Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Pontigonesis

From Capit Wiki
Jump to: navigation, search
Document
Author (MGH Capitularia 2)
Capitulary Nr 279
Edition MGH Capit. 2
Place Pontigniacum
Primary Century 09
Provider MGH
Secondary Century 09
Text Type Capitulary
Text Type Class Legal
Title Synodus Pontigonesis
Volume Capit. 2
TEI Source

Key Sentences

Keywords

prior (ADJ), suggestio (NN), Carolus (NE), Senones (NE), fornicatio (NN), vicarius (NN), Laudunensis (ADJ), abbas (NN), definitio (NN), Iohannes (NE)

Document

1279. SYNODUS PONTIGONENSIS. 2876. Iun. 321Iul. 416.

5(A.) Electio Karoli imperatoris ab Italici regni episcopis et ceteris confirmata.

6Gloriosissimo et a Deo coronato, magno et pacifico imperatori, domno nostro Karolo perpetuo augusto nos omnes episcopi, abbates, comites ac reliqui, qui nobiscum convenerunt Italici regni optimates, quorum nomina generaliter subter habentur inserta, perpetuam optamus prosperitatem et pacem.


7Iam quia divina pietas vos beatorum principum apostolorum Petri et Pauli interventione per vicarium ipsorum, domnum videlicet Iohannem summum pontificem et universalem papam spiritalemque patrem vestrum, ad profectum sanctae Dei ecclesiae nostrorumque omnium incitavit et ad imperiale culmen sancti Spiritus iudicio provexit, nos unanimiter vos protectorem, dominum ac defensorem omnium nostrum eligimus, cui et gaudenter toto cordis affectu subdi gaudemus – – – Signum Airboldi comitis f.


8(B.) Confirmatio Cisalpinorum apud Pontigonem.

9Sicut domnus Iohannes apostolicus et universalis papa primo Romae elegit atque sacra unctione constituit omnesque Italici regni episcopi, abbates, comites et reliqui omnes, qui cum illis convenerunt, domnum nostrum gloriosum imperatorem Karolum augustum unanimi devotione elegerunt sibi protectorem ac defensorem esse, ita et nos, qui de Francia, Burgundia, Aquitania, Septimania, Neustria ac Provincia pridie Kalendas Iulii in loco, qui dicitur Pontigonis, anno XXXVII. in Francia ac imperii primo, iussu eiusdem domni et gloriosi augusti convenimus, pari consensu ac concordi devotione eligimus et confirmamus.


10(C.) Sic promitto ego, quia de isto die in antea – – – Sic me Deus adiuvet et ista sanctorum patrocinia.


11(D.) In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.

12Incipiunt capitula, quae domnus imperator Karolus, Hludowici augusti piae memoriae filius, una cum consensu et suggestione venerabilium episcoporum et illustrium optimatum reliquorumque fidelium suorum ad honorem sanctae Deiecclesiae et ad pacem ac profectum totius imperii sui fecit anno incarnationis domini nostri Iesu Christi DCCCLXXVI, regni vero sui in Frantia XXXVI, imperii autem sui primo, indictione IX, mense Februario, in palatio Ticinensi – – – Quicumque autem contra hoc fecerit, praedecessorum et progenitorum nostrorum indicium experietur.


13Iohannes Tuscanensis episcopus, legatus sanctae sedis apostolicae et domni Iohannis summi pontificis et universalis papae, in his, quae supra scripta sunt, interfui, consensi et subscripsi.

14Ansegisus Senonum metropolis episcopus, sanctae et apostolicae sedis per domnum Iohannem summum pontificem papam vicarius, interfui, consensi et subscripsi.

15Iohannes Aretinus episcopus, sanctae sedis apostolicae legatus, interfui, consensi et subscripsi.

16Hincmarus Remorum archiepiscopus subscripsi.

17Aurelianus Lugdunensis ecclesiae episcopus in Christi nomine roboravi.

18Frotarius archiepiscopus consensi et subscripsi.

19Ottramnus Viennensis ecclesiae episcopus subscripsi.

20Iohannes Rotomagensis ecclesiae archiepiscopus subscripsi.

21Bertmundus Ebredunensis ecclesiae archiepiscopus subscripsi.

22Ragenelmus Tornacensis ecclesiae episcopus subscripsi.

23Walterus humilis Aurelianensis ecclesiae episcopus subscripsi.

24Gerboldus Cabillonensis ecclesiae episcopus subscripsi.

25Gislebertus Carnotensis ecclesiae episcopus subscripsi.

26Hildeboldus Suessionensis ecclesiae episcopus subscripsi.

27Rostagnus sanctae Arclatensis ecclesiae humilis episcopus subscripsi.

28Isaac Lingonensis ecclesiae episcopus subscripsi.

29Lantbertus Matiscensis ecclesiae episcopus subscripsi.

30Ingelwinus sanctae Parisiacensis ecclesiae episcopus subscripsi.

31Geroldus Ambianensis ecclesiae episcopus subscripsi.

32Abbo Nevernensis ecclesiae episcopus subscripsi.

33Iohannes Cameracensis ecclesiae episcopus subscripsi.

34Hadebertus Silvanectensis ecclesiae episcopus subscripsi.

35Odo Belgivacorum episcopus in Christi nomine subscripsi.

36Ratbertus Valentinae ecclesiae episcopus subscripsi.

37Bernarius Gratianopolitanae ecclesiae episcopus subscripsi.

38Agenulfus Gabalitanensis ecclesiae episcopus subscripsi.

39Birico Wapincensis ecclesiae episcopus subscripsi.

40Alduinus Avenionensis ecclesiae episcopus subscripsi.

41Wido Vellavensis ecclesiae episcopus subscripsi.

42Hildebrannus Sagensis episcopus subscripsi, Willebertus humilis Catalaunorum episcopus subscripsi.

43Ragenfridus Meldensis ecclesiae episcopus subscripsi.

44Heirardus Lixoviensis ecclesiae episcopus subscripsi.

45Sigenandus Constantiensis ecclesiae episcopus subscripsi.

46Aetherius Vivariensis episcopus subscripsi.

47Erchambertus Baiocensis ecclesiae episcopus subscripsi.

48Hedenulfus Laudunensis ecclesiae episcopus subscripsi.

49Agilmarus Arvernensis ecclesiae episcopus subscripsi.

50Anselmus Lemovicensis ecclesiae episcopus subscripsi.

51Adalbertus Morinensis ecclesiae episcopus subscripsi.

52Willelmus Cadurcorum ecclesiae episcopus subscripsi.

53Lupus Albiensis ecclesiae episcopus subscripsi.

54Ottulfus sanctae Trecassinae ecclesiae humilis episcopus subscripsi.

55Berardus Viridunensis ecclesiae episcopus subscripsi.

56Arnaldus Leucorum ecclesiae episcopus subscripsi.

57Franco Tungrensis ecclesiae episcopus subscripsi.

58Theodoricus Vesontionum ecclesiae archiepiscopus subscripsi.

59Wala Autisiodorensis ecclesiae episcopus subscripsi.

60Adalgarius Augustidunensis ecclesiae episcopus subscripsi.

61Hemico Diensis ecclesiae episcopus subscripsi.

62Aimarus Ruthenensium ecclesiae episcopus subscripsi.

63Theotarius Gerundensis ecclesiae episcopus subscripsi.

64Hugo abba.

65Albustus abbas ex monasterio, quod vocatur Bethleem sive Ferrarias.

66Hilduinus abbas et bibliothecarius.

67Vulfardus abba scripsit et subscripsit.

68Gauzlenus abba et archicancellarius.


69(E.) Libellus proclamationis ecclesiae Remensis adversus Hludowicum regem Carolo imperatori oblatus in synodo Pontigonensi.

70Paternis magisteriis instruimur, ut, si qua maiora negotia vel maiores causae exortae fuerint, ad sedem apostolicam, prout auctoritas docet et mos antiquus obtinuit, semper referantur.

71Ideoque, quia imperialem excellentiam vestram synodo praeesse et vicarios sedis apostolicae praesto nobis adesse gaudemus, calamitates et miserias ecclesiae nostrae ac filiorum nostrorum, quas hoc anno ab Hludowico rege itemque Hludowico filio eius et complicibus eorum, caedes videlicet et homicidia, adulteria, fornicationes, rapinas, sacrilegia et cetera flagitia, quae nullus enumerare potest, ecclesia nostra perpessa est, vestrae serenitati innotescimus obsecrantes, ut pro Dei omnipotentis amore et pro ingenita vobis benignitate ac pro ministerio imposito nobis et ecclesiae nostrae ac filiis nostris secundum promulgatam omnibus vestram sapientiam consulatis pariter ac succurratis, ne de cetero talia ac tanta mala ecclesia nostra ac regnum patiatur, qualia hactenus passum est.


72(F.) Definitio synodi Pontigonensis de Adalgaudo presbytero infamato.

73Pridie Idus Iulii in loco, qui vocatur Pontigonis, ita de Adalgaudo presbytero a legatis sedis apostolicae, Leone apocrisiario sanctae sedis Romanae, Petro, Iohanne itemque Iohanne legatis memoratae sanctae sedis et Ansegiso vicario eiusdem sanctae sedis et ab omni concilio definitum est, ut illi propria ecclesia reddatur et a praefatis Kalendis quatuor mensium dilatio ad famam suampurgandam illi concedatur.

74Si post quatuor menses purgare se canonice non potuerit, nulla eius vox postea penitus audiatur.


75(G). 76Capitula ab Odone proposita.

77Sancta synodus, quae in nomine Domini vocatione domni Iohannis ter beatissimi ac universalis papae et iussione domni Karoli perpetuo augusti congregata est in loco, qui vocatur Pontigonis, anno incarnationis dominicae DCCCLXXVI, indictione IX, regni praefati invictissimi imperatoris XXXVII, imperii autem primo, XVII. Kalendas Augusti, haec capitula, quae subter adnexa sunt, instituit.


781. Obeunte Hludowico, qui Romani imperii iura regebat, domnus Iohannes ter beatissimus papa per Gadericum Veliternensem, Formosum Portuensem, Iohannem Aretinum venerabiles episcopos domnum Karolum tunc regem ad limina beatorum apostolorum invitavit eumque ecclesiae ipsius defensorem ac tutorem elegit imperialique diademate coronavit eum prae cunctis solum et specialem eligens, qui Romani imperii sceptra teneret.

79Cuius sacris institutionibus pro debito parentes, quod ipse instituit, instituimus, et quod ipse confirmavit, pari consensu omnes firmamus.


802. Congregata igitur in Romana urbe sancta synodo ante adventum praedicti domni imperatoris misit cum consensu omnium epistolas Hludowico regi, filiis quoque ipsius, archiepiscopis, episcopis, abbatibus ac reliquis primoribus regni sui monentes cos apostolica auctoritate more paterno servare, quae pacis sunt, ne videlicet aliquam inreptionem in regno praefati augusti facile temptarent, usque dum simul ad mutuum colloquium venirent et ipse inter eos et de pace conservanda et de iure regnorum secundum sibi a Deo ministerium creditum decerneret pariter et discerneret.

81Quas epistolas per Odonem Bellovacorum venerabilem episcopum sibi destinatas et bis delatas omnino recipere renuerunt.


823. Ipse vero apostolica et paterna monita parvipendens et fraterna foedera disrumpens hostili manu tyrannico more fraternum regnum depopulando invasit: homicidia, stupra, adulteria, sacrilegia et innumera mala, quae enumerari nequeunt, auctoritas facientium perpetravit.


834. Haec mala audiens ter beatissimus papa perpetrata esse in regno spiritalis filii sui domni Karoli semper augusti, tactus dolore cordis acceleravit mittere missos suos, Iohannem videlicet et Iohannem venerabiles episcopos, cum aliis epistolis volens eum monere, ut a tanto malo poenitudinem de praeteritis ageret et tandem fraternum regnum invadere desineret.

84Quorum legationem secundo commonitus necdum recipere voluit.


855. Post hos denique misit iterum alios legatos, Leonem scilicet sanctissimum Gabinensem episcopum et sanctae Romanae ecclesiae missum et apocrisiarium pariterque et Petrum Forosemproniatem venerabilem episcopum, haec eadem obsecrando, monendo protestans.

86Quorum monita utrum recipere velit, adhuc ambiguum constat.


876. Verum quia praefatus Leo Gabinensis reverentissimus episcopus et sanctae Romanae ecclesiae missus et apocrisiarius, seu et Petrus Forosemproniatis episcopus pro quibusdam utilitatibus ecclesiasticis morari hic diutius nequeunt neque episcopos de longinquo venientes fatigare longius dignum est, decreverunt Iohannem Tuscanensem et Iohannem Aretinum venerandos episcopos, qui legationem praefatorum pariter cum priori legatione suscipientes ea, quae peragenda sunt, cum ceteris episcopis, quos communi consensu elegerint, vice omnium episcoporum, quicquid seu in evocanda synodo seu in definiendo seu in contemptoribus feriendo definierint, apostolica auctoritate libere definiant; et quicquid ipsi deliberaverint, et domnus apostolicus cum omni sancta Romana ecclesia determinabit et in perpetuum mansurum statuet et firmabit.


887. Sicut domnus papa Iohannes sanxit, connivente et consentiente et condecernente domno et gloriosissimo Karolo imperatore semper augusto, Ansigisum venerabilem episcopum, Senonum archiepiscopum, suam vicem tenere et primatum ei Galliae et Germaniae contulit in evocanda synodo et definiendo canonice, si quaelibet insurrexerint necessaria, et ut graviora ad ipsius notitiam referat, et nos unanimiter omni devotione laudamus et, ut ita ipse primatum teneat Galliae et Germaniae, decernimus et sancimus.


898. Synodum, quam domnus Iohannes apostolicus et universalis papa super quorundam depositionem, Formosi scilicet Portuensis episcopi et Gregorii nomenculatoris, seu et Stephani secundicerii et Georgii vesterarii ceterorumque suorum complicum, sicut in epistola ipsius ad nos missa continetur, nuper instituit, et nos secundum iussionem ipsius in nullo a capite dissidentes consentiendo decernimus, omnibusque apostolicis illius sanctionibus per omnia parentes, sicut decet, obedimus.


909. Censuram vero, quam domnus apostolicus super nefandissima acta Hludowici regis et complicum eius, nisi resipuerint et debitam obedientiam sedi apostolicae exhibuerint, statuit et firmavit, omnes nos, qui ad praesentem synodum convenimus, unanimiter decernimus atque firmamus.


91(H.) Consensus Leonis episcopi missi et apocrisiarii, cum post synodum discessurus esset.

92Quia domnus noster Iohannes sanctissimus et ter beatissimus papa nos quidem, me scilicet Leonem Gabinensem episcopum et sanctae Romanae ecclesiae missum et apocrisiarium et Petrum venerabilem Forosemproniatem episcopum ad hoc has in partes direxit, ut, ceu pridem per venerabiles episcopos, Iohannem videlicet et Iohannem, mandaverat, vestra sanctitate adgregata de negotiis, quae inter utrosque fratres hoc anno emerserant, determinaremus, sed nos ob quasdam sanctae Romanae ecclesiae utilitates quia diutius morari nequimus et vestram beatitudinem longius fatigare nolumus, hos fratres nostros, Iohannem videlicetTuscanensem et Iohannem Aretinum venerabiles episcopos, vobiscum morari decrevimus, usque dum res, unde agitur, optatum finem divina favente gratia accipiat: qui quicquid seu in evocanda synodo seu in definiendo seu in contemptoribus feriendo definierint, apostolica auctoritate libere definiant, et quicquid ipsi deliberaverint, et domnus apostolicus cum omni sancta Romana ecclesia determinabit et in perpetuum mansurum statuet et firmabit.


Paradigmatic Similarity (Doc2Vec)

Graph View

{"nodes":[{"color":"#C0C0C0","size":1.319706323232311,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Edictum Pistense","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Edictum Pistense"},{"color":"#C0C0C0","size":1.636141578512899,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Eugenii II concilium romanum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Eugenii II concilium romanum"},{"color":"#FD482F","size":2,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Pontigonesis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Pontigonesis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.4712486896368826,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Capitualre missorum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Capitualre missorum"},{"color":"#C0C0C0","size":1.3662563196556878,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Notitia de conciliorum canonibus in villa Sparnaco a Karolo rege confirmatis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Notitia de conciliorum canonibus in villa Sparnaco a Karolo rege confirmatis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.4219733511815604,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Electionis Karoli capitula in regno Hlotharii factae","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Electionis Karoli capitula in regno Hlotharii factae"},{"color":"#C0C0C0","size":1.3395204251966963,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula ecclesiastica","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula ecclesiastica"},{"color":"#C0C0C0","size":1.547761787392182,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica"},{"color":"#C0C0C0","size":1.4135746576452122,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Episcoporum ad Hludowicum iperatorem relatio","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Episcoporum ad Hludowicum iperatorem relatio"},{"color":"#C0C0C0","size":1.5789555058964684,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Consilium optimatum Karolo II. datum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Consilium optimatum Karolo II. datum"}],"edges":[{"source":6,"value":0.42449322651948307,"target":8},{"source":1,"value":0.6316904801262523,"target":0},{"source":4,"value":0.4006452959975604,"target":5},{"source":0,"value":0.319706323232311,"target":2},{"source":1,"value":0.636141578512899,"target":2},{"source":9,"value":0.5789555058964683,"target":2},{"source":9,"value":0.3123676299608639,"target":0},{"source":5,"value":0.6086042505149613,"target":7},{"source":1,"value":0.5634492533699814,"target":9},{"source":4,"value":0.5072816244384012,"target":7},{"source":3,"value":0.47124868963688255,"target":2},{"source":8,"value":0.7328508911776652,"target":7},{"source":6,"value":0.8300253042149287,"target":7},{"source":3,"value":0.6354328937338012,"target":0},{"source":1,"value":0.8138134696008731,"target":3},{"source":3,"value":0.6912125573446237,"target":9},{"source":5,"value":0.12713671129616677,"target":8},{"source":5,"value":0.5156663380948452,"target":6},{"source":4,"value":0.3479291307629608,"target":8},{"source":4,"value":0.6273314784360532,"target":6},{"source":4,"value":0.36625631965568783,"target":2},{"source":5,"value":0.4219733511815604,"target":2},{"source":5,"value":0.49516971660096515,"target":1},{"source":4,"value":0,"target":0},{"source":4,"value":0.430358155580435,"target":1},{"source":9,"value":0.7767710413225006,"target":7},{"source":5,"value":0.21625640601275545,"target":0},{"source":1,"value":0.9606486246549992,"target":7},{"source":4,"value":0.5122474219465823,"target":9},{"source":5,"value":0.5633869341515804,"target":9},{"source":7,"value":0.6859456369476719,"target":0},{"source":7,"value":0.547761787392182,"target":2},{"source":3,"value":0.5890804372363876,"target":8},{"source":3,"value":0.758278147725401,"target":6},{"source":4,"value":0.4159594751965553,"target":3},{"source":5,"value":0.52930349148224,"target":3},{"source":6,"value":0.3789078255633574,"target":9},{"source":8,"value":0.5357695258398173,"target":9},{"source":1,"value":0.6487535215151584,"target":6},{"source":1,"value":0.6954503699489683,"target":8},{"source":6,"value":0.38388300198598546,"target":0},{"source":8,"value":0.38172143850088536,"target":0},{"source":8,"value":0.41357465764521223,"target":2},{"source":3,"value":1,"target":7},{"source":6,"value":0.3395204251966963,"target":2}]}

Tabular View

306 entries total, list limited to 10

Page Title Author Capitulary Nr Edition Place Primary Century Provider Secondary Century Text Type Text Type Class Title Volume
Text:(MGH Capitularia 1) - Eugenii II concilium romanum (MGH Capitularia 1) 180 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Eugenii II concilium romanum Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Consilium optimatum Karolo II. datum (MGH Capitularia 2) 295 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Consilium optimatum Karolo II. datum Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica (MGH Capitularia 1) 177 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Capitualre missorum (MGH Capitularia 2) 188 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitualre missorum Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Electionis Karoli capitula in regno Hlotharii factae (MGH Capitularia 2) 276 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Electionis Karoli capitula in regno Hlotharii factae Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Episcoporum ad Hludowicum iperatorem relatio (MGH Capitularia 1) 178 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Episcoporum ad Hludowicum iperatorem relatio Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Notitia de conciliorum canonibus in villa Sparnaco a Karolo rege confirmatis (MGH Capitularia 2) 257 MGH Capit. 2 Villa Sparnaca 09 MGH 09 Capitulary Legal Notitia de conciliorum canonibus in villa Sparnaco a Karolo rege confirmatis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula ecclesiastica (MGH Capitularia 1) 081 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitula ecclesiastica Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Edictum Pistense (MGH Capitularia 2) 273 MGH Capit. 2 Pistis 09 MGH 09 Capitulary Legal Edictum Pistense Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus papiensis (MGH Capitularia 2) 228 MGH Capit. 2 Papia 09 MGH 09 Capitulary Legal Synodus papiensis Capit. 2

Syntagmatic Similarity (TopicModel)

Graph View

{"nodes":[{"color":"#C0C0C0","size":1.613867955312941,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus apud Saponarias habita","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus apud Saponarias habita"},{"color":"#C0C0C0","size":1.3174829308200555,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Mantalensis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Mantalensis"},{"color":"#FD482F","size":2,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Pontigonesis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Pontigonesis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.400492201261789,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Suessionensis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Suessionensis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.9205927295088512,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Relatio de Theutbergae receptione scripta","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Relatio de Theutbergae receptione scripta"},{"color":"#C0C0C0","size":1.34166858705717,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Ebbonis remensis archiepiscopi resignatio","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Ebbonis remensis archiepiscopi resignatio"},{"color":"#C0C0C0","size":1.8189068002728872,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Karoli II. imperatoris electio","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Karoli II. imperatoris electio"},{"color":"#C0C0C0","size":1.3847317873407265,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Ebbonis remensis archiepiscopi restitutio","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Ebbonis remensis archiepiscopi restitutio"},{"color":"#C0C0C0","size":1.4152412449560985,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Vermeriensis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Vermeriensis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.464423873106197,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici regis Arelatensis electio","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici regis Arelatensis electio"}],"edges":[{"source":5,"value":0.34166858705717,"target":2},{"source":1,"value":0.5879957543200417,"target":0},{"source":6,"value":0.11921675946408358,"target":9},{"source":5,"value":0.11224899102283713,"target":9},{"source":8,"value":1,"target":3},{"source":9,"value":0.4644238731061969,"target":2},{"source":7,"value":0.6178745216095226,"target":4},{"source":6,"value":0.8189068002728873,"target":2},{"source":5,"value":0.11869635430430427,"target":6},{"source":5,"value":0.3848245131974886,"target":4},{"source":4,"value":0.9205927295088512,"target":2},{"source":7,"value":0,"target":6},{"source":3,"value":0.3078249659726441,"target":1},{"source":7,"value":0.27196001152480553,"target":9},{"source":3,"value":0.7800002782199837,"target":0},{"source":4,"value":0.5534112107602097,"target":9},{"source":5,"value":0.1556259330060094,"target":7},{"source":8,"value":0.8501717854646448,"target":0},{"source":7,"value":0.3847317873407265,"target":2},{"source":8,"value":0.2743922991474758,"target":1},{"source":6,"value":0.3260227793785507,"target":4},{"source":4,"value":0.625676767017752,"target":3},{"source":0,"value":0.6138679553129409,"target":2},{"source":5,"value":0.14679538598660383,"target":1},{"source":5,"value":0.38276131362554844,"target":0},{"source":1,"value":0.3174829308200556,"target":2},{"source":8,"value":0.3823515868141306,"target":7},{"source":6,"value":0.14583415177415496,"target":0},{"source":6,"value":0.09524148004945304,"target":1},{"source":8,"value":0.6418911683826193,"target":4},{"source":9,"value":0.2970506873565664,"target":1},{"source":7,"value":0.44684215055879906,"target":3},{"source":9,"value":0.35434104575244524,"target":0},{"source":5,"value":0.2265983038275454,"target":3},{"source":8,"value":0.30519607898259116,"target":9},{"source":3,"value":0.40049220126178914,"target":2},{"source":8,"value":0.05487095002968551,"target":6},{"source":4,"value":0.4096946624743278,"target":1},{"source":4,"value":0.8356041857486972,"target":0},{"source":3,"value":0.3560425419365098,"target":9},{"source":8,"value":0.4152412449560986,"target":2},{"source":7,"value":0.20331697689055223,"target":1},{"source":7,"value":0.48262832193939564,"target":0},{"source":8,"value":0.2546059329647056,"target":5},{"source":6,"value":0.009835994756469122,"target":3}]}

Bipartite Graph View

Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Pontigonesis vs Text:(MGH Capitularia 2) - Relatio de Theutbergae receptione scripta

{

"targetSize": 8,
"nodes": {
 "sources": [
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "279. SYNODUS PONTIGONENSIS.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:1"
 },
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "876. Iun.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:2"
 },
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "21\u2013 Iul.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:3"
 },
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "16.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:4"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "( A.) Electio Karoli imperatoris ab Italici regni episcopis et ceteris confirmata.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:5"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "Gloriosissimo et a Deo coronato, magno et pacifico imperatori, domno nostro Karolo perpetuo augusto nos omnes episcopi, abbates, comites ac reliqui, qui nobiscum convenerunt Italici regni optimates, quorum nomina generaliter subter habentur inserta, perpetuam optamus prosperitatem et pacem.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:6"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "Iam quia divina pietas vos beatorum principum apostolorum Petri et Pauli interventione per vicarium ipsorum, domnum videlicet Iohannem summum pontificem et universalem papam spiritalemque patrem vestrum, ad profectum sanctae Dei ecclesiae nostrorumque omnium incitavit et ad imperiale culmen sancti Spiritus iudicio provexit, nos unanimiter vos protectorem, dominum ac defensorem omnium nostrum eligimus, cui et gaudenter toto cordis affectu subdi gaudemus\u2013\u2013\u2013 Signum Airboldi comitis f.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:7"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "( B.) Confirmatio Cisalpinorum apud Pontigonem.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:8"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "Sicut domnus Iohannes apostolicus et universalis papa primo Romae elegit atque sacra unctione constituit omnesque Italici regni episcopi, abbates, comites et reliqui omnes, qui cum illis convenerunt, domnum nostrum gloriosum imperatorem Karolum augustum unanimi devotione elegerunt sibi protectorem ac defensorem esse, ita et nos, qui de Francia, Burgundia, Aquitania, Septimania, Neustria ac Provincia pridie Kalendas Iulii in loco, qui dicitur Pontigonis, anno XXXVII. in Francia ac imperii primo, iussu eiusdem domni et gloriosi augusti convenimus, pari consensu ac concordi devotione eligimus et confirmamus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:9"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "( C.) Sic promitto ego, quia de isto die in antea\u2013\u2013\u2013 Sic me Deus adiuvet et ista sanctorum patrocinia.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:10"
 },
 {
  "paragraph": 7,
  "name": "( D.) In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:11"
 },
 {
  "paragraph": 7,
  "name": "Incipiunt capitula, quae domnus imperator Karolus, Hludowici augusti piae memoriae filius, una cum consensu et suggestione venerabilium episcoporum et illustrium optimatum reliquorumque fidelium suorum ad honorem sanctae Dei ecclesiae et ad pacem ac profectum totius imperii sui fecit anno incarnationis domini nostri Iesu Christi DCCCLXXVI, regni vero sui in Frantia XXXVI, imperii autem sui primo, indictione IX, mense Februario, in palatio Ticinensi\u2013\u2013\u2013 Quicumque autem contra hoc fecerit, praedecessorum et progenitorum nostrorum indicium experietur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:12"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Iohannes Tuscanensis episcopus, legatus sanctae sedis apostolicae et domni Iohannis summi pontificis et universalis papae, in his, quae supra scripta sunt, interfui, consensi et subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:13"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Ansegisus Senonum metropolis episcopus, sanctae et apostolicae sedis per domnum Iohannem summum pontificem papam vicarius, interfui, consensi et subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:14"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Iohannes Aretinus episcopus, sanctae sedis apostolicae legatus, interfui, consensi et subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:15"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Hincmarus Remorum archiepiscopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:16"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Aurelianus Lugdunensis ecclesiae episcopus in Christi nomine roboravi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:17"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Frotarius archiepiscopus consensi et subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:18"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Ottramnus Viennensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:19"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Iohannes Rotomagensis ecclesiae archiepiscopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:20"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Bertmundus Ebredunensis ecclesiae archiepiscopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:21"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Ragenelmus Tornacensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:22"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Walterus humilis Aurelianensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:23"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Gerboldus Cabillonensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:24"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Gislebertus Carnotensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:25"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Hildeboldus Suessionensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:26"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Rostagnus sanctae Arclatensis ecclesiae humilis episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:27"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Isaac Lingonensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:28"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Lantbertus Matiscensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:29"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Ingelwinus sanctae Parisiacensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:30"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Geroldus Ambianensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:31"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Abbo Nevernensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:32"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Iohannes Cameracensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:33"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Hadebertus Silvanectensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:34"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Odo Belgivacorum episcopus in Christi nomine subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:35"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Ratbertus Valentinae ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:36"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Bernarius Gratianopolitanae ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:37"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Agenulfus Gabalitanensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:38"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Birico Wapincensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:39"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Alduinus Avenionensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:40"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Wido Vellavensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:41"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Hildebrannus Sagensis episcopus subscripsi, Willebertus humilis Catalaunorum episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:42"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Ragenfridus Meldensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:43"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Heirardus Lixoviensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:44"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Sigenandus Constantiensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:45"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Aetherius Vivariensis episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:46"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Erchambertus Baiocensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:47"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Hedenulfus Laudunensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:48"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Agilmarus Arvernensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:49"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Anselmus Lemovicensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:50"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Adalbertus Morinensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:51"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Willelmus Cadurcorum ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:52"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Lupus Albiensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:53"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Ottulfus sanctae Trecassinae ecclesiae humilis episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:54"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Berardus Viridunensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:55"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Arnaldus Leucorum ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:56"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Franco Tungrensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:57"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Theodoricus Vesontionum ecclesiae archiepiscopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:58"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Wala Autisiodorensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:59"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Adalgarius Augustidunensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:60"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Hemico Diensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:61"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Aimarus Ruthenensium ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:62"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Theotarius Gerundensis ecclesiae episcopus subscripsi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:63"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Hugo abba.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:64"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Albustus abbas ex monasterio, quod vocatur Bethleem sive Ferrarias.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:65"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Hilduinus abbas et bibliothecarius.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:66"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Vulfardus abba scripsit et subscripsit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:67"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Gauzlenus abba et archicancellarius.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:68"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "( E.) Libellus proclamationis ecclesiae Remensis adversus Hludowicum regem Carolo imperatori oblatus in synodo Pontigonensi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:69"
 },
 {
  "paragraph": 10,
  "name": "Paternis magisteriis instruimur, ut, si qua maiora negotia vel maiores causae exortae fuerint, ad sedem apostolicam, prout auctoritas docet et mos antiquus obtinuit, semper referantur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:70"
 },
 {
  "paragraph": 10,
  "name": "Ideoque, quia imperialem excellentiam vestram synodo praeesse et vicarios sedis apostolicae praesto nobis adesse gaudemus, calamitates et miserias ecclesiae nostrae ac filiorum nostrorum, quas hoc anno ab Hludowico rege itemque Hludowico filio eius et complicibus eorum, caedes videlicet et homicidia, adulteria, fornicationes, rapinas, sacrilegia et cetera flagitia, quae nullus enumerare potest, ecclesia nostra perpessa est, vestrae serenitati innotescimus obsecrantes, ut pro Dei omnipotentis amore et pro ingenita vobis benignitate ac pro ministerio imposito nobis et ecclesiae nostrae ac filiis nostris secundum promulgatam omnibus vestram sapientiam consulatis pariter ac succurratis, ne de cetero talia ac tanta mala ecclesia nostra ac regnum patiatur, qualia hactenus passum est.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:71"
 },
 {
  "paragraph": 11,
  "name": "( F.) Definitio synodi Pontigonensis de Adalgaudo presbytero infamato.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:72"
 },
 {
  "paragraph": 12,
  "name": "Pridie Idus Iulii in loco, qui vocatur Pontigonis, ita de Adalgaudo presbytero a legatis sedis apostolicae, Leone apocrisiario sanctae sedis Romanae, Petro, Iohanne itemque Iohanne legatis memoratae sanctae sedis et Ansegiso vicario eiusdem sanctae sedis et ab omni concilio definitum est, ut illi propria ecclesia reddatur et a praefatis Kalendis quatuor mensium dilatio ad famam suam purgandam illi concedatur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:73"
 },
 {
  "paragraph": 12,
  "name": "Si post quatuor menses purgare se canonice non potuerit, nulla eius vox postea penitus audiatur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:74"
 },
 {
  "paragraph": 13,
  "name": "( G).",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:75"
 },
 {
  "paragraph": 13,
  "name": "Capitula ab Odone proposita.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:76"
 },
 {
  "paragraph": 14,
  "name": "Sancta synodus, quae in nomine Domini vocatione domni Iohannis ter beatissimi ac universalis papae et iussione domni Karoli perpetuo augusti congregata est in loco, qui vocatur Pontigonis, anno incarnationis dominicae DCCCLXXVI, indictione IX, regni praefati invictissimi imperatoris XXXVII, imperii autem primo, XVII. Kalendas Augusti, haec capitula, quae subter adnexa sunt, instituit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:77"
 },
 {
  "paragraph": 15,
  "name": "1. Obeunte Hludowico, qui Romani imperii iura regebat, domnus Iohannes ter beatissimus papa per Gadericum Veliternensem, Formosum Portuensem, Iohannem Aretinum venerabiles episcopos domnum Karolum tunc regem ad limina beatorum apostolorum invitavit eumque ecclesiae ipsius defensorem ac tutorem elegit imperialique diademate coronavit eum prae cunctis solum et specialem eligens, qui Romani imperii sceptra teneret.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:78"
 },
 {
  "paragraph": 15,
  "name": "Cuius sacris institutionibus pro debito parentes, quod ipse instituit, instituimus, et quod ipse confirmavit, pari consensu omnes firmamus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:79"
 },
 {
  "paragraph": 16,
  "name": "2. Congregata igitur in Romana urbe sancta synodo ante adventum praedicti domni imperatoris misit cum consensu omnium epistolas Hludowico regi, filiis quoque ipsius, archiepiscopis, episcopis, abbatibus ac reliquis primoribus regni sui monentes cos apostolica auctoritate more paterno servare, quae pacis sunt, ne videlicet aliquam inreptionem in regno praefati augusti facile temptarent, usque dum simul ad mutuum colloquium venirent et ipse inter eos et de pace conservanda et de iure regnorum secundum sibi a Deo ministerium creditum decerneret pariter et discerneret.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:80"
 },
 {
  "paragraph": 16,
  "name": "Quas epistolas per Odonem Bellovacorum venerabilem episcopum sibi destinatas et bis delatas omnino recipere renuerunt.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:81"
 },
 {
  "paragraph": 17,
  "name": "3. Ipse vero apostolica et paterna monita parvipendens et fraterna foedera disrumpens hostili manu tyrannico more fraternum regnum depopulando invasit: homicidia, stupra, adulteria, sacrilegia et innumera mala, quae enumerari nequeunt, auctoritas facientium perpetravit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:82"
 },
 {
  "paragraph": 18,
  "name": "4. Haec mala audiens ter beatissimus papa perpetrata esse in regno spiritalis filii sui domni Karoli semper augusti, tactus dolore cordis acceleravit mittere missos suos, Iohannem videlicet et Iohannem venerabiles episcopos, cum aliis epistolis volens eum monere, ut a tanto malo poenitudinem de praeteritis ageret et tandem fraternum regnum invadere desineret.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:83"
 },
 {
  "paragraph": 18,
  "name": "Quorum legationem secundo commonitus necdum recipere voluit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:84"
 },
 {
  "paragraph": 19,
  "name": "5. Post hos denique misit iterum alios legatos, Leonem scilicet sanctissimum Gabinensem episcopum et sanctae Romanae ecclesiae missum et apocrisiarium pariterque et Petrum Forosemproniatem venerabilem episcopum, haec eadem obsecrando, monendo protestans.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:85"
 },
 {
  "paragraph": 19,
  "name": "Quorum monita utrum recipere velit, adhuc ambiguum constat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:86"
 },
 {
  "paragraph": 20,
  "name": "6. Verum quia praefatus Leo Gabinensis reverentissimus episcopus et sanctae Romanae ecclesiae missus et apocrisiarius, seu et Petrus Forosemproniatis episcopus pro quibusdam utilitatibus ecclesiasticis morari hic diutius nequeunt neque episcopos de longinquo venientes fatigare longius dignum est, decreverunt Iohannem Tuscanensem et Iohannem Aretinum venerandos episcopos, qui legationem praefatorum pariter cum priori legatione suscipientes ea, quae peragenda sunt, cum ceteris episcopis, quos communi consensu elegerint, vice omnium episcoporum, quicquid seu in evocanda synodo seu in definiendo seu in contemptoribus feriendo definierint, apostolica auctoritate libere definiant; et quicquid ipsi deliberaverint, et domnus apostolicus cum omni sancta Romana ecclesia determinabit et in perpetuum mansurum statuet et firmabit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:87"
 },
 {
  "paragraph": 21,
  "name": "7. Sicut domnus papa Iohannes sanxit, connivente et consentiente et condecernente domno et gloriosissimo Karolo imperatore semper augusto, Ansigisum venerabilem episcopum, Senonum archiepiscopum, suam vicem tenere et primatum ei Galliae et Germaniae contulit in evocanda synodo et definiendo canonice, si quaelibet insurrexerint necessaria, et ut graviora ad ipsius notitiam referat, et nos unanimiter omni devotione laudamus et, ut ita ipse primatum teneat Galliae et Germaniae, decernimus et sancimus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:88"
 },
 {
  "paragraph": 22,
  "name": "8. Synodum, quam domnus Iohannes apostolicus et universalis papa super quorundam depositionem, Formosi scilicet Portuensis episcopi et Gregorii nomenculatoris, seu et Stephani secundicerii et Georgii vesterarii ceterorumque suorum complicum, sicut in epistola ipsius ad nos missa continetur, nuper instituit, et nos secundum iussionem ipsius in nullo a capite dissidentes consentiendo decernimus, omnibusque apostolicis illius sanctionibus per omnia parentes, sicut decet, obedimus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:89"
 },
 {
  "paragraph": 23,
  "name": "9. Censuram vero, quam domnus apostolicus super nefandissima acta Hludowici regis et complicum eius, nisi resipuerint et debitam obedientiam sedi apostolicae exhibuerint, statuit et firmavit, omnes nos, qui ad praesentem synodum convenimus, unanimiter decernimus atque firmamus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:90"
 },
 {
  "paragraph": 24,
  "name": "( H.) Consensus Leonis episcopi missi et apocrisiarii, cum post synodum discessurus esset.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:91"
 },
 {
  "paragraph": 25,
  "name": "Quia domnus noster Iohannes sanctissimus et ter beatissimus papa nos quidem, me scilicet Leonem Gabinensem episcopum et sanctae Romanae ecclesiae missum et apocrisiarium et Petrum venerabilem Forosemproniatem episcopum ad hoc has in partes direxit, ut, ceu pridem per venerabiles episcopos, Iohannem videlicet et Iohannem, mandaverat, vestra sanctitate adgregata de negotiis, quae inter utrosque fratres hoc anno emerserant, determinaremus, sed nos ob quasdam sanctae Romanae ecclesiae utilitates quia diutius morari nequimus et vestram beatitudinem longius fatigare nolumus, hos fratres nostros, Iohannem videlicet Tuscanensem et Iohannem Aretinum venerabiles episcopos, vobiscum morari decrevimus, usque dum res, unde agitur, optatum finem divina favente gratia accipiat: qui quicquid seu in evocanda synodo seu in definiendo seu in contemptoribus feriendo definierint, apostolica auctoritate libere definiant, et quicquid ipsi deliberaverint, et domnus apostolicus cum omni sancta Romana ecclesia determinabit et in perpetuum mansurum statuet et firmabit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Pontigonesis:92"
 }
 ],
 "targets": [
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "307. RELATIO DE THEUTBERGAE RECEPTIONE SCRIPTA.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Relatio_de_Theutbergae_receptione_scripta:1"
 },
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "865. Aug. 3.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Relatio_de_Theutbergae_receptione_scripta:2"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "' Iurans promitto ego talis per haec quatuor sancta Christi evangelia, quae manibus meis tango, atque istas sanctorum reliquias, quia senior meus Hlotharius rex, filius quondam piae recordationis Hlotharii serenissimi imperatoris, amodo et deinceps accipiet Theodbergam uxorem suam pro legitima matrona et eam sic habebit in omnibus, sicut decet regem habere reginam uxorem.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Relatio_de_Theutbergae_receptione_scripta:3"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Et propter iam fatas dissensiones neque in vita neque in membris neque a praedicto seniore meo Hlothario neque a nullo hominum, ipso instigante aut auxiliante vel etiam consentiente, aliquod malum habebit; sed eam sic habebit, sicut regem decet habere uxorem legitimam; ea tamen ratione, ut sic se amodo custodiat, sicut decet uxorem suo seniori in omnibus observare honorem.'",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Relatio_de_Theutbergae_receptione_scripta:4"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "Haec sunt nomina eorum, qui hoc iuraverunt: De comitibus: Milo, Ratharius, Herlandus, Theutmarus, Weremboldus, Rocolfus comes; de militibus: Herleboldus, Vulfridus, Heidulfus, Bertmundus, Nithardus, Arnostus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Relatio_de_Theutbergae_receptione_scripta:5"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "Hoc iuratum est super quatuor Dei evangelia atque pretiosissimum lignum sanctae dominicae crucis et alias sanctorum reliquias in loco, qui dicitur Vindonissa, die tertia mensis Augusti, indictione XIV. Hoc factum est temporibus domni ter beatissimi et coangelici Nicolai apostolici,[ mediante et constituente Arsenio venerabili episcopo, misso et apocrisiario summae sanctae catholicae atque apostolicae sedis, apostolicam habente auctoritatem et legato eiusdem domni Nicolai apostolici.]",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Relatio_de_Theutbergae_receptione_scripta:6"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "Nomina episcoporum, in quorum praesentia et qui interfuerunt, haec sunt: Harduinus archiepiscopus Besintionensis, Remedius archiepiscopus Laudunensis, Ado archiepiscopus Biennensis, Rodlandus archiepiscopus Arelatensis, Adventius episcopus Mettensis, Atto episcopus Bardunensis, Franco episcopus Sancti Landberti, Rathaldus episcopus Stratiburgensis, Fulkericus capellanus et missus imperialis.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Relatio_de_Theutbergae_receptione_scripta:7"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "De regno autem Karoli Ysahac episcopus Linguinensis, Herkanraus episcopus Catalaunensis, de quorum manibus ex parte Karoli regis suscepta est Theodberga regina ab Arsenio venerabili episcopo et legato apostolicae sedis una cum praenominatis archiepiscopis et episcopis; adstantibus vero in eodem loco de diversis regnis nobilium virorum multitudinem populi puplice haec videntibus et audientibus, quorum nomina per omnia non valuimus huic inferre paginae.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Relatio_de_Theutbergae_receptione_scripta:8"
 }
 ]
},
"links": [
 {
 "source": 0,
 "value": 0.02898547558289929,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 0,
 "value": 0.4173912853497396,
 "target": 1
 },
 {
 "source": 1,
 "value": 0.08967429300520852,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 1,
 "value": 0.05606229379038481,
 "target": 1
 },
 {
 "source": 2,
 "value": 0.02898547558289929,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 2,
 "value": 0.4173912853497396,
 "target": 1
 },
 {
 "source": 3,
 "value": 0.16770152410249245,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 3,
 "value": 1,
 "target": 1
 },
 {
 "source": 12,
 "value": 2.476452857587106E-4,
 "target": 5
 },
 {
 "source": 12,
 "value": 0.06366448771279756,
 "target": 6
 },
 {
 "source": 84,
 "value": 0,
 "target": 5
 }
],
"sourceSize": 92
}

Tabular View

306 entries total, list limited to 10

Page Title Author Capitulary Nr Edition Place Primary Century Provider Secondary Century Text Type Text Type Class Title Volume
Text:(MGH Capitularia 2) - Relatio de Theutbergae receptione scripta (MGH Capitularia 2) 307 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Relatio de Theutbergae receptione scripta Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Karoli II. imperatoris electio (MGH Capitularia 2) 220 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Karoli II. imperatoris electio Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus apud Saponarias habita (MGH Capitularia 2) 299 MGH Capit. 2 Saponaria 09 MGH 09 Capitulary Legal Synodus apud Saponarias habita Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici regis Arelatensis electio (MGH Capitularia 2) 289 MGH Capit. 2 Arelatum 09 MGH 09 Capitulary Legal Hludowici regis Arelatensis electio Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Vermeriensis (MGH Capitularia 2) 294 MGH Capit. 2 Vermeria 09 MGH 09 Capitulary Legal Synodus Vermeriensis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Suessionensis (MGH Capitularia 2) 258 MGH Capit. 2 Suessionae 09 MGH 09 Capitulary Legal Conventus Suessionensis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Ebbonis remensis archiepiscopi restitutio (MGH Capitularia 2) 226 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Ebbonis remensis archiepiscopi restitutio Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Ebbonis remensis archiepiscopi resignatio (MGH Capitularia 2) 199 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Ebbonis remensis archiepiscopi resignatio Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Mantalensis (MGH Capitularia 2) 284 MGH Capit. 2 Mantalenum 09 MGH 09 Capitulary Legal Conventus Mantalensis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Karoli II capitulare papiense (MGH Capitularia 2) 221 MGH Capit. 2 Papia 09 MGH 09 Capitulary Legal Karoli II capitulare papiense Capit. 2

Feature Vectors

Paradigmatic Similarity

[-41.176262,-25.944933,16.459362,22.48484,32.786228,14.206467,-52.738976,5.662089,57.487835,-21.929789,-5.917397,-13.860147,-52.428623,-47.931065,27.91638,-23.962751,63.87896,7.570496,-32.6548,-40.106609,15.93259,-18.142267,26.144642,54.102158,20.314798,-21.149187,15.318551,23.449242,126.554138,15.438081,21.608543,-50.637428,15.146427,-15.189065,-15.983708,4.733553,-45.254284,-73.836998,-17.444342,55.576202,4.199124,-20.84441,19.9228,-50.859028,5.376482,7.062868,-48.144867,18.613478,-60.123444,-8.294765,58.64093,-33.594212,-53.633553,-8.719118,-35.615204,-5.99954,-7.712478,-51.086258,-25.094255,36.754234,-63.102982,-76.464478,37.790642,23.792025,1.811133,10.31503,-7.300711,-41.498314,20.31777,-46.394508,13.745328,36.996002,-23.858997,-45.569809,2.058254,-0.93553,-1.862299,-53.410442,-30.058725,9.715316,-31.02594,-9.869475,-34.676014,42.747063,-9.678205,69.541275,-57.372601,36.778999,18.826046,-31.385723,-1.857866,67.695724,0.526958,14.395592,-28.958937,-0.565899,42.778225,17.850273,-67.879211,-9.977198,11.923008,13.816057,-79.673332,24.056202,0.184937,10.826454,44.384544,18.663418,48.531677,-23.684187,2.352136,-20.877279,10.27717,-2.837448,-18.74017,-50.430729,20.504311,99.432579,-54.149189,70.271515,40.244972,-35.759426,19.344362,31.491665,90.057716,8.990504,-10.232282,-38.694557,41.816006,2.651486,-53.218456,50.642994,-53.590408,-65.115654,49.664585,-19.413252,8.922321,1.153017,3.877953,-23.257814,18.396223,-3.832928,-33.413155,-42.347454,5.39608,-4.700367,12.560745,-29.930462,116.201187,-51.280861,-75.767548,-57.446259,-10.065603,-22.689808,33.049004,-55.313595,-18.753134,38.661388,-14.705194,-147.621857,-100.085289,64.20256,-38.427029,-30.152861,44.966366,-40.206234,100.061554,40.847057,35.914726,-41.15847,-11.061172,-32.404346,-46.325253,-21.331039,-66.628326,56.124115,-22.219492,-30.939283,58.447105,-0.879989,36.95219,3.372796,-30.518896,-7.79222,-34.950932,-25.606075,-18.66716,-30.571001,86.706856,39.27623,11.138229,-9.980274,32.045597,30.674452,118.212616,-10.709561,11.505581,18.527344,16.241865,-42.92857,-12.504648,-2.551228,38.055149,-36.997219,-7.085978,-131.788223,-56.700157,-70.137695,58.077908,32.040749,-88.897408,26.662748,-43.044491,28.000826,4.353945,-6.084664,98.708443,55.311653,-2.473429,-5.693224,15.922159,5.011342,-24.070509,-7.040811,14.29148,41.851597,-16.5245,-17.362852,98.841377,-35.407936,49.656399,39.443104,-60.146374,27.317938,8.860991,-41.276188,-20.449314,46.231647,-29.029089,-81.905258,-15.848881,38.643742,7.687461,-20.684975,-24.392441,5.674241,16.156834,-54.746639,-86.366653,-13.791701,24.335205,-17.959404,-15.819387,7.261382,2.892412,-11.899684,36.717922,-57.213074,8.360866,53.835522,58.886326,-0.831819,-44.680759,31.250835,12.636469,31.701178,5.730477,-10.101608,-15.459137,22.473782,-27.944315,-52.947056,6.894225,-19.949104,7.497005,-23.122177,-2.940698,37.31403,-29.175816,-2.959031,27.160271,-35.999191,-52.474903,-58.268089,25.561049,52.654922,17.86478,-8.083251,18.184908,-0.966766,-80.018967,-11.986141,19.772018,-28.609465,-56.930965,59.732918,-29.06226,54.494373,8.972488]

Syntagmatic Similarity

Topic Models = [2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,0.0018032056990204808,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,0.01248886910062333,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,0.10420747996438112,2.226179875333927E-5,9.127337488869099E-4,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,9.127337488869099E-4,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,0.05077916295636687,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,9.127337488869099E-4,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,0.39539180765805876,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,0.30723508459483523,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,0.0035841495992876226,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,0.024065004452359748,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,0.0018032056990204808,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,0.04632680320569902,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,0.008926981300089048,2.226179875333927E-5,0.0018032056990204808,2.226179875333927E-5,0.0035841495992876226,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,0.018722172751558325,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,9.127337488869099E-4,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,0.007146037399821906,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5,0.004474621549421193,2.226179875333927E-5,2.226179875333927E-5]