.182568,33.432095,-20.779802,-5.597136,-17.718985,11.880502,20.130388,-11.289537,14.473818,-17.124645,-32.728588,13.047941,-29.759869,-29.696026,-13.294009,-23.77706,13.416892,-5.205229,11.066222,-15.596378,2.413317,-19.822754,-21.331535,-28.171337,7.260718,4.141678,16.957399,6.924949,-0.122967,-36.208275,-21.028591,-31.302343,-11.791784,9.97173,-30.193171,-11.137442,-14.813293,40.400814,-16.071325,-17.545105,12.821169,10.721281,11.793336,13.933464,8.211068,0.224102,15.380752,-13.669573,14.85995,6.604622,-8.852089,1.354155,7.373872,0.522407,-3.796615,15.594908,0.445882,2.558713,-1.507598,-30.05372,-25.607265,15.976168,-2.555583,-32.20718,-7.443285,-21.079266,-21.822475,10.119434,-14.877768,26.942266,2.765063,19.108458,-4.557577,11.315717,14.742249,-16.898569,-14.987041,-44.843239,42.863098,-5.805162,-4.946014,28.120958,-23.033794,19.511677,-24.725931,43.397552,22.08795,0.013184,-17.41292,11.537385,5.83801,-19.981264,25.958944,-23.701044,-8.123091,28.072733,-12.177092,-2.64026,1.067881,10.632078,-4.369156,-4.908875,3.469632,7.857247,3.239307,-13.189399,17.261646,-2.120916,-9.468639,31.850193,-60.27747,-2.833252,-12.03998,-19.757149,6.368934,21.851475,1.810459,0.285243,-14.958005,-6.342242,-15.315622,-14.314245,-10.226562,-13.546493,-13.899846,4.887882,-22.207882,39.973541,13.679309,3.664203,-33.927052,-8.326193,-12.228973,-31.700117,13.169164,-12.141849,-27.038507,-2.289553,-0.695436,-1.315975,-14.18257,3.608769,-2.976012,-0.795781,0.311787,-13.255388,-17.09141,7.55702,13.189605,14.859817,9.592656,-44.578121,7.690239,-33.081017,31.461128,55.347286,-2.096138,11.082201,16.701784,-5.552743,-16.777521,11.306242,-8.992887,9.583682,-15.001113,12.842237,-60.080139,-19.080912,0.718449,4.962137,-8.379085,-14.271559,26.060661,-42.710239,27.725962,13.946183,0.84048,14.845623,45.87537,-13.981107,0.356325,-3.343577,35.103374,-26.368372,-1.447214,36.770123,-22.077692,-2.49794,-10.743997,-9.224143,-33.081017,9.585149,23.515278,-31.565762,-5.109375,-3.776023,-18.370975,-1.621912,-0.32416,-11.428654,-48.287415,13.333419,18.000584,-6.977829,-15.491216,-10.585646,-14.701571,2.500985,-8.72966,-13.381299,6.569016,7.596117,-9.878511,13.915284,14.021587,13.395036,18.386429,-4.451099,-46.557873,6.777063,15.20356,17.625223,-6.140142,13.96428,31.201738,-9.057235,-5.988276,13.399944,7.499181,28.58708,-0.149561,15.621721,-28.07316,-14.278306,-36.139282,6.66944,-6.114388,26.357708,15.116005,-21.081497,9.616405,-26.525904,26.302664,15.931121,-25.207817,26.680384,29.182142,6.516819,2.950675,14.626212,-15.500481,-22.740236,3.405265,-17.720831,-10.935871,-10.120893,20.086391,-35.906273,0.606752,-12.856819]

Syntagmatic Similarity

Topic Models = [2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,8.422350041084633E-4,2.054231717337716E-5,8.422350041084633E-4,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,0.0016639276910435496,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,0.0016639276910435496,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,0.0649342645850452,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,0.0033073130649137225,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,0.04603533278553821,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,8.422350041084633E-4,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,0.019741166803615446,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,0.41497534921939194,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,0.23502465078060802,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,8.422350041084633E-4,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,0.012345932621199672,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,0.03206655710764174,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,0.05178718159408381,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,0.10930566967953986,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5,2.054231717337716E-5]