Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus apud Saponarias habita

From Capit Wiki
Jump to: navigation, search
Document
Author (MGH Capitularia 2)
Capitulary Nr 299
Edition MGH Capit. 2
Place Saponaria
Primary Century 09
Provider MGH
Secondary Century 09
Text Type Capitulary
Text Type Class Legal
Title Synodus apud Saponarias habita
Volume Capit. 2
TEI Source

Key Sentences

Keywords

Senones (NE), abbas (NN), pontifex (NN), petitio (NN), legatus (NN), venia (NN), Laudunensis (ADJ), Colonia (NE), Ebbo (NE), audientia (NN)

Document

1299. SYNODUS APUD SAPONARIAS HABITA. 2859. Iun. 314.

4Haec ventilata, definita atque obtenta sunt in synodo duodecim provinciarum, quae habita est anno incarnationis dominicae DCCCLIX, indictione VII, in territorio Tullensi, sub principibus Karolo, Hlothario et item Karolo.


5Cap. 1. Ut caritas fraterna et concordia pacis reformetur inter fratres, principes scilicet ac gloriosos reges nostros Hludowicum et Karolum, qualiter scisma, quod ortum est nuper in ecelesia, ad unitatem benignitatis valeat redintegrari et status ecclesiae pene conlapsus restitui et pax ac iustitia in populo christiano valeat procurari, et qui a fidelitate debita defecerant, iudicio et iustitia per rectam rationem et rationabilem misericordiam possint salvari et a perverso conamine ad salubriora converti.


62. Episcopi namque secundum illorum ministerium ac sacram auctoritatem uniti sint et mutuo consilio atque auxilio reges regnorumque primores atque populum sibi commissum in Domino regant et corrigant; et nemo se a solatio mutuo subtrahat, sed synodales conventus secundum iussionem canonicam frequentare procurent, quatenus ordo ecclesiasticus, qui quasi obliteratus iam fuerat, quoniam synodi propter discordiam regum frequentari non poterant, episcopali collatione ad necessarium ac debitum statum reduci praevaleat.

7Unde etiam consensum apud reges expetitum obtinuerunt.


83. Reges nihilominus ac principes nostri Karolus et Hlotharius atque item Karolus ad Dei voluntatem atque sanctae ecclesiae statum suamque salutem et populi salvationem, gratias Deo, uniti et in eadem salutari unitate firmati sunt.


94. Perventum est ante conventum episcoporum quendam diaconum, cui Tortoldus nomen est, episcopalem potestatem in urbe Baiocacensium occupasse etpollicitationibus atque minis sollicitare multos ac perturbare.

10Unde definivit sancta synodus, ut Wenilo Senonum archiepiscopus, cuius diaconus fuit, adiunctis secum tribus aliis memoratum diaconum evocatum audiant et secundum auctoritatem canonicam de eo definiant.

11Si autem refugerit eorum cognitionem, annitente principali potestate venire ad audientiam compellatur.

12Quodsi hanc quoque declinaverit, anathemate feriatur.


135. De quodam etiam subdiacono Anscario, qui vivo et incolomi episcopo civitatis Lingonum sedem pervasit, simili est sententia definitum.

14Sed intervenientibus legatis eiusdem subdiaconi, humanior est prolata sententia, videlicet ut sacramento confirmet se numquam talia huiusmodi praesumptione facturum.

15Cuius sacramenti tenorem huic capitulo subnectere dignum duximus: ' Ego Anscarius subdiaconus confiteor coram Deo et sanctis angelis eius reverentiae sanctae paternitatis vestrae contra Dei voluntatem et contra canonica statuta temere me fecisse in Isaac venerabilem pontificem usurpando sedem ecclesiae sanctae sibi commissae Lingonicae et sollicitando clericos et vasallos eius omnemque familiam; atque ideo pro tantae praesumptionis excessu per sacri ministerii vestri vobis largitam a Domino potestatem veniam mihi poenitenti largiri suppliciter deprecor.

16Deinceps vero nec in eundem antistitem nec in alium quemlibet nec in illa nec in alia ecclesia huiusmodi praesumptionem facere temptabo, et neque illi aut alicui suorum clericorum aut laicorum in aliqua re impedimentum faciam pro hac causa, in qua me graviter deliquisse confiteor, neque insidias eis ullius inquietudinis parabo neque per me neque per meorum aliquem propinquorum nec per quemcumque hominem; sed potius adiutor pro viribus et intellegentia ipsi suisque ero, prout sibi placuerit.

17Et qui sibi pro hoc ipso inimici sunt, quos ipse voluerit, si potuero, eidem conciliari procurabo.

18Si me Deus adiuvet et istae sanctae sanctorum reliquiae.'

19Statuit etiam sancta synodus, ut numquam ad eandem Lingonensem ecclesiam sive ad Ianuensem, quam iam pridem pari modo adflixerat, debeat adspirare.

20Et si ita, ut praemisimus, iussis episcopalibus oboedire refugerit, sententiam superius diacono datam incurrat.


216. Deinde gloriosus rex domnus Karolus sacrae synodo libellum appellationis electorumque iudicium inter se et Wenilonem Senonum archiepiscopum, qui ab eo defecerat, et proclamationis diploma porrexit.

22Unde secundum sacram auctoritatem et induciae ac dierum dilatio est concessa, et certa accusatio per episcopos et synodicas litteras praefato archiepiscopo est intimata secundum regulas divinitus promulgatas.


237. Mota est etiam quaestio de Attone Virdunensium episcopo, quod oblatione regulari, unde petitio ibidem est praesentata, in monasterio sancti Germani Autisiodorensium extiterit et contra regulas ecclesiasticas inde discedens minus provise, quam sacra auctoritas doceat, ad ordinem episcopalem pervenerit.

24Unde etiam definitum est dari sibi commeatus veniendi ad aliam synodum, sicut sacra sancit auctoritas.


258. Ad episcopos siquidem Brittonum, qui se contra auctoritatem a metropoli sua moliuntur discindere, synodus litteras secundum auctoritatem sacram direxit,quatenus ad suam metropolim redeant eique debito iure se subdant nec a canonica et episcopali communione se segregent.

26Excommunicatis etiam, sicut sacrae decernunt regulae, nequaquam communicent, et Salomonem commoneant, ut promissam fidem glorioso regi Karolo observet et ipse et Brittones excommunicatis communicantes ipsi se sacra communione non privent.


279. Ad memoratos quoque excommunicatos sancta synodus litteras direxit eisque usque ad proximam futuram synodum corrigendi spatium tribuit monens ecclesiastica pietate, ut convertantur et vivant; quia, nisi se correxerint, in futura synodo generali unanimitate anathemate terribili ferientur.


2810. Relecta sunt denique in eadem synodo quaedam capitula, super quibus quorundam fratrum sensus dissentire probantur.

29Unde convenit inter episcopos, ut Deo favente pace ac tranquillitate recuperata simul conveniant et prolatis sanctarum scripturarum atque catholicorum doctorum sententiis, quae saniora sunt, concordi unanimitate sequantur.


3011. Tandem postulavit humiliter generalis synodus se ad terram usque prosternens ante Karolum regem et Rodulfum Biturigum archiepiscopum, obsecrans et adiurans per crucem et Christi sanguinem, ut privilegium monasterii sancti Benedicti, quod annuente praefato rege firmaverant quodque idem Rodulfus subscripserat, qui praefatam abbatiam inregulariter retinebat, ratum et inconvulsum servare studerent.

31Quodsi abbas neglegens et sacris regulis inconveniens per directos missos inventus fuerit, ab eadem paternitate removeatur, et alius, qui dignus repertus fuerit, substituatur, et privilegii regularis status in eodem monasterio quacumque occasione non destituatur.


3212. Haec de praecipuis in eadem sacra synodo fuere statuta.

33Caeterum specialia de quibusque parroechiis, prout visum fuit, secundum ecclesiasticam auctoritatem definita et episcopis in propriis parroechiis ad exsequendum sunt commissa.


3413. Placuit omnibus, ut creditur instinctu divino, qui ad universale concilium in viciniam Tullensium confluxerunt, quoniam calamitatum taedio laborabant, quo invenirent aliquid, ubi consolationis gratia respirarent.

35Statuerunt itaque, ut pro se invicem omnes, dum adviverent, preces in eiusmodi frequentarent, scilicet ut singuli pro cunctis per singulas.

36ebdomadas feria quarta missam celebrarent.

37Post vocationem autem cuiuslibet eorum superstites obtineant, ut pro eo, qui decesserit, in sedibus septenae missae totidemque vigiliae Domino persolvantur, a presbiteris autem monasteriorum sive villarum tres missae totidemque vigiliae dependantur.

38Exitus autem uniuscuiusque vicissim piis currentibus litteris innotescat.

39Praesentes etiam abbates in tam profutura, societate recepti eadem se conditione iunxerunt.


40Nomina episcoporum et abbatum, qui synodo interfuerunt.

41Guntharius Coloniae metropolitanus episcopus.


42Rodulfus Biturigum metropolitanus episcopus.


43Hincmarus Rhemorum archiepiscopus.


44Herardus Turonorum archiepiscopus.


45Teutgaudus Treverorum archiepiscopus.


46Remigius Lugdunensium archiepiscopus.


47Arduicus Vesontionum archiepiscopus.


48Wenilo Rotomagensium archiepiscopus.


49Teuramnus Darentasie episcopus.


50Imino Noviomagorum episcopus.


51Ebbo Gratianopolitanus episcopus.


52Ionas Aeduorum episcopus.


53Ungerus Traiectensis episcopus.


54Fredebertus Basiliensis episcopus.


55Erpuinus Silvanectensium episcopus.


56Arnulfus Tullensis episcopus.


57Rothadus Suessionum episcopus.


58Ermenfridus Bellovacensis episcopus.


59Adventius Metensis episcopus.


60Atto Virdunensis episcopus.


61Abbo Autisiodorensis episcopus.


62Aeneas Parisii episcopus.


63Gislebertus Carnotensis episcopus.


64Guntbertus Ebrocensis episcopus.


65Ratbertus Valentinensis episcopus.


66Franco Tungrensis episcopus.


67Agius Aurelianorum episcopus.


68Hildegarius Meldensis episcopus.


69Hincmarus Laudunensis episcopus.


70Erchanraus Catalaunensis episcopus.


71Rotbertus Cenomanensis episcopus.


72Erloinus Constantiae episcopus.


73Hildebrandus Sagensis episcopus.


74Airardus Lexoviensis episcopus.


75Waltbertus Abrincatensis episcopus.


76Godelsadus Cabilonensis episcopus.


77Abbo Maurogensis episcopus.


78Groidingus Madiscensis episcopus.


79Isaac Lingonensis episcopus.


80Erchambertus Baiocacensis episcopus.


81Lupus abba.


82Frodoinus abba.


83Everardus abba.


Paradigmatic Similarity (Doc2Vec)

Graph View

{"nodes":[{"color":"#FD482F","size":2,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus apud Saponarias habita","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus apud Saponarias habita"},{"color":"#C0C0C0","size":1.406152682977239,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Eugenii II concilium romanum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Eugenii II concilium romanum"},{"color":"#C0C0C0","size":1.448745397164517,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Notitia de conciliorum canonibus in villa Sparnaco a Karolo rege confirmatis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Notitia de conciliorum canonibus in villa Sparnaco a Karolo rege confirmatis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.4187705153253247,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Pontigonesis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Pontigonesis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.3972773695169338,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Capitualre missorum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Capitualre missorum"},{"color":"#C0C0C0","size":1.40169666935609,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Suessionensis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Suessionensis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.5750252446544324,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Electionis Karoli capitula in regno Hlotharii factae","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Electionis Karoli capitula in regno Hlotharii factae"},{"color":"#C0C0C0","size":1.4331402673596814,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Karoli epistola de litteris colendis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Karoli epistola de litteris colendis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.4046536543277517,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica"},{"color":"#C0C0C0","size":1.5083870532431853,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Consilium optimatum Karolo II. datum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Consilium optimatum Karolo II. datum"}],"edges":[{"source":2,"value":0.5487997071719725,"target":6},{"source":2,"value":0.4487453971645169,"target":0},{"source":7,"value":0.8181190937273259,"target":9},{"source":6,"value":0.5750252446544324,"target":0},{"source":1,"value":0.7260836943022381,"target":3},{"source":9,"value":0.6830334395233695,"target":3},{"source":8,"value":0.40465365432775163,"target":0},{"source":1,"value":0.7169536004225886,"target":7},{"source":6,"value":0.7053533148234439,"target":8},{"source":7,"value":0.45345999364133865,"target":3},{"source":1,"value":0.6713601755381289,"target":9},{"source":2,"value":0.6290766154823764,"target":8},{"source":4,"value":0.6019506571386303,"target":3},{"source":6,"value":0.27584038979271897,"target":5},{"source":2,"value":0,"target":5},{"source":5,"value":0.4016966693560899,"target":0},{"source":1,"value":0.8598368937863904,"target":4},{"source":4,"value":0.7675416850534029,"target":9},{"source":4,"value":0.8658211413934915,"target":7},{"source":5,"value":0.20293081908712288,"target":8},{"source":2,"value":0.5229113374104734,"target":3},{"source":6,"value":0.5648556831745133,"target":3},{"source":7,"value":0.8474487524589931,"target":8},{"source":1,"value":0.40615268297723905,"target":0},{"source":4,"value":0.01423845618726633,"target":5},{"source":0,"value":0.4187705153253248,"target":3},{"source":6,"value":0.6199586485648513,"target":1},{"source":9,"value":0.8319509785267767,"target":8},{"source":2,"value":0.5711678488667384,"target":1},{"source":7,"value":0.4331402673596813,"target":0},{"source":2,"value":0.6328149181516532,"target":9},{"source":1,"value":0.9703758859982557,"target":8},{"source":6,"value":0.671313260999203,"target":9},{"source":2,"value":0.49103757727324876,"target":7},{"source":9,"value":0.5083870532431854,"target":0},{"source":6,"value":0.6428923596249416,"target":7},{"source":8,"value":0.6595504922309899,"target":3},{"source":2,"value":0.5603283764105128,"target":4},{"source":6,"value":0.64565490008154,"target":4},{"source":5,"value":0.2793985787853602,"target":3},{"source":4,"value":0.3972773695169337,"target":0},{"source":1,"value":0.22984898038194188,"target":5},{"source":9,"value":0.3595040852743026,"target":5},{"source":4,"value":1,"target":8},{"source":7,"value":0.17654964837815218,"target":5}]}

Tabular View

306 entries total, list limited to 10

Page Title Author Capitulary Nr Edition Place Primary Century Provider Secondary Century Text Type Text Type Class Title Volume
Text:(MGH Capitularia 2) - Electionis Karoli capitula in regno Hlotharii factae (MGH Capitularia 2) 276 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Electionis Karoli capitula in regno Hlotharii factae Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Consilium optimatum Karolo II. datum (MGH Capitularia 2) 295 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Consilium optimatum Karolo II. datum Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Notitia de conciliorum canonibus in villa Sparnaco a Karolo rege confirmatis (MGH Capitularia 2) 257 MGH Capit. 2 Villa Sparnaca 09 MGH 09 Capitulary Legal Notitia de conciliorum canonibus in villa Sparnaco a Karolo rege confirmatis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Karoli epistola de litteris colendis (MGH Capitularia 1) 029 MGH Capit. 1 08 MGH 08 Capitulary Legal Karoli epistola de litteris colendis Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Pontigonesis (MGH Capitularia 2) 279 MGH Capit. 2 Pontigniacum 09 MGH 09 Capitulary Legal Synodus Pontigonesis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Eugenii II concilium romanum (MGH Capitularia 1) 180 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Eugenii II concilium romanum Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 1) - Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica (MGH Capitularia 1) 177 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Suessionensis (MGH Capitularia 2) 258 MGH Capit. 2 Suessionae 09 MGH 09 Capitulary Legal Conventus Suessionensis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Capitualre missorum (MGH Capitularia 2) 188 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitualre missorum Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus papiensis (MGH Capitularia 2) 228 MGH Capit. 2 Papia 09 MGH 09 Capitulary Legal Synodus papiensis Capit. 2

Syntagmatic Similarity (TopicModel)

Graph View

{"nodes":[{"color":"#FD482F","size":2,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus apud Saponarias habita","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus apud Saponarias habita"},{"color":"#C0C0C0","size":1.6349586234288416,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Mantalensis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Mantalensis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.6578817461014899,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Pontigonesis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Pontigonesis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.456908565004266,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Notitia de conciliorum canonibus in villa Sparnaco a Karolo rege confirmatis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Notitia de conciliorum canonibus in villa Sparnaco a Karolo rege confirmatis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.8050772482907071,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Suessionensis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Suessionensis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.8543430681453503,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Relatio de Theutbergae receptione scripta","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Relatio de Theutbergae receptione scripta"},{"color":"#C0C0C0","size":1.4531181119863303,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Ebbonis remensis archiepiscopi resignatio","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Ebbonis remensis archiepiscopi resignatio"},{"color":"#C0C0C0","size":1.455011405023945,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Libellus proclamationis adversus Wenilonem","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Libellus proclamationis adversus Wenilonem"},{"color":"#C0C0C0","size":1.5416016423654044,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Ebbonis remensis archiepiscopi restitutio","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Ebbonis remensis archiepiscopi restitutio"},{"color":"#C0C0C0","size":1.8672501600246363,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Vermeriensis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Vermeriensis"}],"edges":[{"source":6,"value":0.41670939622461145,"target":2},{"source":1,"value":0.6349586234288415,"target":0},{"source":3,"value":0.45690856500426585,"target":0},{"source":3,"value":0.1038892187915167,"target":1},{"source":1,"value":0.3203113156981646,"target":7},{"source":9,"value":1,"target":4},{"source":0,"value":0.45501140502394516,"target":7},{"source":8,"value":0.6614316184427664,"target":5},{"source":3,"value":0,"target":7},{"source":6,"value":0.45494613492487834,"target":5},{"source":5,"value":0.9296440761623507,"target":2},{"source":3,"value":0.5698447902941931,"target":4},{"source":4,"value":0.3867234867142401,"target":1},{"source":9,"value":0.16856202369398202,"target":7},{"source":4,"value":0.8050772482907071,"target":0},{"source":3,"value":0.5140828334195063,"target":9},{"source":4,"value":0.19750103797983118,"target":7},{"source":6,"value":0.2518730692986457,"target":8},{"source":9,"value":0.8672501600246363,"target":0},{"source":9,"value":0.35710168827824884,"target":1},{"source":8,"value":0.4548639785520955,"target":2},{"source":3,"value":0.137884014846747,"target":2},{"source":5,"value":0.6683445142054437,"target":4},{"source":3,"value":0.1918477366014756,"target":6},{"source":0,"value":0.6578817461014899,"target":2},{"source":6,"value":0.24404908429451022,"target":1},{"source":6,"value":0.45311811198633045,"target":0},{"source":9,"value":0.452755088447553,"target":8},{"source":1,"value":0.39528057519024956,"target":2},{"source":9,"value":0.6827106947887045,"target":5},{"source":8,"value":0.5098946068191449,"target":4},{"source":6,"value":0.043495042214890346,"target":7},{"source":7,"value":0.2570276766354264,"target":2},{"source":6,"value":0.3147555570760587,"target":4},{"source":8,"value":0.18026788763221985,"target":7},{"source":3,"value":0.26463334318107096,"target":5},{"source":4,"value":0.46882792007308893,"target":2},{"source":5,"value":0.4769814261208816,"target":1},{"source":5,"value":0.8543430681453503,"target":0},{"source":9,"value":0.48189577378996823,"target":2},{"source":8,"value":0.29412798412603414,"target":1},{"source":8,"value":0.5416016423654045,"target":0},{"source":9,"value":0.3395706981866804,"target":6},{"source":5,"value":0.2826713200027683,"target":7},{"source":3,"value":0.19307639137168994,"target":8}]}

Bipartite Graph View

Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus apud Saponarias habita vs Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Vermeriensis

{

"targetSize": 17,
"nodes": {
 "sources": [
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "299. SYNODUS APUD SAPONARIAS HABITA.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:1"
 },
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "859. Iun.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:2"
 },
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "14.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:3"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Haec ventilata, definita atque obtenta sunt in synodo duodecim provinciarum, quae habita est anno incarnationis dominicae DCCCLIX, indictione VII, in territorio Tullensi, sub principibus Karolo, Hlothario et item Karolo.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:4"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "Cap. 1. Ut caritas fraterna et concordia pacis reformetur inter fratres, principes scilicet ac gloriosos reges nostros Hludowicum et Karolum, qualiter scisma, quod ortum est nuper in ecelesia, ad unitatem benignitatis valeat redintegrari et status ecclesiae pene conlapsus restitui et pax ac iustitia in populo christiano valeat procurari, et qui a fidelitate debita defecerant, iudicio et iustitia per rectam rationem et rationabilem misericordiam possint salvari et a perverso conamine ad salubriora converti.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:5"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "2. Episcopi namque secundum illorum ministerium ac sacram auctoritatem uniti sint et mutuo consilio atque auxilio reges regnorumque primores atque populum sibi commissum in Domino regant et corrigant; et nemo se a solatio mutuo subtrahat, sed synodales conventus secundum iussionem canonicam frequentare procurent, quatenus ordo ecclesiasticus, qui quasi obliteratus iam fuerat, quoniam synodi propter discordiam regum frequentari non poterant, episcopali collatione ad necessarium ac debitum statum reduci praevaleat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:6"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "Unde etiam consensum apud reges expetitum obtinuerunt.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:7"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "3. Reges nihilominus ac principes nostri Karolus et Hlotharius atque item Karolus ad Dei voluntatem atque sanctae ecclesiae statum suamque salutem et populi salvationem, gratias Deo, uniti et in eadem salutari unitate firmati sunt.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:8"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "4. Perventum est ante conventum episcoporum quendam diaconum, cui Tortoldus nomen est, episcopalem potestatem in urbe Baiocacensium occupasse et pollicitationibus atque minis sollicitare multos ac perturbare.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:9"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "Unde definivit sancta synodus, ut Wenilo Senonum archiepiscopus, cuius diaconus fuit, adiunctis secum tribus aliis memoratum diaconum evocatum audiant et secundum auctoritatem canonicam de eo definiant.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:10"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "Si autem refugerit eorum cognitionem, annitente principali potestate venire ad audientiam compellatur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:11"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "Quodsi hanc quoque declinaverit, anathemate feriatur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:12"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "5. De quodam etiam subdiacono Anscario, qui vivo et incolomi episcopo civitatis Lingonum sedem pervasit, simili est sententia definitum.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:13"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "Sed intervenientibus legatis eiusdem subdiaconi, humanior est prolata sententia, videlicet ut sacramento confirmet se numquam talia huiusmodi praesumptione facturum.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:14"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "Cuius sacramenti tenorem huic capitulo subnectere dignum duximus:' Ego Anscarius subdiaconus confiteor coram Deo et sanctis angelis eius reverentiae sanctae paternitatis vestrae contra Dei voluntatem et contra canonica statuta temere me fecisse in Isaac venerabilem pontificem usurpando sedem ecclesiae sanctae sibi commissae Lingonicae et sollicitando clericos et vasallos eius omnemque familiam; atque ideo pro tantae praesumptionis excessu per sacri ministerii vestri vobis largitam a Domino potestatem veniam mihi poenitenti largiri suppliciter deprecor.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:15"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "Deinceps vero nec in eundem antistitem nec in alium quemlibet nec in illa nec in alia ecclesia huiusmodi praesumptionem facere temptabo, et neque illi aut alicui suorum clericorum aut laicorum in aliqua re impedimentum faciam pro hac causa, in qua me graviter deliquisse confiteor, neque insidias eis ullius inquietudinis parabo neque per me neque per meorum aliquem propinquorum nec per quemcumque hominem; sed potius adiutor pro viribus et intellegentia ipsi suisque ero, prout sibi placuerit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:16"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "Et qui sibi pro hoc ipso inimici sunt, quos ipse voluerit, si potuero, eidem conciliari procurabo.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:17"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "Si me Deus adiuvet et istae sanctae sanctorum reliquiae.'",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:18"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "Statuit etiam sancta synodus, ut numquam ad eandem Lingonensem ecclesiam sive ad Ianuensem, quam iam pridem pari modo adflixerat, debeat adspirare.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:19"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "Et si ita, ut praemisimus, iussis episcopalibus oboedire refugerit, sententiam superius diacono datam incurrat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:20"
 },
 {
  "paragraph": 7,
  "name": "6. Deinde gloriosus rex domnus Karolus sacrae synodo libellum appellationis electorumque iudicium inter se et Wenilonem Senonum archiepiscopum, qui ab eo defecerat, et proclamationis diploma porrexit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:21"
 },
 {
  "paragraph": 7,
  "name": "Unde secundum sacram auctoritatem et induciae ac dierum dilatio est concessa, et certa accusatio per episcopos et synodicas litteras praefato archiepiscopo est intimata secundum regulas divinitus promulgatas.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:22"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "7. Mota est etiam quaestio de Attone Virdunensium episcopo, quod oblatione regulari, unde petitio ibidem est praesentata, in monasterio sancti Germani Autisiodorensium extiterit et contra regulas ecclesiasticas inde discedens minus provise, quam sacra auctoritas doceat, ad ordinem episcopalem pervenerit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:23"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Unde etiam definitum est dari sibi commeatus veniendi ad aliam synodum, sicut sacra sancit auctoritas.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:24"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "8. Ad episcopos siquidem Brittonum, qui se contra auctoritatem a metropoli sua moliuntur discindere, synodus litteras secundum auctoritatem sacram direxit, quatenus ad suam metropolim redeant eique debito iure se subdant nec a canonica et episcopali communione se segregent.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:25"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "Excommunicatis etiam, sicut sacrae decernunt regulae, nequaquam communicent, et Salomonem commoneant, ut promissam fidem glorioso regi Karolo observet et ipse et Brittones excommunicatis communicantes ipsi se sacra communione non privent.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:26"
 },
 {
  "paragraph": 10,
  "name": "9. Ad memoratos quoque excommunicatos sancta synodus litteras direxit eisque usque ad proximam futuram synodum corrigendi spatium tribuit monens ecclesiastica pietate, ut convertantur et vivant; quia, nisi se correxerint, in futura synodo generali unanimitate anathemate terribili ferientur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:27"
 },
 {
  "paragraph": 11,
  "name": "10. Relecta sunt denique in eadem synodo quaedam capitula, super quibus quorundam fratrum sensus dissentire probantur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:28"
 },
 {
  "paragraph": 11,
  "name": "Unde convenit inter episcopos, ut Deo favente pace ac tranquillitate recuperata simul conveniant et prolatis sanctarum scripturarum atque catholicorum doctorum sententiis, quae saniora sunt, concordi unanimitate sequantur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:29"
 },
 {
  "paragraph": 12,
  "name": "11. Tandem postulavit humiliter generalis synodus se ad terram usque prosternens ante Karolum regem et Rodulfum Biturigum archiepiscopum, obsecrans et adiurans per crucem et Christi sanguinem, ut privilegium monasterii sancti Benedicti, quod annuente praefato rege firmaverant quodque idem Rodulfus subscripserat, qui praefatam abbatiam inregulariter retinebat, ratum et inconvulsum servare studerent.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:30"
 },
 {
  "paragraph": 12,
  "name": "Quodsi abbas neglegens et sacris regulis inconveniens per directos missos inventus fuerit, ab eadem paternitate removeatur, et alius, qui dignus repertus fuerit, substituatur, et privilegii regularis status in eodem monasterio quacumque occasione non destituatur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:31"
 },
 {
  "paragraph": 13,
  "name": "12. Haec de praecipuis in eadem sacra synodo fuere statuta.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:32"
 },
 {
  "paragraph": 13,
  "name": "Caeterum specialia de quibusque parroechiis, prout visum fuit, secundum ecclesiasticam auctoritatem definita et episcopis in propriis parroechiis ad exsequendum sunt commissa.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:33"
 },
 {
  "paragraph": 14,
  "name": "13. Placuit omnibus, ut creditur instinctu divino, qui ad universale concilium in viciniam Tullensium confluxerunt, quoniam calamitatum taedio laborabant, quo invenirent aliquid, ubi consolationis gratia respirarent.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:34"
 },
 {
  "paragraph": 14,
  "name": "Statuerunt itaque, ut pro se invicem omnes, dum adviverent, preces in eiusmodi frequentarent, scilicet ut singuli pro cunctis per singulas.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:35"
 },
 {
  "paragraph": 14,
  "name": "ebdomadas feria quarta missam celebrarent.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:36"
 },
 {
  "paragraph": 14,
  "name": "Post vocationem autem cuiuslibet eorum superstites obtineant, ut pro eo, qui decesserit, in sedibus septenae missae totidemque vigiliae Domino persolvantur, a presbiteris autem monasteriorum sive villarum tres missae totidemque vigiliae dependantur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:37"
 },
 {
  "paragraph": 14,
  "name": "Exitus autem uniuscuiusque vicissim piis currentibus litteris innotescat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:38"
 },
 {
  "paragraph": 14,
  "name": "Praesentes etiam abbates in tam profutura, societate recepti eadem se conditione iunxerunt.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:39"
 },
 {
  "paragraph": 15,
  "name": "Nomina episcoporum et abbatum, qui synodo interfuerunt.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:40"
 },
 {
  "paragraph": 16,
  "name": "Guntharius Coloniae metropolitanus episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:41"
 },
 {
  "paragraph": 17,
  "name": "Rodulfus Biturigum metropolitanus episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:42"
 },
 {
  "paragraph": 18,
  "name": "Hincmarus Rhemorum archiepiscopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:43"
 },
 {
  "paragraph": 19,
  "name": "Herardus Turonorum archiepiscopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:44"
 },
 {
  "paragraph": 20,
  "name": "Teutgaudus Treverorum archiepiscopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:45"
 },
 {
  "paragraph": 21,
  "name": "Remigius Lugdunensium archiepiscopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:46"
 },
 {
  "paragraph": 22,
  "name": "Arduicus Vesontionum archiepiscopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:47"
 },
 {
  "paragraph": 23,
  "name": "Wenilo Rotomagensium archiepiscopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:48"
 },
 {
  "paragraph": 24,
  "name": "Teuramnus Darentasie episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:49"
 },
 {
  "paragraph": 25,
  "name": "Imino Noviomagorum episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:50"
 },
 {
  "paragraph": 26,
  "name": "Ebbo Gratianopolitanus episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:51"
 },
 {
  "paragraph": 27,
  "name": "Ionas Aeduorum episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:52"
 },
 {
  "paragraph": 28,
  "name": "Ungerus Traiectensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:53"
 },
 {
  "paragraph": 29,
  "name": "Fredebertus Basiliensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:54"
 },
 {
  "paragraph": 30,
  "name": "Erpuinus Silvanectensium episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:55"
 },
 {
  "paragraph": 31,
  "name": "Arnulfus Tullensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:56"
 },
 {
  "paragraph": 32,
  "name": "Rothadus Suessionum episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:57"
 },
 {
  "paragraph": 33,
  "name": "Ermenfridus Bellovacensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:58"
 },
 {
  "paragraph": 34,
  "name": "Adventius Metensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:59"
 },
 {
  "paragraph": 35,
  "name": "Atto Virdunensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:60"
 },
 {
  "paragraph": 36,
  "name": "Abbo Autisiodorensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:61"
 },
 {
  "paragraph": 37,
  "name": "Aeneas Parisii episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:62"
 },
 {
  "paragraph": 38,
  "name": "Gislebertus Carnotensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:63"
 },
 {
  "paragraph": 39,
  "name": "Guntbertus Ebrocensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:64"
 },
 {
  "paragraph": 40,
  "name": "Ratbertus Valentinensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:65"
 },
 {
  "paragraph": 41,
  "name": "Franco Tungrensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:66"
 },
 {
  "paragraph": 42,
  "name": "Agius Aurelianorum episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:67"
 },
 {
  "paragraph": 43,
  "name": "Hildegarius Meldensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:68"
 },
 {
  "paragraph": 44,
  "name": "Hincmarus Laudunensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:69"
 },
 {
  "paragraph": 45,
  "name": "Erchanraus Catalaunensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:70"
 },
 {
  "paragraph": 46,
  "name": "Rotbertus Cenomanensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:71"
 },
 {
  "paragraph": 47,
  "name": "Erloinus Constantiae episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:72"
 },
 {
  "paragraph": 48,
  "name": "Hildebrandus Sagensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:73"
 },
 {
  "paragraph": 49,
  "name": "Airardus Lexoviensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:74"
 },
 {
  "paragraph": 50,
  "name": "Waltbertus Abrincatensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:75"
 },
 {
  "paragraph": 51,
  "name": "Godelsadus Cabilonensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:76"
 },
 {
  "paragraph": 52,
  "name": "Abbo Maurogensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:77"
 },
 {
  "paragraph": 53,
  "name": "Groidingus Madiscensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:78"
 },
 {
  "paragraph": 54,
  "name": "Isaac Lingonensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:79"
 },
 {
  "paragraph": 55,
  "name": "Erchambertus Baiocacensis episcopus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:80"
 },
 {
  "paragraph": 56,
  "name": "Lupus abba.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:81"
 },
 {
  "paragraph": 57,
  "name": "Frodoinus abba.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:82"
 },
 {
  "paragraph": 58,
  "name": "Everardus abba.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_apud_Saponarias_habita:83"
 }
 ],
 "targets": [
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "294. SYNODUS VERMERIENSIS.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:1"
 },
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "853. Aug. 27.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:2"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Omnibus sanctae dilectionis fratribus, ad quorum haec poterunt pervenire notitiam, Wenilo Senonum, Hincmarus Remorum, Paulus Rotomagensium, Amalricus Turonum archiepiscopi, Teutboldus Lingonum, Pardulus Lugdunensium, Hucbertus Meldensium, Ansegaudus Abrincatum, Hrothadus Suessionum, Immo Noviomagensium, Hilmeradus Ambianensium, Yrminfridus Belvacensium, Erpoinus Silvanectensium, Baltfridus Baiocacensium, Guntbertus Ebrocensium, Eirardus Lixoviensium, Erloinus Constantiae, Hildebrannus Sagorum, Godelsadus Cavillonensium, Ionas Aeduorum, Braidingus Matisconensium, Agius Aurelianensium episcopi apud Vermeriam palatium iussu gloriosi principis Karoli anno ab incarnatione Domini DCCCLIII, indictione prima, VI. Kalend. Septembris in nomine eiusdem domini nostri Iesu Christi sinodaliter congregati salutem. Notum fraternitati vestrae fieri volumus, quia nuper instanti anno per praesentem primam indictionem apud urbem Suessionum decimo Kalendas Maias ad synodum convenientes, cui sacro conventui idem gloriosus rex suam est dignatus exhibere praesentiam, inter cetera ecclesiastica negotia de venerabili fratre nostro Herimanno Nivernensis urbis episcopo questionalis est ratio nobis oblata; videlicet quia infirmitate praeoccupatus seu praepeditus corporea saepe ineptire et quaedam, quae ad naufragium rerum et facultatum ecclesiasticarum pertinere atque ad salvationem ac debitam seu rationabilem dispensationem impedire poterant, nisi celeri remedio subventum foret, agere indiscrete soleret.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:3"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Cuius suggestionis certa experimentorum documenta evidentius perquirentes aliquanta invenimus, quae nobis fidem fecerunt aliis, quae audieramus, sensum accommodare.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:4"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Unde secundum quod in decretalibus epistolis beati Gregorii exemplo repperimus, statuimus illi echonomum persuadere, qui ei suffragium et ecelesiae sibi commissae custodiam debitam et canonicam exhiberet, donec annuente Domino isdem frater venerabilis a sua infirmitate optabiliter convalesceret.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:5"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Sed quoniam intimatum est nobis in sua ecclesia neminem posse reperiri, qui interim eundem venerabilem partim indebita forte pietate, partim reverentia seniorali secundum modum a nobis constitutum custodire aut vellet aut posset, consilii consultu illum hortati sumus, ut cum domno Wenilone praenominato, scilicet reverentissimo confratre nostro et archiepiscopo suo, maneret illeque ei conveniens studium impertiri curaret et ecelesiae Nivernensi ea, quibus indigeret, visitatorio officio impenderet et ordinaret, quousque aestivum tempus, quod huiusmodi infirmitati, qua impediri dicebatur, valde contrarium est, pertransiret et saepefatus dilectissimus ac venerabilis frater noster, ut praediximus, a sua infirmitate emelioraretur et suae potestati suaeque ipsius custodiae suaeve ecelesiae dispositioni, ut est debitum, restitueretur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:6"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Quae quoniam, gratias Deo, ad votum iuxta divinam ordinationem, ut fuerant disposita, sunt quoque perducta et canonica iubet auctoritas, ut ab uno quilibet reiectus episcopo, non dicamus a tantis pro tempore et ad tempus remotus secundum quendam modum episcopis, non recipiatur sine testimonii aut litterarum evidentissimo documento, per hos nostrae humanitatis apices plerumque dictum venerabilem fratrem nostrum suae dicioni et potestati atque episcopali custodiae suaeque ecelesiae gubernationi debite restituimus, et nos eum non morum vitiis aut peccatis publicis, quae censura damnat ecclesiastica, a sua illum ecclesia aliquantulum removisse, quod sine aperta convictione vel manifesta confessione fieri non licet, qua de re et non libet, sed corporeae suae infirmitati et ecelesiae sibi commissae necessitati pietative consuluisse manifestissime demonstramus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:7"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Quod ut praesentibus scilicet et futuris temporibus enucleatius cognoscatur, his gestis manibus propriis subterfirmare decrevimus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:8"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "2. In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:9"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "Episcopi, qui iussu gloriosi principis domni nostri Karoli ad synodum in Vermeriam palatium convenimus, id est: Wenilo archiepiscopus, Paulus archiepiscopus, Amalricus archiepiscopus, Hincmarus archiepiscopus, Teutboldus episcopus, Ansegaudus episcopus, Pardulus episcopus, Hrothadus episcopus, Immo episcopus, Yrminfridus episcopus, Erpoinus episcopus, Hilmeradus episcopus, Agius episcopus, Erloinus episcopus, Baltfridus episcopus, Guntbertus episcopus, Eirardus episcopus, Hildebrannus episcopus, Ionas episcopus, Godelsadus episcopus, Braidingus episcopus Chuonrado inclito et nobilissimo viro praesentem et aeternam optamus in omnium salvatore salutem. Cum inter caetera ecclesiastica negotia de ordinabili dispositione monasterii Sancti Dyonisii disponeremus, venerunt monachi ipsius sacri coenobii in praesentiam venerandae synodi deferentes auctoritates, videlicet testamentum, quod sanctae recordationis abba Fulradus de monasterio Lebbraha, ubi sanctus Alexander martyr quiescit humatus, et de cella, quae ad Sanctum Yppolitum nominatur, seu de rebus aliis, quas per idem testamentum isdem venerabilis abbas Sancto Dyonisio contulerat, necnon et privilegium, quod exinde sancta sedes apostolica per beatum Stephanum papam eidem monasterio super praefato testamento fecerat, dicentes, quod venerabilis abbas illorum domnus Hludowicus ex praecepto gloriosi regis domni nostri Karoli eos consuluisset ac consensum eorum quaesisset, quatenus praescriptum monasterium vobis in precariam, acceptis rebus vestra traditione ad eandem casam Dei delegandis, concessisset; quod consentire sine consultu sui episcopi atque archiepiscopi, immo sacrae synodi, non auderent.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:10"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "Quam causam subtiliter investigantes et ad liquidum cognoscentes diffinivimus iuxta sacram et divinam auctoritatem atque secundum testamentum praefatae piae recordationis Fulradi necnon et secundum decretum apostolicae sedis nullo unquam tempore iam dictum monasterium Sancti Alexandri cum rebus sibi pertinentibus a maiore monasterio Sancti Dyonisii quocumque ingenio divellendum nec beneficiario neque precario iure distrahendum.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:11"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "Subiunxerunt etiam idem monachi, quod vestra commendatione ac iussione, immo etiam actione, idem monasterium cum rebus sibi subditis in vestram ditionem redactum et assumptum, quin etiam usurpatum habuissetis.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:12"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "Quod quam absurdum et contra legem atque iustitiam sit, si tamen ita se res habet, ipsi etiam pervidetis.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:13"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "Unde vestram paterna et caritativa seu auctoritativa cum interpositione divini nominis et episcopalis auctoritatis nobilitatem hortamur et obtestamur, ut hoc nullatenus agere ulterius attentetis, sed et si molitum est, ab huiusmodi molitione vel actione vos vestrosque compescatis; quia et contra Deum et contra omnem auctoritatem contraque vestram salutem esse dinoscitur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:14"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "Sciatis etiam, quia domnum et seniorem nostrum regem gloriosissimum Karolum et humili suggestione et divina auctoritate obsecravimus praefatoque venerabili abbati et monachis suis praecepimus, ut in hoc nulli adsensum praebeant, quoniam nec vobis nec cuiquam fidelium expedit talia postulare.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:15"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "Valeto, vir nobilissime, et admodum nobis in Christo carissime.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:16"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "3. Sed et capitula, quae synodali consultu domnus rex Karolus in concilio memorato apud Suessionis civitatem sacro proposuit conventui, coram fidelibus suis in eodem palatio Vermeria relegi fecit, et ab omnibus consonanter suscepta sunt et accepta.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_Vermeriensis:17"
 }
 ]
},
"links": [
 {
 "source": 0,
 "value": 0.11750599006231731,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 0,
 "value": 0.18142389209308007,
 "target": 1
 },
 {
 "source": 1,
 "value": 0,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 1,
 "value": 0.0648912911399996,
 "target": 1
 },
 {
 "source": 2,
 "value": 0.1207988115490606,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 2,
 "value": 1,
 "target": 1
 },
 {
 "source": 2,
 "value": 0.0449948989017253,
 "target": 8
 },
 {
 "source": 27,
 "value": 0.023989781951366654,
 "target": 16
 },
 {
 "source": 31,
 "value": 0.10468312061264087,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 46,
 "value": 0.28374563698659605,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 48,
 "value": 0.4269969393410352,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 52,
 "value": 0.28374563698659605,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 54,
 "value": 0.28374563698659605,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 63,
 "value": 0.28374563698659605,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 76,
 "value": 0.28374563698659605,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 77,
 "value": 0.4269969393410352,
 "target": 0
 }
],
"sourceSize": 83
}

Tabular View

306 entries total, list limited to 10

Page Title Author Capitulary Nr Edition Place Primary Century Provider Secondary Century Text Type Text Type Class Title Volume
Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Vermeriensis (MGH Capitularia 2) 294 MGH Capit. 2 Vermeria 09 MGH 09 Capitulary Legal Synodus Vermeriensis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Relatio de Theutbergae receptione scripta (MGH Capitularia 2) 307 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Relatio de Theutbergae receptione scripta Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Suessionensis (MGH Capitularia 2) 258 MGH Capit. 2 Suessionae 09 MGH 09 Capitulary Legal Conventus Suessionensis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Pontigonesis (MGH Capitularia 2) 279 MGH Capit. 2 Pontigniacum 09 MGH 09 Capitulary Legal Synodus Pontigonesis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Conventus Mantalensis (MGH Capitularia 2) 284 MGH Capit. 2 Mantalenum 09 MGH 09 Capitulary Legal Conventus Mantalensis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Ebbonis remensis archiepiscopi restitutio (MGH Capitularia 2) 226 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Ebbonis remensis archiepiscopi restitutio Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Notitia de conciliorum canonibus in villa Sparnaco a Karolo rege confirmatis (MGH Capitularia 2) 257 MGH Capit. 2 Villa Sparnaca 09 MGH 09 Capitulary Legal Notitia de conciliorum canonibus in villa Sparnaco a Karolo rege confirmatis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Libellus proclamationis adversus Wenilonem (MGH Capitularia 2) 300 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Libellus proclamationis adversus Wenilonem Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Ebbonis remensis archiepiscopi resignatio (MGH Capitularia 2) 199 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Ebbonis remensis archiepiscopi resignatio Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Hludowici regis Arelatensis electio (MGH Capitularia 2) 289 MGH Capit. 2 Arelatum 09 MGH 09 Capitulary Legal Hludowici regis Arelatensis electio Capit. 2

Feature Vectors

Paradigmatic Similarity

[-48.779701,7.669651,9.811637,17.044037,11.582572,3.467182,-16.337757,17.451859,21.694441,5.402438,-14.303076,-10.409421,-11.779925,-31.443501,24.270191,-22.436068,28.484045,19.550549,1.204083,-7.653456,-12.394545,-17.979061,19.399485,8.280758,0.486804,-30.116112,4.319631,36.318012,45.929626,7.220725,3.71638,-17.506941,5.823727,-18.843164,5.586868,5.115099,4.2366,-42.726822,-6.284635,30.611008,17.717602,-0.479349,-3.756177,-18.02099,-22.254383,23.673616,-16.223515,-2.336379,-53.203995,-16.599829,8.156446,12.341068,10.006142,-10.801735,-25.062363,-9.146216,3.053519,-11.002044,-8.191081,10.06038,-23.681417,-15.685905,0.068713,7.598753,9.709085,5.698686,5.10311,-3.625195,-12.622219,-6.499477,-25.407757,20.151455,0.14436,11.119818,11.974459,2.626671,25.733145,-28.541395,-20.308491,-0.238274,6.548452,10.219203,-10.46071,33.002399,1.802448,51.443081,-35.510361,10.722235,10.055442,-5.751634,-3.764001,42.313755,6.668903,-1.493954,1.994955,-12.371497,23.063124,9.309787,-39.495319,-16.705273,30.233311,-8.750886,-40.013699,-17.910872,-10.880357,-0.767416,10.290291,12.796454,1.156974,-26.617887,-3.369325,13.446955,-1.448974,6.364879,-4.349257,-22.796949,-4.043718,51.818127,6.156377,-14.215488,40.831127,-10.896979,41.481327,-6.387364,31.216818,-12.113619,-6.036858,-3.764919,13.185264,-17.718296,-18.381073,6.799492,-18.680977,-15.207961,12.886075,-0.760573,15.737541,6.379235,9.684831,-8.144259,13.964729,8.813272,-20.917288,-13.340356,-12.644438,4.023206,-35.206295,-24.439886,56.849693,-11.90919,-57.384396,-28.596157,-3.312066,-8.141657,22.302366,-32.505627,-5.075834,-6.770652,-12.55734,-36.484623,-35.532875,3.40991,-17.893648,-6.981752,0.547286,-10.488224,54.726894,15.32891,-16.76787,-21.74934,-7.194343,-6.168608,-0.013351,-0.68815,-31.257719,3.333482,0.635107,8.010387,19.194984,7.082846,5.986686,-8.357616,-33.282974,0.91859,-15.81105,-19.881653,20.581884,16.649666,42.960182,35.959122,-19.420355,2.2636,14.264252,31.329969,60.65501,-7.979152,18.522879,12.111678,12.021143,-31.369368,7.791382,-37.75515,1.88822,-3.014006,29.618671,-43.500992,-20.515291,-22.661705,44.481724,-4.806944,-39.470982,26.308109,-26.429501,-20.208982,5.039445,22.212664,29.916712,16.333405,17.401358,12.598464,-10.412537,21.410847,-16.31344,-12.822021,3.612241,5.643043,-4.377502,-0.75423,33.026073,-22.409489,24.329071,-9.422893,-39.357262,15.055971,-1.411882,-34.39843,-5.01606,23.513918,-7.966424,-52.80003,13.990962,6.654747,-13.681516,-7.316639,-10.914514,39.21143,-23.976377,-36.814754,-18.279408,-18.044989,-28.661911,-16.015207,4.661903,-4.400469,29.060911,3.853233,17.277462,-32.616589,-13.270623,-12.845144,18.019371,-20.900898,-23.652256,10.002478,-11.922638,6.869334,-22.890217,-4.488658,12.550084,19.141903,-7.573455,-37.744041,-6.293498,-19.749977,-6.992208,10.257195,-0.465774,27.127575,-16.110056,1.8076,21.911655,8.113738,-0.580371,-24.632807,33.399902,-14.222106,1.856427,-30.122545,22.399387,-4.416265,-49.810791,-2.054668,-7.952528,-40.401184,2.409688,18.930872,-5.648433,3.065684,4.958019]

Syntagmatic Similarity

Topic Models = [3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,0.012414030261348005,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,0.019291609353507565,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,0.004160935350756533,0.3466643741403026,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,0.03167125171939477,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,0.0014099037138927096,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,0.002785419532324622,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,0.07293672627235213,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,0.05367950481430536,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,0.0014099037138927096,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,0.06605914718019257,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,0.0014099037138927096,3.43878954607978E-5,0.017916093535075655,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,0.09081843191196699,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,0.028920220082530947,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,0.10732462173314994,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,0.10870013755158185,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,0.020667125171939478,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,0.005536451169188446,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5,3.43878954607978E-5]