Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus papiensis

From Capit Wiki
Jump to: navigation, search
Document
Author (MGH Capitularia 2)
Capitulary Nr 228
Edition MGH Capit. 2
Place Papia
Primary Century 09
Provider MGH
Secondary Century 09
Text Type Capitulary
Text Type Class Legal
Title Synodus papiensis
Volume Capit. 2
TEI Source

Key Sentences

 • 49Cap. 17. Omnes christianos scire oportet, quia omnium rerum suarum decimationem Deo fideliter reddere debent et secundum episcoporum dispositionem sacerdotum et reliquorum clericorum usibus ceterisque eclesiasticis utilitatibus distribuendae sunt. Qui vero eas suo arbitrio et non secundum episcopi dispositionem dispensare conatur, duplicem reatum incurrit: unum, quia dominicam substantiam impie subtrahit, alterum, quia rem sacram sacrilega temeritate violare presumit.
 • 60Cap. 23. Quia pestiferas adhuc stirpes et reliquias artis magicae in tantum vigere ad nos perlatum est, ut quaedam maleficae inlicitum amorem aliorum mentibus, aliis vero odium inmittere dicantur, quaedam etiam ita venenariae sunt, ut quosdam peremisse multo populi rumore deferantur, huiusmodi diaboli ministras diligenti examinatione proditas sub acerrima penitentia redigendas statuimus, et in ipso tantum exitu, si tamen prius digna poenitentiae opera fecerint, reconciliandas esse permittimus.
 • 31Cap. 10. De raptoribus vero antiquorum patrum statuta sequentes hoc tenendum censemus, ut, si eas rapuerint, quae cum sponso pariter benedictione sacerdotale initiatae sunt, licet easdem corruperint, abstrahantur tamen ab his et propriis sponsis reddantur.
 • 41Cap. 13. Propter assiduam erga populum Dei curam singulis plebibus archipresbiteros preesse volumus, qui non solum inperiti vulgi sollicitudinem gerant, verum etiam eorum presbiterorum, qui per minores titulos habitant, vitam iugi circumspectione custodiant et, qua unusquisque industria divinum opus exerceat, episcopo suo renuntient.
 • 32Quae vero vel viduae sunt vel adhuc sponsae non fuerunt et absque ipsarum et parentum voluntate rapiuntur, nihilominus parentibus vel propinquis restituantur et aliis, si voluerint, nubant; nam ipsis, a quibus raptae sunt, legitimae demum uxores nullatenus esse possunt. Ipsos autem raptores eisque auxilium prebentes, quamquam anathematizandos antiqui canones precipiant, in ultimo tamenconstitutis, si devote postulaverint, sacrae communionis viaticum pro misericordia dandum non negamus.

Keywords

concessus (ADJ), venia (NN), reputo (V), protego (V), contentus (ADJ), salvo (V), audientia (NN), locum (NN), careo (V), lectio (NN)

Document

1228. SYNODUS PAPIENSIS. 2850.

3Anno incarnationis dominicae DCCCL, indictione XIV, et Hlotharii atque Hludowici piissimorum augustorum tricesimo atque primo, in urbe regia Ticina facta synodus, cui praesederunt Angilbertus Mediolanensis archiepiscopus, Theodemarus Aquileiensis patriarcha et Ioseph venerabilis episcopus atque archicapellanus totius ecclesiae, in qua haec constituta sunt capitula.

4Domino glorioso imperatori Hludowico pax et vita, salus et victoria ministretur a Deo patre et domino Iesu Christo.


5Cap. 1. Decrevit sancta synodus domesticam et interiorem episcopi conversationem totius reprehensionis atque suspitionis inpenetrabilem fieri debere, ut iuxta apostolum provideamus bona non solum coram Deo, sed etiam coram omnibus hominibus.

6Oportet igitur, ut cubiculo episcopi et secrecioribus quibuslibet obsequiis sincerae opinionis sacerdotes et clerici assistant, qui vigilantem, orantem, sacra eloquia scrutantem episcopum suum iugiter adtendant eiusque sanctae conversationis testes, imitatores et ad Dei gloriam predicatores existant.


7Cap. 2. Statuimus, ut non tantum dominicis diebus et precipuis festivitatibus episcopi missas celebrent, set, cum possibile fuerit, cotidiana quoque sacrificia frequentent; nec fastidiant privatim primum pro se, deinde pro consacerdotibus, pro regibus et cunctis eclesiae Dei rectoribus proque his, qui se orationibus ipsorum peculiariter commiserint, et maxime pro pauperibus preces fundere et omnipotenti Deo hostias offerre comitante pia conpunctione et sacrae devotionis affectu, quod magis utique oculte sacrificantibus convenit, ut ipse quoque sacerdos hostia viva fiat et sacrificium Deo spiritu contribulato.


8Cap. 3. Placet episcopum moderatis epulis contentum esse suosque convivas ad comedendum et potandum non urgere, quin potius semper se sobrietatis prebeat exemplum.

9Removeantur ab eius convictibus cuncta turpitudinis argumenta: non ludicra spectacula, non acromatum vaniloquia, non fatuorum stultiloquia, non scurriles admittantur praestigiae; adsint peregrini et pauperes et debiles, qui de sacerdotali mensa Christum benedicentes benedictionem percipiant; recitetur sacra lectio, subsequatur vivae vocis exhortatio, ut non tantum corporali cibo, immo verbi spiritalis alimento convivantes se refectos gratulentur, ut in omnibus honorificetur Deus per Iesum Christum dominum nostrum.


10Cap. 4. Ut episcopus omnes affectiones, quae a sancta conversatione et sacerdotali abhorrent - officio, poenitus repudiet et non cum canibus aut accipitribus vel capis, quos vulgus falcones vocat, per se ipsum venationes exerceat, equorum quoque mulorumque superfluam curam contemnat preciosarumque vestium cultum et dissolutum ac velut ad pompam compositum vitet incessum.

11Sit sacerdotis eloquium spiritali sale conditum, non iniuriosis et protervis et coturnosis vocibus tumidum.

12Sit sermo episcopi iuxta evangelium:’ Est, est. Non, non’; si quid enixius adfirmandum durae forsitan audientium mentes exigunt, more potius apostolico interponat suae locutioni:’ Deus scit’!

13autcoram Deo’!

14quamper imperatoris gratiam,' sicut militantibus seculo iurare celebre est, sua dicta confirmet.

15Purgetur sane Domino suffragante ab omni levitate atque iactantia dignitas episcopalis, ut omnibus christianis bonae conversationis speculum fieri valeat.


16Cap. 5. Ut episcopi canonicas scripturas et sancta dogmata iugi meditatione discutiant et presbiteris ac clericis suis subtilius tractando et disserendo occultos sanctarum litterarum thesauros aperiant; populis vero iuxta ipsorum capacitatem dominicis et festis diebus verbum praedicationis impendere non neglegant.

17Quodsi quis se deinceps ab hac observatione et ab his, quae superius sunt statuta, subtraxerit, tamquam proprii desertor officii divinis legibus subiacebit.


18Cap. 6. Sollicite procurent episcopi, quam diligentiam erga plebem sibi commissam unusquisque presbiterorum gerat; oportet enim, ut plebium archipresbiteri per singulas villas unumquemque patrem familias conveniant, quatinus tam ipsi, quam omnes in eorum domibus commorantes, qui publice crimina perpetrarunt, publice peniteant; qui vero occulte deliquerunt, illis confiteantur, quos episcopi et plebium archipresbiteri idoneos ad secreciora vulnera mentium medicos elegerint; qui si forsitan in aliquo dubitaverint, episcoporum suorum non dissimulent implorare sententiam.

19Si vero episcopus hesitaverit, non aspernetur consulere vicinos episcopos et ambiguam rem alterius aut certe duorum vel trium fratrum examinare consensu.

20Quodsi adeo aliqua obscuritate vel novitate perplexa res fuerit, siquidem diffamatum certae personae scelus est, metropolitani et provincialis synodi palam sententia requiratur, ut illud impleatur apostoli:’ Peccantes publice argue, ut et caeteri metum habeant.' Si autem oculta confessio est, et is, a quo queritur salutis consilium, explicare non sufficit, potest suppresso facinorosi nomine qualitas quantitasque peccati discuti et congruus correctionis modus inveniri.

21Similiter autem et in singulis urbium vicis et suburbanis et per municipalem archipresbiterum et reliquos ex presbiteris strenuos ministros procuret episcopus habita poenitus in rebus dubiis observatione, quae superius praefixa est.


22Cap. 7. Oportet etiam per oppida singula villasque curam gerere presbiteros, qualiter paenitentes inpositam sibi abstinentiae formam custodiant et utrum elemosynarum largitione vel aliis remissionem peccatorum promerentibus piis operibus inserviant et qua cordis contricione vel lamentatione se ipsos afficiant, ut hac consideratione premissa paenitudinis tempus rationabilem possit accipere terminum et vel extendatur, si paenitens neglegenter iniuncta prosectus est, vel brevietur, si desideranter veniae placationem studuit promereri.

23Reconciliatio vero paenitentum iuxta antiquorum canonum instituta non a presbiteris, sed ab episcopis fieri debet, nisi forte quis in periculo fuerit constitutus et se reconciliari devote petierit.

24Si episcopus absens fuerit, debet utique presbiter episcopum consulere et sic penitentem eius precepto reconciliare; aliter autem, sicut nec chrismatis confectio vel puellarum consecratio, ita nec penitentum reconciliatio ullatenus presbiteris fieri debet, quia solis episcopis apostolorum vicem tenentibus per manus inpositionem specialiter ineclesia conceditur, quod tunc apostolis ad ipsos Domino dicente concessum est:’ Accipite Spiritum sanctum; quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt’.


25Cap. 8. Illud quoque salutare sacramentum, quod commendat Iacobus apostolus dicens:’ Infirmatur quis in vobis, inducat presbiteros, et orent super eum unguentes eum oleo in nomine Domini, et oratio fidei salvabit infirmum, et suscitabit illum Dominus; et si in peccatis fuerit, remittuntur ei’, sollerti predicatione populis innotescendum est. Magnum sane et valde appetendum misterium, per quod, si fideliter poscitur, et peccata remittuntur et consequenter corporalis salus restituitur.

26Sed quia frequenter contingit, ut aegrotans aliquis aut sacramenti vim nesciat aut minus periculosam reputans infirmitatem salutem suam operari dissimulet aut certe morbi violentia obliviscatur, debet eum loci presbiter congruenter admonere, quatinus ad hanc spiritalem curam secundum propriae possibilitatis vires vicinos quoque presbiteros invitet. Hoc tamen sciendum, quia, si is, qui infirmatur, publicae penitenciae mancipatus est, non potest huius misterii consequi medicinam, nisi prius reconciliatione percepta communionem corporis et sanguinis Christi meruerit; cui enim reliqua sacramenta interdicta sunt, hoc uno nulla ratione uti conceditur.

27Si autem infirmi qualitas talis est, ut per se ipsum visitandum et unguendum dignum existimet episcopus, ab ipso quam plurimum competenter fieri valet, a quo ipsum chrisma conficitur et cui peccata remittendi officii privilegio potestas concessa est.


28Cap. 9. Ex diversis partibus perventum est ad sacram synodum, quod quidam parentum filias suas, cum ad nubilem pervenerint aetatem easque pro suo modulo satis convenienter nuptum tradere possint, diutius, quam necesse est, secum detineant; unde sepe contingit, ut in ipsa paterna domo corrumpantur.

29Fertur et de quibusdam, quod dictu quoque nefas est, ipsos parentes filiarum suarum corruptoribus conhibentiam praebere et natarum suarum lenones existere.

30Monendi igitur a presbiteris sunt patres familias, ut filiabus suis tempestive nuptias provideant et calorem ferventis aetatis coniugali lege preveniant: primum scientes, quia tales, et si post corruptelam legitimis viris copulatae fuerint, non possunt tamen cum sponso pariter sollemne benedictionis a sacerdote munus percipere; deinde si in eorum domibus tale nefas acciderit, siquidem illis nescientibus pro sola neglegentiae culpa poenitentiae subiciendi sunt, si vero corruptionis turpitudinem ipsi consenserint, maior his, qui prohibere debuerant, penitentiae sarcina quam ipsis, qui perpetrarunt, imponenda est; ad ultimum hoc noverint eclesiasticis sanctionibus esse praefixum, ut nullus publice paenitens usque ad tempus peractae penitentiae coniugium contrahere valeat et hac ratione corruptam filiam non posse coniugio copulari, quousque per publicam paenitentiam et ipsa et parentes, si forte consensisse probati fuerint, reconciliationem et sacri altaris communionem obtinere meruerint.


31Cap. 10. De raptoribus vero antiquorum patrum statuta sequentes hoc tenendum censemus, ut, si eas rapuerint, quae cum sponso pariter benedictione sacerdotale initiatae sunt, licet easdem corruperint, abstrahantur tamen ab his et propriis sponsis reddantur.

32Quae vero vel viduae sunt vel adhuc sponsae non fuerunt et absque ipsarum et parentum voluntate rapiuntur, nihilominus parentibus vel propinquis restituantur et aliis, si voluerint, nubant; nam ipsis, a quibus raptae sunt, legitimae demum uxores nullatenus esse possunt. Ipsos autem raptores eisque auxilium prebentes, quamquam anathematizandos antiqui canones precipiant, in ultimo tamenconstitutis, si devote postulaverint, sacrae communionis viaticum pro misericordia dandum non negamus.

33Quodsi aliquis de ordine clericali huiusmodi transgressoribus cooperator extiterit, proprii gradus honore carebit.


34Cap. 11. Inveniuntur nonnulli per diversas provincias et civitates habentes possessiones, qui, cum aliquod publice scelus perpetraverint et ab episcopo vel presbiteris loci conventi fuerint, ut penitudinem gerant, ab alterius civitatis episcopo vel presbitero se iam penitentiam suscepisse vel suscipere velle fatentur atque ita sibimet illudentes Deo mentiri conantur.

35Tales ergo ab episcopo civitatis, in cuius parrochia scelus commissum est, statim communione privati ad agendam penitentiam cogantur.

36Scribat autem, qui eum communione privaverit, aliis quoque episcopis, in quorum parrochiarum territoriis huiusmodi predia possidet, ut et ipsi rem scientes a sua illum communione removeant, ne forte postmodum per ignorantiam sibi subreptum querantur.

37Manifesta etenim est aecclesiastica sanctio continens, ut, qui ab uno episcopo excommunicatus est, ab aliis ei non debeat episcopis communicari.


38Cap. 12. Hoc autem omnibus christianis intimandum est, quia hi, qui sacri altaris communione privati et pro suis sceleribus reverendis aditibus exclusi publicae poenitentiae subiugati sunt, nullo militiae secularis uti cingulo nullamque reipublicae debent administrare dignitatem; quia nec popularibus conventibus eos misceri oportet nec vacare salutationibus nec quorumlibet causas iudicare, cum sint ipsi divino addicti iuditio; domesticas autem necessitates curare non prohibentur, nisi forte propter scelerum, ut sepe fit, enormitatem conscientiae stimulis exagitati et mente perculsi ipsius privatae rei amministrationem implere nequiverint.

39Qui vero ad admonitionem episcopi seu sacerdotum pro perpetrato palam scelere poenitentiae remedium suscipere noluerint, magis abiciendi sunt, anathematizandi scilicet et tamquam putrida ac desperata membra ab universalis eclesiae corpore dissecandi; cuiusmodi iam inter christianos nulla legum, nulla morum, nulla collegii participatio est, quibus neque in ipso exitu communicatur, et quorum neque post mortem, saltim inter defunctos fideles, commemoratio fit.

40Sed si ad hoc inrevocabile iuditium obdurati cordis contemptus trahit, non sine magna tamen examinatione veniendum est, et omnia sacerdoti prius experienda, nec absque metropolitani cognitione et provincialium episcoporum communi iuditio quemlibet anathematizandum esse permittimus.


41Cap. 13. Propter assiduam erga populum Dei curam singulis plebibus archipresbiteros preesse volumus, qui non solum inperiti vulgi sollicitudinem gerant, verum etiam eorum presbiterorum, qui per minores titulos habitant, vitam iugi circumspectione custodiant et, qua unusquisque industria divinum opus exerceat, episcopo suo renuntient.

42Nec obtendat episcopus, non egere plebem archipresbitero, quod ipse eam per se gubernare valeat; quia, et si valde idoneus est, decet tamen, ut parciatur onera sua et, sicut ipse matrici preest, ita archipresbiteri praesint plebeis, ut in nullo titubet aeclesiastica sollicitudo.

43Cuncta tamen ad episcopum referant, nec aliquid contra eius decretum ordinare presumant.


44Cap. 14. Quia non tantum a secularibus personis, immo et ab ipsis presulibus, quod minime decuit, tam virorum quam feminarum monasteria destructa inveniuntur, placuit sanctae synodo, ut ab episcopis primum eorum status recuperationis sumatexordium et omnia monasteria, quae sub episcoporum sunt potestate, protinus restaurentur; et, quicumque episcoporum ad venturam sequentis anni Domino propitio synodum monasteria, quae sub sua potestate neglecta fuerant, aliqua ex parte recuperasse repertus non fuerit, excommunicetur.


45Cap. 15. Similiter et de synodochiis statuimus, ut, quaecumque in episcoporum sunt potestate, secundum dispositionem eorum, qui ea instituerunt, gubernentur; quae autem sub defensione quidem sunt eclesiae, set iuxta institutorum decreta per heredes vel pertinentes, qui religiosam vitam duxerint, regi debent, procuret episcopus, ut ab eis non neglegantur; et si in aliquo malae tractationis obnoxii reperiuntur, ecclesiasticae subiaceant disciplinae.

46Quodsi heredes, sive clerici sive seculares, adeo inportune contra maiorum suorum decreta ire temptaverint, ut testatoris institutionem subprimere vel obscurare nitantur et inter se sinodochii substantiam dividere, nuntietur sacratissimo imperatori, ut eius auctoritate huiusmodi transgressorum nequitia coherceatur.


47Cap. 16. Suggerendum est beatissimis imperatoribus, quia hi, qui monasteria et sinodochia sub defensione sacri palatii posuerunt, ideo fecisse probantur, quod a nullo melius, quam a summis potestatibus protegenda crediderint, et, si ea contra decreta instituentium personis, quibus non licet, dederint, ipsi inpugnatores efficiuntur, qui propugnare debuerant; et cavendum summopere est principibus, ut, qui a nemine nunc inde iudicantur, ne in futuro iuditio ab omnipotente Deo gravius iudicentur; secundum apostolum etenim horrendum est incidere in manus Dei viventis.

48Nos vero, qui debitores sumus, ut fideliter annuntiemus, idcirco humiliter suggerimus, quod silere non audemus.


49Cap. 17. Omnes christianos scire oportet, quia omnium rerum suarum decimationem Deo fideliter reddere debent et secundum episcoporum dispositionem sacerdotum et reliquorum clericorum usibus ceterisque eclesiasticis utilitatibus distribuendae sunt. Qui vero eas suo arbitrio et non secundum episcopi dispositionem dispensare conatur, duplicem reatum incurrit: unum, quia dominicam substantiam impie subtrahit, alterum, quia rem sacram sacrilega temeritate violare presumit.

50Quisquis igitur post admonitionem episcopi et sacerdotum vel decimas dare contempserit vel pro suo arbitrio, quibus dandae non sunt, dare presumpserit, tamquam divinarum sanctionum contemptor et temerator sacerdotali est vigore plectendus et a sacrae communionis participatione removendus.


51Cap. 18. Nulla ratione clerici aut sacerdotes habendi sunt, qui sub nullius episcopi disciplina et providentia gubernantur; tales enim acefalos, id est sine capite, prisca ecclesiae consuetudo nuncupavit.

52Docendi sunt igitur seculares viri, ut, si in domibus suis misteria divina iugiter exerceri desiderant, quod valde laudabile est, ab his tamen tractentur, qui ab episcopis examinati fuerint et ab ordinatoribus suis commendaticiis litteris comitati probantur, cum ad peregrina forte migrare necesse est. Si qui ergo contemptores canonum extraordinarie et inlicite ministrantes et divina sacramenta taliter violantes inveniuntur, primum ab episcopo uterque admoneatur, et vagans scilicet clericus vel sacerdos et is, qui eius usurpativo fruitur officio, et si ab hac noluerint se temeritate compescere, excommunicentur.

53Sed et ille excessus omnino inhibendus est, quod quidam seculares viri presbiteros aut aliosclericos conductores vel procuratores sive exactores fiscalium rerum vel redituum aut vectigalium constituunt; si quis igitur deinceps huius exorbitationis reus inventus fuerit, uterque excommunicetur, tam ipse, qui constituit, quam ille, qui indigne paruit.


54Cap. 19. Quia terribiliter propheticus sermo minatur ad usuram dantem et amplius accipientem in aeternum non esse victurum et non habitaturum in tabernaculo Altissimi nec requieturum in monte sancto Dei, censemus, ut, quicumque haec perpetrasse inveniuntur, si supersunt, a quibus usuras exegerunt, ipsis restituant, quae superhabundantius abstulisse probantur; si autem decesserint, heredibus eorum saltim medietatem refundant aut elemosinis redimant, quod cupiditate deliquerunt.

55Deinceps vero, qui haec sectari inventus fuerit, si laicus est, excommunicetur, sacerdos autem vel clericus, si ad episcopi admonitionem ab hoc turpi et pestifero negotio se non cohibuerit, proprii gradus periculum sustinebit.


56Cap. 20. Comperimus, quod ab his, qui secundum mundanas leges viduarum et orfanorum tutelam sibi vindicant, non solum neglegantur, verum etiam aliquotiens opprimantur; quibus ecclesiastica sollicitudine succurrendum censemus.

57Et si huiusmodi oppressores ad episcopalem admonitionem corrigi voluerint, gratulandum his est; si autem in opstinationis impietate duraverint, suggerendum clementissimo imperatori, quatinus ipse efficacem tutorem eis tribuat, ut et illi remuneratio reddatur a Deo et de inutili silentio sacerdotalis ordo non dampnetur.


58Cap. 21. Quidam clericorum vel monachorum peregrinantes per diversas vagando provincias et civitates multiplices spargunt errores et inutiles questiones disseminant decipientes corda simplicium: de his decrevit sancta sinodus, ut ab episcopo loci detineantur et ad metropolitanum deducti discussione aeclesiastica examinentur; et si vanitatis atque iactantiae, non autem utilitatis aut doctrinae causa has inquietudines serere reperiuntur in populis, velut eclesiasticae pacis perturbatores congruenti disciplina macerentur.


59Cap. 22. Inventi sunt multi et maxime de rusticis, qui adultas feminas sub parvulorum filiorum nomine in domibus suis introduxerunt, et postmodum ipsi soceri nurus suas adulterasse convicti sunt. Idcirco inhibendum decernimus, ut nulli deinceps inperfectae etatis puero adulta femina iungatur; sed cum ad etatem idoneam adulescentes venerint, tunc legitimo possint conubio copulari.


60Cap. 23. Quia pestiferas adhuc stirpes et reliquias artis magicae in tantum vigere ad nos perlatum est, ut quaedam maleficae inlicitum amorem aliorum mentibus, aliis vero odium inmittere dicantur, quaedam etiam ita venenariae sunt, ut quosdam peremisse multo populi rumore deferantur, huiusmodi diaboli ministras diligenti examinatione proditas sub acerrima penitentia redigendas statuimus, et in ipso tantum exitu, si tamen prius digna poenitentiae opera fecerint, reconciliandas esse permittimus.


61Cap. 24. Omni ratione caret et religioni christianae noxium et contrarium noscitur, ut Iudei a christianis vectigalia exigant aut ullas civiles aut criminales causas inter christianos iudicandi locum habeant; quicumque igitur iudiciariae potestatis super christianos aliquam administrationem Iudeo tractare permiserit, a christiana communione pellatur.


Paradigmatic Similarity (Doc2Vec)

Graph View

{"nodes":[{"color":"#C0C0C0","size":1.5216586596124833,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Edictum Pistense","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Edictum Pistense"},{"color":"#C0C0C0","size":1.3880149534425488,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus apud Saponarias habita","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus apud Saponarias habita"},{"color":"#C0C0C0","size":1.8073063467524408,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Eugenii II concilium romanum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Eugenii II concilium romanum"},{"color":"#C0C0C0","size":1.410113515199235,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Episcoporum ad Hludowicum imperatorem relatio","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Episcoporum ad Hludowicum imperatorem relatio"},{"color":"#FD482F","size":2,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus papiensis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus papiensis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.5046698278349573,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Capitualre missorum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Capitualre missorum"},{"color":"#C0C0C0","size":1.4892890013134221,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Pontigonesis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Pontigonesis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.3962542742903823,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Karoli epistola de litteris colendis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Karoli epistola de litteris colendis"},{"color":"#C0C0C0","size":1.58316459442544,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica"},{"color":"#C0C0C0","size":1.3898299366567262,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Consilium optimatum Karolo II. datum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Consilium optimatum Karolo II. datum"}],"edges":[{"source":5,"value":0.5046698278349573,"target":4},{"source":3,"value":0.3922982087018989,"target":2},{"source":2,"value":0.7242791442449288,"target":0},{"source":3,"value":0.4278539137725316,"target":0},{"source":0,"value":0.49072412033376633,"target":6},{"source":7,"value":0.8191334193180202,"target":9},{"source":2,"value":0.7276112890579027,"target":6},{"source":3,"value":0,"target":6},{"source":7,"value":0.5524259424075314,"target":0},{"source":9,"value":0.6848011198163398,"target":6},{"source":8,"value":0.40797382160708295,"target":1},{"source":2,"value":0.7185321124958395,"target":7},{"source":3,"value":0.46090430079055883,"target":7},{"source":9,"value":0.48523028789190875,"target":0},{"source":7,"value":0.45650797446653135,"target":6},{"source":2,"value":0.6731929560696553,"target":9},{"source":3,"value":0.28127705174088824,"target":9},{"source":4,"value":0.4892890013134222,"target":6},{"source":5,"value":0.6041705253100479,"target":6},{"source":4,"value":0.5216586596124834,"target":0},{"source":5,"value":0.7270807592637762,"target":0},{"source":2,"value":0.8073063467524408,"target":4},{"source":3,"value":0.41011351519923495,"target":4},{"source":2,"value":0.8606185647622899,"target":5},{"source":3,"value":0.22636506910831572,"target":5},{"source":9,"value":0.3898299366567263,"target":4},{"source":5,"value":0.7688380741161807,"target":9},{"source":7,"value":0.3962542742903823,"target":4},{"source":5,"value":0.8665694390174911,"target":7},{"source":1,"value":0.26132140533558784,"target":0},{"source":7,"value":0.848299510449176,"target":8},{"source":2,"value":0.4094644903734385,"target":1},{"source":3,"value":0.11093956739734775,"target":1},{"source":1,"value":0.4220119547510097,"target":6},{"source":9,"value":0.8328881655381273,"target":8},{"source":7,"value":0.43630156859208863,"target":1},{"source":2,"value":0.9705410957365916,"target":8},{"source":3,"value":0.40457028941384876,"target":8},{"source":8,"value":0.76489519531267,"target":0},{"source":9,"value":0.5111287131723726,"target":1},{"source":8,"value":0.6614491337934619,"target":6},{"source":1,"value":0.38801495344254877,"target":4},{"source":5,"value":0.40063867335425346,"target":1},{"source":8,"value":0.58316459442544,"target":4},{"source":5,"value":1,"target":8}]}

Tabular View

306 entries total, list limited to 10

Page Title Author Capitulary Nr Edition Place Primary Century Provider Secondary Century Text Type Text Type Class Title Volume
Text:(MGH Capitularia 1) - Eugenii II concilium romanum (MGH Capitularia 1) 180 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Eugenii II concilium romanum Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 1) - Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica (MGH Capitularia 1) 177 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Edictum Pistense (MGH Capitularia 2) 273 MGH Capit. 2 Pistis 09 MGH 09 Capitulary Legal Edictum Pistense Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Capitualre missorum (MGH Capitularia 2) 188 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitualre missorum Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus Pontigonesis (MGH Capitularia 2) 279 MGH Capit. 2 Pontigniacum 09 MGH 09 Capitulary Legal Synodus Pontigonesis Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Episcoporum ad Hludowicum imperatorem relatio (MGH Capitularia 2) 196 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Episcoporum ad Hludowicum imperatorem relatio Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Karoli epistola de litteris colendis (MGH Capitularia 1) 029 MGH Capit. 1 08 MGH 08 Capitulary Legal Karoli epistola de litteris colendis Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Consilium optimatum Karolo II. datum (MGH Capitularia 2) 295 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Consilium optimatum Karolo II. datum Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus apud Saponarias habita (MGH Capitularia 2) 299 MGH Capit. 2 Saponaria 09 MGH 09 Capitulary Legal Synodus apud Saponarias habita Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Episcoporum ad Hludowicum iperatorem relatio (MGH Capitularia 1) 178 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Episcoporum ad Hludowicum iperatorem relatio Capit. 1

Syntagmatic Similarity (TopicModel)

Graph View

{"nodes":[{"color":"#C0C0C0","size":1.6801476293651971,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Episcoporum ad Hludowicum imperatorem relatio","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Episcoporum ad Hludowicum imperatorem relatio"},{"color":"#FD482F","size":2,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus papiensis","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus papiensis"},{"color":"#C0C0C0","size":2,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Capitula episcoporum papiae edita","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Capitula episcoporum papiae edita"},{"color":"#C0C0C0","size":1.626780852349581,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium moguntinum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium moguntinum"},{"color":"#C0C0C0","size":1.5910276655664215,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium moguntinum","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium moguntinum"},{"color":"#C0C0C0","size":1.7184688662748266,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica"},{"color":"#C0C0C0","size":1.5974647713193555,"name":"Text:(MGH Capitularia 2)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium Triuriense","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium Triuriense"},{"color":"#C0C0C0","size":1.5691654547795517,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Episcoporum ad Hludowicum iperatorem relatio","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Episcoporum ad Hludowicum iperatorem relatio"},{"color":"#C0C0C0","size":1.61823020950623,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Episcoporum ad imperatorem de rebus ecclesasticis relatio","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Episcoporum ad imperatorem de rebus ecclesasticis relatio"},{"color":"#C0C0C0","size":1.761858609736099,"name":"Text:(MGH Capitularia 1)[...]","tooltip":"Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula ad lectionem canonum et regulae S. Benedicti pertinentia","href":"/index.php/Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula ad lectionem canonum et regulae S. Benedicti pertinentia"}],"edges":[{"source":3,"value":0.550654425427267,"target":7},{"source":9,"value":0.5769487463868685,"target":5},{"source":8,"value":0.47538415727619265,"target":7},{"source":8,"value":0.26962614045211775,"target":3},{"source":8,"value":0.9278788414847072,"target":2},{"source":0,"value":0.4768545878816603,"target":6},{"source":7,"value":0.40461152859100363,"target":2},{"source":1,"value":0.5910276655664216,"target":4},{"source":3,"value":0.5207246758945987,"target":2},{"source":7,"value":0.5683644587701709,"target":5},{"source":8,"value":0.4432172605336942,"target":9},{"source":6,"value":0.7571129131429323,"target":4},{"source":3,"value":0.6896363461447358,"target":5},{"source":9,"value":0.23599527106469478,"target":7},{"source":8,"value":0.32953192948653764,"target":5},{"source":3,"value":0.5573306805177899,"target":9},{"source":0,"value":0.6801476293651971,"target":1},{"source":0,"value":0.5959213536965935,"target":4},{"source":9,"value":0.7319722664769988,"target":2},{"source":5,"value":0.5013893469573758,"target":2},{"source":6,"value":0.5974647713193555,"target":1},{"source":6,"value":0.5214907095776321,"target":5},{"source":7,"value":0.4313726399060236,"target":4},{"source":1,"value":1,"target":2},{"source":3,"value":0.9067652669851433,"target":4},{"source":9,"value":0.841919658254219,"target":6},{"source":8,"value":0,"target":4},{"source":0,"value":0.6102610047096805,"target":5},{"source":8,"value":0.61823020950623,"target":1},{"source":3,"value":0.626780852349581,"target":1},{"source":4,"value":0.36996531442868735,"target":2},{"source":0,"value":0.41102157366437114,"target":9},{"source":7,"value":0.5691654547795517,"target":1},{"source":6,"value":0.07651331957532814,"target":7},{"source":5,"value":0.6521823750242081,"target":4},{"source":3,"value":0.7344428175117348,"target":6},{"source":0,"value":0.5888894487763847,"target":2},{"source":9,"value":0.41612609207446727,"target":4},{"source":8,"value":0.12817827599522,"target":6},{"source":0,"value":0.7826151059014058,"target":7},{"source":9,"value":0.7618586097360991,"target":1},{"source":0,"value":0.9342328753417621,"target":3},{"source":8,"value":0.3724207537797927,"target":0},{"source":6,"value":0.479943054126396,"target":2},{"source":5,"value":0.7184688662748268,"target":1}]}

Bipartite Graph View

Text:(MGH Capitularia 2) - Synodus papiensis vs Text:(MGH Capitularia 2) - Capitula episcoporum papiae edita

{

"targetSize": 43,
"nodes": {
 "sources": [
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "228. SYNODUS PAPIENSIS.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:1"
 },
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "850.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:2"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Anno incarnationis dominicae DCCCL, indictione XIV, et Hlotharii atque Hludowici piissimorum augustorum tricesimo atque primo, in urbe regia Ticina facta synodus, cui praesederunt Angilbertus Mediolanensis archiepiscopus, Theodemarus Aquileiensis patriarcha et Ioseph venerabilis episcopus atque archicapellanus totius ecclesiae, in qua haec constituta sunt capitula.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:3"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "Domino glorioso imperatori Hludowico pax et vita, salus et victoria ministretur a Deo patre et domino Iesu Christo.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:4"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "Cap. 1. Decrevit sancta synodus domesticam et interiorem episcopi conversationem totius reprehensionis atque suspitionis inpenetrabilem fieri debere, ut iuxta apostolum provideamus bona non solum coram Deo, sed etiam coram omnibus hominibus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:5"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "Oportet igitur, ut cubiculo episcopi et secrecioribus quibuslibet obsequiis sincerae opinionis sacerdotes et clerici assistant, qui vigilantem, orantem, sacra eloquia scrutantem episcopum suum iugiter adtendant eiusque sanctae conversationis testes, imitatores et ad Dei gloriam predicatores existant.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:6"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "Cap. 2. Statuimus, ut non tantum dominicis diebus et precipuis festivitatibus episcopi missas celebrent, set, cum possibile fuerit, cotidiana quoque sacrificia frequentent; nec fastidiant privatim primum pro se, deinde pro consacerdotibus, pro regibus et cunctis eclesiae Dei rectoribus proque his, qui se orationibus ipsorum peculiariter commiserint, et maxime pro pauperibus preces fundere et omnipotenti Deo hostias offerre comitante pia conpunctione et sacrae devotionis affectu, quod magis utique oculte sacrificantibus convenit, ut ipse quoque sacerdos hostia viva fiat et sacrificium Deo spiritu contribulato.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:7"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "Cap. 3. Placet episcopum moderatis epulis contentum esse suosque convivas ad comedendum et potandum non urgere, quin potius semper se sobrietatis prebeat exemplum.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:8"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "Removeantur ab eius convictibus cuncta turpitudinis argumenta: non ludicra spectacula, non acromatum vaniloquia, non fatuorum stultiloquia, non scurriles admittantur praestigiae; adsint peregrini et pauperes et debiles, qui de sacerdotali mensa Christum benedicentes benedictionem percipiant; recitetur sacra lectio, subsequatur vivae vocis exhortatio, ut non tantum corporali cibo, immo verbi spiritalis alimento convivantes se refectos gratulentur, ut in omnibus honorificetur Deus per Iesum Christum dominum nostrum.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:9"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "Cap. 4. Ut episcopus omnes affectiones, quae a sancta conversatione et sacerdotali abhorrent- officio, poenitus repudiet et non cum canibus aut accipitribus vel capis, quos vulgus falcones vocat, per se ipsum venationes exerceat, equorum quoque mulorumque superfluam curam contemnat preciosarumque vestium cultum et dissolutum ac velut ad pompam compositum vitet incessum.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:10"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "Sit sacerdotis eloquium spiritali sale conditum, non iniuriosis et protervis et coturnosis vocibus tumidum.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:11"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "Sit sermo episcopi iuxta evangelium:\u2019 Est, est. Non, non\u2019; si quid enixius adfirmandum durae forsitan audientium mentes exigunt, more potius apostolico interponat suae locutioni:\u2019 Deus scit\u2019!",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:12"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "aut\u2019 coram Deo\u2019!",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:13"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "quam\u2019 per imperatoris gratiam,' sicut militantibus seculo iurare celebre est, sua dicta confirmet.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:14"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "Purgetur sane Domino suffragante ab omni levitate atque iactantia dignitas episcopalis, ut omnibus christianis bonae conversationis speculum fieri valeat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:15"
 },
 {
  "paragraph": 7,
  "name": "Cap. 5. Ut episcopi canonicas scripturas et sancta dogmata iugi meditatione discutiant et presbiteris ac clericis suis subtilius tractando et disserendo occultos sanctarum litterarum thesauros aperiant; populis vero iuxta ipsorum capacitatem dominicis et festis diebus verbum praedicationis impendere non neglegant.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:16"
 },
 {
  "paragraph": 7,
  "name": "Quodsi quis se deinceps ab hac observatione et ab his, quae superius sunt statuta, subtraxerit, tamquam proprii desertor officii divinis legibus subiacebit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:17"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Cap. 6. Sollicite procurent episcopi, quam diligentiam erga plebem sibi commissam unusquisque presbiterorum gerat; oportet enim, ut plebium archipresbiteri per singulas villas unumquemque patrem familias conveniant, quatinus tam ipsi, quam omnes in eorum domibus commorantes, qui publice crimina perpetrarunt, publice peniteant; qui vero occulte deliquerunt, illis confiteantur, quos episcopi et plebium archipresbiteri idoneos ad secreciora vulnera mentium medicos elegerint; qui si forsitan in aliquo dubitaverint, episcoporum suorum non dissimulent implorare sententiam.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:18"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Si vero episcopus hesitaverit, non aspernetur consulere vicinos episcopos et ambiguam rem alterius aut certe duorum vel trium fratrum examinare consensu.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:19"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Quodsi adeo aliqua obscuritate vel novitate perplexa res fuerit, siquidem diffamatum certae personae scelus est, metropolitani et provincialis synodi palam sententia requiratur, ut illud impleatur apostoli:\u2019 Peccantes publice argue, ut et caeteri metum habeant.' Si autem oculta confessio est, et is, a quo queritur salutis consilium, explicare non sufficit, potest suppresso facinorosi nomine qualitas quantitasque peccati discuti et congruus correctionis modus inveniri.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:20"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "Similiter autem et in singulis urbium vicis et suburbanis et per municipalem archipresbiterum et reliquos ex presbiteris strenuos ministros procuret episcopus habita poenitus in rebus dubiis observatione, quae superius praefixa est.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:21"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "Cap. 7. Oportet etiam per oppida singula villasque curam gerere presbiteros, qualiter paenitentes inpositam sibi abstinentiae formam custodiant et utrum elemosynarum largitione vel aliis remissionem peccatorum promerentibus piis operibus inserviant et qua cordis contricione vel lamentatione se ipsos afficiant, ut hac consideratione premissa paenitudinis tempus rationabilem possit accipere terminum et vel extendatur, si paenitens neglegenter iniuncta prosectus est, vel brevietur, si desideranter veniae placationem studuit promereri.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:22"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "Reconciliatio vero paenitentum iuxta antiquorum canonum instituta non a presbiteris, sed ab episcopis fieri debet, nisi forte quis in periculo fuerit constitutus et se reconciliari devote petierit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:23"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "Si episcopus absens fuerit, debet utique presbiter episcopum consulere et sic penitentem eius precepto reconciliare; aliter autem, sicut nec chrismatis confectio vel puellarum consecratio, ita nec penitentum reconciliatio ullatenus presbiteris fieri debet, quia solis episcopis apostolorum vicem tenentibus per manus inpositionem specialiter in eclesia conceditur, quod tunc apostolis ad ipsos Domino dicente concessum est:\u2019 Accipite Spiritum sanctum; quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt\u2019.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:24"
 },
 {
  "paragraph": 10,
  "name": "Cap. 8. Illud quoque salutare sacramentum, quod commendat Iacobus apostolus dicens:\u2019 Infirmatur quis in vobis, inducat presbiteros, et orent super eum unguentes eum oleo in nomine Domini, et oratio fidei salvabit infirmum, et suscitabit illum Dominus; et si in peccatis fuerit, remittuntur ei\u2019, sollerti predicatione populis innotescendum est. Magnum sane et valde appetendum misterium, per quod, si fideliter poscitur, et peccata remittuntur et consequenter corporalis salus restituitur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:25"
 },
 {
  "paragraph": 10,
  "name": "Sed quia frequenter contingit, ut aegrotans aliquis aut sacramenti vim nesciat aut minus periculosam reputans infirmitatem salutem suam operari dissimulet aut certe morbi violentia obliviscatur, debet eum loci presbiter congruenter admonere, quatinus ad hanc spiritalem curam secundum propriae possibilitatis vires vicinos quoque presbiteros invitet. Hoc tamen sciendum, quia, si is, qui infirmatur, publicae penitenciae mancipatus est, non potest huius misterii consequi medicinam, nisi prius reconciliatione percepta communionem corporis et sanguinis Christi meruerit; cui enim reliqua sacramenta interdicta sunt, hoc uno nulla ratione uti conceditur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:26"
 },
 {
  "paragraph": 10,
  "name": "Si autem infirmi qualitas talis est, ut per se ipsum visitandum et unguendum dignum existimet episcopus, ab ipso quam plurimum competenter fieri valet, a quo ipsum chrisma conficitur et cui peccata remittendi officii privilegio potestas concessa est.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:27"
 },
 {
  "paragraph": 11,
  "name": "Cap. 9. Ex diversis partibus perventum est ad sacram synodum, quod quidam parentum filias suas, cum ad nubilem pervenerint aetatem easque pro suo modulo satis convenienter nuptum tradere possint, diutius, quam necesse est, secum detineant; unde sepe contingit, ut in ipsa paterna domo corrumpantur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:28"
 },
 {
  "paragraph": 11,
  "name": "Fertur et de quibusdam, quod dictu quoque nefas est, ipsos parentes filiarum suarum corruptoribus conhibentiam praebere et natarum suarum lenones existere.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:29"
 },
 {
  "paragraph": 11,
  "name": "Monendi igitur a presbiteris sunt patres familias, ut filiabus suis tempestive nuptias provideant et calorem ferventis aetatis coniugali lege preveniant: primum scientes, quia tales, et si post corruptelam legitimis viris copulatae fuerint, non possunt tamen cum sponso pariter sollemne benedictionis a sacerdote munus percipere; deinde si in eorum domibus tale nefas acciderit, siquidem illis nescientibus pro sola neglegentiae culpa poenitentiae subiciendi sunt, si vero corruptionis turpitudinem ipsi consenserint, maior his, qui prohibere debuerant, penitentiae sarcina quam ipsis, qui perpetrarunt, imponenda est; ad ultimum hoc noverint eclesiasticis sanctionibus esse praefixum, ut nullus publice paenitens usque ad tempus peractae penitentiae coniugium contrahere valeat et hac ratione corruptam filiam non posse coniugio copulari, quousque per publicam paenitentiam et ipsa et parentes, si forte consensisse probati fuerint, reconciliationem et sacri altaris communionem obtinere meruerint.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:30"
 },
 {
  "paragraph": 12,
  "name": "Cap. 10. De raptoribus vero antiquorum patrum statuta sequentes hoc tenendum censemus, ut, si eas rapuerint, quae cum sponso pariter benedictione sacerdotale initiatae sunt, licet easdem corruperint, abstrahantur tamen ab his et propriis sponsis reddantur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:31"
 },
 {
  "paragraph": 12,
  "name": "Quae vero vel viduae sunt vel adhuc sponsae non fuerunt et absque ipsarum et parentum voluntate rapiuntur, nihilominus parentibus vel propinquis restituantur et aliis, si voluerint, nubant; nam ipsis, a quibus raptae sunt, legitimae demum uxores nullatenus esse possunt. Ipsos autem raptores eisque auxilium prebentes, quamquam anathematizandos antiqui canones precipiant, in ultimo tamen constitutis, si devote postulaverint, sacrae communionis viaticum pro misericordia dandum non negamus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:32"
 },
 {
  "paragraph": 12,
  "name": "Quodsi aliquis de ordine clericali huiusmodi transgressoribus cooperator extiterit, proprii gradus honore carebit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:33"
 },
 {
  "paragraph": 13,
  "name": "Cap. 11. Inveniuntur nonnulli per diversas provincias et civitates habentes possessiones, qui, cum aliquod publice scelus perpetraverint et ab episcopo vel presbiteris loci conventi fuerint, ut penitudinem gerant, ab alterius civitatis episcopo vel presbitero se iam penitentiam suscepisse vel suscipere velle fatentur atque ita sibimet illudentes Deo mentiri conantur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:34"
 },
 {
  "paragraph": 13,
  "name": "Tales ergo ab episcopo civitatis, in cuius parrochia scelus commissum est, statim communione privati ad agendam penitentiam cogantur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:35"
 },
 {
  "paragraph": 13,
  "name": "Scribat autem, qui eum communione privaverit, aliis quoque episcopis, in quorum parrochiarum territoriis huiusmodi predia possidet, ut et ipsi rem scientes a sua illum communione removeant, ne forte postmodum per ignorantiam sibi subreptum querantur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:36"
 },
 {
  "paragraph": 13,
  "name": "Manifesta etenim est aecclesiastica sanctio continens, ut, qui ab uno episcopo excommunicatus est, ab aliis ei non debeat episcopis communicari.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:37"
 },
 {
  "paragraph": 14,
  "name": "Cap. 12. Hoc autem omnibus christianis intimandum est, quia hi, qui sacri altaris communione privati et pro suis sceleribus reverendis aditibus exclusi publicae poenitentiae subiugati sunt, nullo militiae secularis uti cingulo nullamque reipublicae debent administrare dignitatem; quia nec popularibus conventibus eos misceri oportet nec vacare salutationibus nec quorumlibet causas iudicare, cum sint ipsi divino addicti iuditio; domesticas autem necessitates curare non prohibentur, nisi forte propter scelerum, ut sepe fit, enormitatem conscientiae stimulis exagitati et mente perculsi ipsius privatae rei amministrationem implere nequiverint.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:38"
 },
 {
  "paragraph": 14,
  "name": "Qui vero ad admonitionem episcopi seu sacerdotum pro perpetrato palam scelere poenitentiae remedium suscipere noluerint, magis abiciendi sunt, anathematizandi scilicet et tamquam putrida ac desperata membra ab universalis eclesiae corpore dissecandi; cuiusmodi iam inter christianos nulla legum, nulla morum, nulla collegii participatio est, quibus neque in ipso exitu communicatur, et quorum neque post mortem, saltim inter defunctos fideles, commemoratio fit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:39"
 },
 {
  "paragraph": 14,
  "name": "Sed si ad hoc inrevocabile iuditium obdurati cordis contemptus trahit, non sine magna tamen examinatione veniendum est, et omnia sacerdoti prius experienda, nec absque metropolitani cognitione et provincialium episcoporum communi iuditio quemlibet anathematizandum esse permittimus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:40"
 },
 {
  "paragraph": 15,
  "name": "Cap. 13. Propter assiduam erga populum Dei curam singulis plebibus archipresbiteros preesse volumus, qui non solum inperiti vulgi sollicitudinem gerant, verum etiam eorum presbiterorum, qui per minores titulos habitant, vitam iugi circumspectione custodiant et, qua unusquisque industria divinum opus exerceat, episcopo suo renuntient.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:41"
 },
 {
  "paragraph": 15,
  "name": "Nec obtendat episcopus, non egere plebem archipresbitero, quod ipse eam per se gubernare valeat; quia, et si valde idoneus est, decet tamen, ut parciatur onera sua et, sicut ipse matrici preest, ita archipresbiteri praesint plebeis, ut in nullo titubet aeclesiastica sollicitudo.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:42"
 },
 {
  "paragraph": 15,
  "name": "Cuncta tamen ad episcopum referant, nec aliquid contra eius decretum ordinare presumant.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:43"
 },
 {
  "paragraph": 16,
  "name": "Cap. 14. Quia non tantum a secularibus personis, immo et ab ipsis presulibus, quod minime decuit, tam virorum quam feminarum monasteria destructa inveniuntur, placuit sanctae synodo, ut ab episcopis primum eorum status recuperationis sumat exordium et omnia monasteria, quae sub episcoporum sunt potestate, protinus restaurentur; et, quicumque episcoporum ad venturam sequentis anni Domino propitio synodum monasteria, quae sub sua potestate neglecta fuerant, aliqua ex parte recuperasse repertus non fuerit, excommunicetur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:44"
 },
 {
  "paragraph": 17,
  "name": "Cap. 15. Similiter et de synodochiis statuimus, ut, quaecumque in episcoporum sunt potestate, secundum dispositionem eorum, qui ea instituerunt, gubernentur; quae autem sub defensione quidem sunt eclesiae, set iuxta institutorum decreta per heredes vel pertinentes, qui religiosam vitam duxerint, regi debent, procuret episcopus, ut ab eis non neglegantur; et si in aliquo malae tractationis obnoxii reperiuntur, ecclesiasticae subiaceant disciplinae.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:45"
 },
 {
  "paragraph": 17,
  "name": "Quodsi heredes, sive clerici sive seculares, adeo inportune contra maiorum suorum decreta ire temptaverint, ut testatoris institutionem subprimere vel obscurare nitantur et inter se sinodochii substantiam dividere, nuntietur sacratissimo imperatori, ut eius auctoritate huiusmodi transgressorum nequitia coherceatur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:46"
 },
 {
  "paragraph": 18,
  "name": "Cap. 16. Suggerendum est beatissimis imperatoribus, quia hi, qui monasteria et sinodochia sub defensione sacri palatii posuerunt, ideo fecisse probantur, quod a nullo melius, quam a summis potestatibus protegenda crediderint, et, si ea contra decreta instituentium personis, quibus non licet, dederint, ipsi inpugnatores efficiuntur, qui propugnare debuerant; et cavendum summopere est principibus, ut, qui a nemine nunc inde iudicantur, ne in futuro iuditio ab omnipotente Deo gravius iudicentur; secundum apostolum etenim horrendum est incidere in manus Dei viventis.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:47"
 },
 {
  "paragraph": 18,
  "name": "Nos vero, qui debitores sumus, ut fideliter annuntiemus, idcirco humiliter suggerimus, quod silere non audemus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:48"
 },
 {
  "paragraph": 19,
  "name": "Cap. 17. Omnes christianos scire oportet, quia omnium rerum suarum decimationem Deo fideliter reddere debent et secundum episcoporum dispositionem sacerdotum et reliquorum clericorum usibus ceterisque eclesiasticis utilitatibus distribuendae sunt. Qui vero eas suo arbitrio et non secundum episcopi dispositionem dispensare conatur, duplicem reatum incurrit: unum, quia dominicam substantiam impie subtrahit, alterum, quia rem sacram sacrilega temeritate violare presumit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:49"
 },
 {
  "paragraph": 19,
  "name": "Quisquis igitur post admonitionem episcopi et sacerdotum vel decimas dare contempserit vel pro suo arbitrio, quibus dandae non sunt, dare presumpserit, tamquam divinarum sanctionum contemptor et temerator sacerdotali est vigore plectendus et a sacrae communionis participatione removendus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:50"
 },
 {
  "paragraph": 20,
  "name": "Cap. 18. Nulla ratione clerici aut sacerdotes habendi sunt, qui sub nullius episcopi disciplina et providentia gubernantur; tales enim acefalos, id est sine capite, prisca ecclesiae consuetudo nuncupavit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:51"
 },
 {
  "paragraph": 20,
  "name": "Docendi sunt igitur seculares viri, ut, si in domibus suis misteria divina iugiter exerceri desiderant, quod valde laudabile est, ab his tamen tractentur, qui ab episcopis examinati fuerint et ab ordinatoribus suis commendaticiis litteris comitati probantur, cum ad peregrina forte migrare necesse est. Si qui ergo contemptores canonum extraordinarie et inlicite ministrantes et divina sacramenta taliter violantes inveniuntur, primum ab episcopo uterque admoneatur, et vagans scilicet clericus vel sacerdos et is, qui eius usurpativo fruitur officio, et si ab hac noluerint se temeritate compescere, excommunicentur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:52"
 },
 {
  "paragraph": 20,
  "name": "Sed et ille excessus omnino inhibendus est, quod quidam seculares viri presbiteros aut alios clericos conductores vel procuratores sive exactores fiscalium rerum vel redituum aut vectigalium constituunt; si quis igitur deinceps huius exorbitationis reus inventus fuerit, uterque excommunicetur, tam ipse, qui constituit, quam ille, qui indigne paruit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:53"
 },
 {
  "paragraph": 21,
  "name": "Cap. 19. Quia terribiliter propheticus sermo minatur ad usuram dantem et amplius accipientem in aeternum non esse victurum et non habitaturum in tabernaculo Altissimi nec requieturum in monte sancto Dei, censemus, ut, quicumque haec perpetrasse inveniuntur, si supersunt, a quibus usuras exegerunt, ipsis restituant, quae superhabundantius abstulisse probantur; si autem decesserint, heredibus eorum saltim medietatem refundant aut elemosinis redimant, quod cupiditate deliquerunt.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:54"
 },
 {
  "paragraph": 21,
  "name": "Deinceps vero, qui haec sectari inventus fuerit, si laicus est, excommunicetur, sacerdos autem vel clericus, si ad episcopi admonitionem ab hoc turpi et pestifero negotio se non cohibuerit, proprii gradus periculum sustinebit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:55"
 },
 {
  "paragraph": 22,
  "name": "Cap. 20. Comperimus, quod ab his, qui secundum mundanas leges viduarum et orfanorum tutelam sibi vindicant, non solum neglegantur, verum etiam aliquotiens opprimantur; quibus ecclesiastica sollicitudine succurrendum censemus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:56"
 },
 {
  "paragraph": 22,
  "name": "Et si huiusmodi oppressores ad episcopalem admonitionem corrigi voluerint, gratulandum his est; si autem in opstinationis impietate duraverint, suggerendum clementissimo imperatori, quatinus ipse efficacem tutorem eis tribuat, ut et illi remuneratio reddatur a Deo et de inutili silentio sacerdotalis ordo non dampnetur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:57"
 },
 {
  "paragraph": 23,
  "name": "Cap. 21. Quidam clericorum vel monachorum peregrinantes per diversas vagando provincias et civitates multiplices spargunt errores et inutiles questiones disseminant decipientes corda simplicium: de his decrevit sancta sinodus, ut ab episcopo loci detineantur et ad metropolitanum deducti discussione aeclesiastica examinentur; et si vanitatis atque iactantiae, non autem utilitatis aut doctrinae causa has inquietudines serere reperiuntur in populis, velut eclesiasticae pacis perturbatores congruenti disciplina macerentur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:58"
 },
 {
  "paragraph": 24,
  "name": "Cap. 22. Inventi sunt multi et maxime de rusticis, qui adultas feminas sub parvulorum filiorum nomine in domibus suis introduxerunt, et postmodum ipsi soceri nurus suas adulterasse convicti sunt. Idcirco inhibendum decernimus, ut nulli deinceps inperfectae etatis puero adulta femina iungatur; sed cum ad etatem idoneam adulescentes venerint, tunc legitimo possint conubio copulari.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:59"
 },
 {
  "paragraph": 25,
  "name": "Cap. 23. Quia pestiferas adhuc stirpes et reliquias artis magicae in tantum vigere ad nos perlatum est, ut quaedam maleficae inlicitum amorem aliorum mentibus, aliis vero odium inmittere dicantur, quaedam etiam ita venenariae sunt, ut quosdam peremisse multo populi rumore deferantur, huiusmodi diaboli ministras diligenti examinatione proditas sub acerrima penitentia redigendas statuimus, et in ipso tantum exitu, si tamen prius digna poenitentiae opera fecerint, reconciliandas esse permittimus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:60"
 },
 {
  "paragraph": 26,
  "name": "Cap. 24. Omni ratione caret et religioni christianae noxium et contrarium noscitur, ut Iudei a christianis vectigalia exigant aut ullas civiles aut criminales causas inter christianos iudicandi locum habeant; quicumque igitur iudiciariae potestatis super christianos aliquam administrationem Iudeo tractare permiserit, a christiana communione pellatur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Synodus_papiensis:61"
 }
 ],
 "targets": [
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "210. CAPITULA EPISCOPORUM PAPIAE EDITA.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:1"
 },
 {
  "paragraph": 0,
  "name": "845\u2013 850.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:2"
 },
 {
  "paragraph": 1,
  "name": "Domino glorioso regi Hludowico pax et vita, salus et victoria ministretur a Deo patre et domino nostro Iesu Christo.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:3"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "1. Nos quidem in Dei nomine Angilbertus archiepiscopus et Andreas patriarcha una cum Ioseph archicapellano, cum ad hanc sanctam synodum in urbe regia Ticina congregatam venissemus, replicavimus eis piam exhortationem vestram, qua viva voce ad nos usi fuistis flagrantes Spiritus sancti munere et ultra, quam huius aetatis teneritudo capere potuisse videretur, totius modestiae et gravitatis atque sapientiae sapore conditam; protulimus etiam et coram eis relegi fecimus commonitorium a vestra nobis magnificentia traditum.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:4"
 },
 {
  "paragraph": 2,
  "name": "Quibus auditis omnes unanimiter pro vestra indole omnipotenti Deo diutissime gratias egerunt, quia populo suo tam piissimum tamque sapientissimum principem dedit, qui cuncta ordinabiliter disponere cupit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:5"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "2. Et quoniam religiosa sollicitudo vestra primum de conversatione episcoporum, presbyterorum et ceterorum clericorum quaerere studuit, nos quoque, quia nec aliter melius fieri potuit, eundem ordinem servavimus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:6"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "Et episcopum quidem ita conversari debere pronuntiamus, ut eius vita omnibus recte vivendi sit norma; presbyteros vero et clericos ita vivere oportet, ut subditae plebi exemplo suae conversationis proficiant.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:7"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "At quidam coepiscoporum nostrorum, qui bonae conversationis sibi conscii sunt, palam fateri recusabant, ne sui ipsorum laudatores viderentur; qui vero neglegentiam suam recognoscunt, more humani ingenii se ipsos accusare verebantur: iuxta commonitionem tamen vestram diligentius perscrutantes quosdam, quales desideratis qualesque populi Dei pastores et rectores esse decet, invenimus; quorumdam vero neglegentiam vel erga clericorum suorum custodiam atque doctrinam vel erga plebium sollicitudinem repperimus; quibus ut aliquantulum emendandi spatium tribuatis, humiliter petimus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:8"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "Quodsi cito delicta non correxerint, severiori sententiae subiacebunt.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:9"
 },
 {
  "paragraph": 3,
  "name": "Caeterum si quislibet laicorum vel clericorum contra episcopum aut alicuius ordinis clericum aliquid queritur, noverit nos paratos esse et legitimam praebere audientiam et, si quid perperam gessisse probati fuerint, debita animadversione punire.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:10"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "3. Doctrina vero et praedicatio in populum partim episcoporum et reliquorum sacerdotum, partim vero populi neglegentia non, sicut necessarium est, procuratur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:11"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "Et sacerdotum quidem incuria nullatenus est excusanda; quidam vero laici, et maxime potentes ac nobiles, quos studiosius ad praedicationem venire oportebat, iuxta domos suas basilicas habent, in quibus divinum audientes officium ad maiores ecclesias rarius venire consuerunt.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:12"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "Et dum soli afflicti et pauperes veniunt, quid aliud, quam ut pacienter mala ferant, illis praedicandum est?",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:13"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "Si autem divites, qui pauperibus iniuriam facere soliti sunt, venire non rennuerent, illis omnino praedicandum esset, ut a rapinis se compescerent utque, dum possunt, elemosynis peccata sua redimerent, ut a fluxu rerum temporalium se abstinerent.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:14"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "Admonendi sunt igitur potentes, ut ad maiores ecclesias, ubi praedicationem audire possint, sepius conveniant, et quantum dono omnipotentis Dei divitiis et honoribus caeteros antecedunt, tanto ad audienda praecepta conditoris sui alacrius festinent.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:15"
 },
 {
  "paragraph": 4,
  "name": "Quidam autem comites et vassi dominici presbyteros et caeteros clericos nostros, quod nec episcopis facere licet, absque nostra licentia recipiunt, insuper etiam ubicumque ordinatos et quosdam, de quibus dubium est, utrum consecrati sint, in parroechiis nostris absque nostra examinatione missas sibi celebrare faciunt; quod, ne ulterius fiat, omnimodis est inhibendum.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:16"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "4. Quare in ordinandis plebibus sanctorum canonum instituta serventur, et pestiferae ambitionis vitium radicitus extirpetur; et neque ob quorundam propinquitatem nec pro alicuius familiaritatis gratia neque, quod maxime detestandum est, propter pecuniarum acceptionem indignus quilibet ordinetur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:17"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "Et primum quidem ipsius loci presbyteri vel caeteri clerici idoneum sibi rectorem eligant, deinde populi, qui ad eandem plebem aspicit, sequatur assensus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:18"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "Si autem in ipsa plebe talis inveniri non potuerit, qui illud opus competenter peragere possit, tunc episcopus de suis, quem idoneum iudicaverit, inibi constituat.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:19"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "Sane removenda est quorundam laycorum procacitas, qui hoc solo obtentu, quod ad electionis consortium admittuntur, archipresbyteris suis dominari praesumunt et quos tamquam patres venerari debuerant, velut subditos contempnunt.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:20"
 },
 {
  "paragraph": 5,
  "name": "Hi igitur intra proprii iuris terminos sunt redigendi; et si extraordinariam dominationem in aecclesiis exercere praesumpserint, regia sunt disciplina cohercendi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:21"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "5. Hi vero, qui ad gubernandas plebes legitime provecti sunt, nullatenus a suis episcopis repellantur, nisi aut alicuius criminis reatum inciderint aut easdem plebes male tractaverint.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:22"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "Tollenda est enim omnino prava consuetudo, quae in quibusdam locis oriri coepit: quia nonnulli archipresbyteri vel aliorum titulorum custodes, fruges vel alios ecclesiarum redditus ad proprias domos abducunt, quidam vero aliorum possessiones conducunt, ut in eis, quae ab ecclesiis suis male subtraxerint, recondant; nonnulli autem laicorum in tantum eorum nequitiae se complices faciunt, ut, quae huiusmodi transgressores ab ecclesia subripuerint, ipsi in suis domibus abscondant.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:23"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "Tales ergo primum a suis episcopis corripiantur; quodsi se citius corrigere noluerint, tamquam qui ecclesiasticas res sacrilega temeritate tractaverunt, synodali sententia feriantur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:24"
 },
 {
  "paragraph": 6,
  "name": "Laici vero, qui post hanc denuntiationem socios se huius expilationis praebuerint, tamquam furti reos iudiciaria coartabit auctoritas.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:25"
 },
 {
  "paragraph": 7,
  "name": "6. De restauratione ecclesiarum illud capitulum sufficit, quod gloriosus genitor vester in Olonna constituit; sed ut observetur, vestra indiget admonitione.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:26"
 },
 {
  "paragraph": 8,
  "name": "7. Similiter et de xenodochiis, sicut in eodem kapitulari continetur, observandum est.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:27"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "8. De monasteriis autem virorum seu feminarum, quae secundum regulam sancti Benedicti vel secundum canonicam auctoritatem disposita esse debent, quia inspiratio omnipotentis Dei, ut credimus, ad hanc inquisitionem cor vestri moderaminis incitavit, ipsi gratias referimus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:28"
 },
 {
  "paragraph": 9,
  "name": "Nam quod iam maxima ex parte ordinem suum amiserunt, omnibus est manifestum; quae ut ad pristinum statum reducantur, in domini et genitoris vestri ac vestra gloriosa dispositione consistit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:29"
 },
 {
  "paragraph": 10,
  "name": "9. Et ea quidem monasteria, quae adhuc statum suum retinent, unumquemque episcoporum, in cuius parroechia constituta sunt, providere oportet, utrum ordinem suum teneant; qui si aliter invenerit, una cum rectore monasterii corrigere debebit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:30"
 },
 {
  "paragraph": 10,
  "name": "Quodsi rectoris monasterii principaliter culpa fuerit et se suosque subditos ad ad- monitionem episcopi sui corrigere dissimulaverit, synodica debet auctoritate percelli.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:31"
 },
 {
  "paragraph": 11,
  "name": "10. Quidam autem episcopi et rectores monasteriorum res ecclesiarum suarum subtractas et aliis personis in beneficium largitas esse queruntur, et ideo ecclesiasticas utilitates se nequaquam implere posse dicunt; quae ut restituantur, vestram regiam maiestatem imploramus humiliter admonentes, quia, si hi, qui eas pro animarum suarum remedio ecclesiis contulerunt, praemium merentur, sine dubio dampnatione digni sunt, qui eas subtrahere moliuntur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:32"
 },
 {
  "paragraph": 12,
  "name": "11. In sacris canonibus praefixum est, ut decimae iuxta episcopi dispositionem distribuantur; quidam autem laici, qui vel in propriis vel in beneficiis suas habent basilicas, contempta episcopi dispositione non ad ecclesias, ubi baptismum et praedicationem et manus impositionem et alia Christi sacramenta percipiunt, decimas suas dant, set vel propriis basilicis vel suis clericis pro suo libitu tribuunt.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:33"
 },
 {
  "paragraph": 12,
  "name": "Quod omnimodis divinae legi et sacris canonibus constat esse contrarium: unde vestram potestatem, ut eos corrigatis, expetimus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:34"
 },
 {
  "paragraph": 13,
  "name": "12. Sacra docet auctoritas, ut publice peccantes publicae poenitentiae subiciantur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:35"
 },
 {
  "paragraph": 13,
  "name": "Inveniuntur autem quidam, qui incesta matrimonia contraxerunt et vel proximis suis vel Deo sacratis mulieribus copulati sunt, quidam etiam publice homicidia vel alia crimina perpetrarunt; quos ut episcopi publicae possint poenitentiae subiugare, petimus, ut comitum vestrorum auxilio fulciantur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:36"
 },
 {
  "paragraph": 14,
  "name": "13. Quosdam ministros comitum propter frequentia placita pauperiorem populum nimis affligere comperimus; unde maiestatem vestram obsecramus, ut capitulare avi vestri de hac re observare praecipiatis.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:37"
 },
 {
  "paragraph": 15,
  "name": "14. De comitibus vero, de quorum vita et actibus a nobis quaerere voluit sublimitas vestra, quosdam tales esse scimus, quales Dei ministros et vestrae rei publicae provisores esse decet; nonnulli autem, ut se suosque ministros corrigant, vestra admonitione indigent, quibus tamen, similiter ut episcopis, aliquantulum emendandi spatium tribuatis, exposcimus.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:38"
 },
 {
  "paragraph": 15,
  "name": "Qui si se citius corrigere noluerint, regia sunt auctoritate reprimendi.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:39"
 },
 {
  "paragraph": 16,
  "name": "15. Statuimus etiam, ne episcopi, quando pro confirmando populo parroechias circumeunt, archipresbyteros suos gravent, ut huiusmodi dispensa contenti sint: panes C, frischingas IV, vinum sextaria L, pullos X, ova L, agnum I, porcellum I, annonam ad caballos modios VI, foenum carradas III, mel, oleum, cera, quod sufficit.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:40"
 },
 {
  "paragraph": 17,
  "name": "16. Petimus etiam, ut emunitates progenitorum vestrorum ita conservare praecipiatis, sicut a glorioso genitore vestro in Olonna constitutum est.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:41"
 },
 {
  "paragraph": 18,
  "name": "17. Per singulas parroechias eas festivitates populus observare studeat, quas proprius eorum episcopus venerari praedicaverit, ita ut neque illas neglegant, quas sacerdotes colere monuerint, neque inani superstitione eas celebrare praesumant, quae nequaquam sunt observandae.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:42"
 },
 {
  "paragraph": 18,
  "name": "Si vero aliqui inventi fuerint, qui sacerdotibus obtemperare noluerint, per ministros rei publicae distringantur et satisfactionem poenitentiae, quam presbyteri imposuerint, subire cogantur.",
  "link": "/index.php/Sentence:Text:(MGH_Capitularia_2)_-_Capitula_episcoporum_papiae_edita:43"
 }
 ]
},
"links": [
 {
 "source": 0,
 "value": 0.07984936346306364,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 0,
 "value": 0.3467731582451003,
 "target": 1
 },
 {
 "source": 1,
 "value": 0.22813976740020667,
 "target": 0
 },
 {
 "source": 1,
 "value": 0.3157668588512274,
 "target": 1
 },
 {
 "source": 2,
 "value": 0.06899802145919126,
 "target": 3
 },
 {
 "source": 3,
 "value": 1,
 "target": 2
 },
 {
 "source": 7,
 "value": 0,
 "target": 30
 },
 {
 "source": 10,
 "value": 0.016296587417425942,
 "target": 10
 }
],
"sourceSize": 61
}

Tabular View

306 entries total, list limited to 10

Page Title Author Capitulary Nr Edition Place Primary Century Provider Secondary Century Text Type Text Type Class Title Volume
Text:(MGH Capitularia 2) - Capitula episcoporum papiae edita (MGH Capitularia 2) 210 MGH Capit. 2 Papia 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitula episcoporum papiae edita Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula ad lectionem canonum et regulae S. Benedicti pertinentia (MGH Capitularia 1) 037 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitula ad lectionem canonum et regulae S. Benedicti pertinentia Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 1) - Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica (MGH Capitularia 1) 177 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Episcoporum ad Hludowicum imperatorem relatio (MGH Capitularia 2) 196 MGH Capit. 2 09 MGH 09 Capitulary Legal Episcoporum ad Hludowicum imperatorem relatio Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium moguntinum (MGH Capitularia 2) 248 MGH Capit. 2 Moguntia 09 MGH 09 Capitulary Legal Concilium moguntinum Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Episcoporum ad imperatorem de rebus ecclesasticis relatio (MGH Capitularia 1) 179 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Episcoporum ad imperatorem de rebus ecclesasticis relatio Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium Triuriense (MGH Capitularia 2) 252 MGH Capit. 2 Triburia 09 MGH 09 Capitulary Legal Concilium Triuriense Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 2) - Concilium moguntinum (MGH Capitularia 2) 249 MGH Capit. 2 Moguntia 09 MGH 09 Capitulary Legal Concilium moguntinum Capit. 2
Text:(MGH Capitularia 1) - Episcoporum ad Hludowicum iperatorem relatio (MGH Capitularia 1) 178 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Episcoporum ad Hludowicum iperatorem relatio Capit. 1
Text:(MGH Capitularia 1) - Capitula excerpta de canone (MGH Capitularia 1) 047 MGH Capit. 1 09 MGH 09 Capitulary Legal Capitula excerpta de canone Capit. 1

Feature Vectors

Paradigmatic Similarity

[-44.307816,-24.010881,4.035433,33.041962,30.92852,-33.719608,-26.507015,15.772488,21.455372,10.927191,3.278205,-20.00881,-39.233837,-30.830677,38.832256,13.412808,28.723644,12.319658,-5.394185,-63.852596,0.614835,-19.473362,29.805952,65.622322,42.972832,-36.780045,-8.278408,10.638453,126.106293,43.646011,81.737328,-42.120514,-17.786541,-61.710194,17.786896,60.214108,-48.413219,-43.649231,-3.107571,73.073174,-7.705728,-10.925827,20.924437,-69.024635,21.916704,9.888951,-8.951456,-28.101471,-88.164452,-41.239784,51.831654,-31.330101,-65.877609,15.682487,-26.405531,-1.813362,-27.841726,16.600744,-58.542191,-14.950062,-51.029381,-55.480984,-29.591034,28.724707,-34.641556,-33.596493,-10.725673,-50.348957,17.250702,-53.922401,-24.005547,46.95715,-22.846312,-9.260082,30.801458,20.677113,43.073223,-31.079073,-51.763348,51.418358,6.112092,40.610638,41.430206,26.777443,13.601804,82.007515,-66.990791,21.627678,18.815142,-33.87661,-29.976891,80.093735,20.131325,-46.868038,-22.0986,15.051656,22.815788,20.110708,-94.980316,-56.48608,-7.653405,7.633858,-118.940598,-25.779915,-12.453113,-51.050175,35.082424,42.431816,34.865505,1.54105,-22.781019,-12.332532,2.512367,54.019444,14.358644,-38.185947,-11.158354,121.651588,13.622869,-13.282883,109.546661,-69.539726,56.682915,-16.693069,85.40419,0.215719,-18.254639,-43.93232,28.056417,-41.810101,-51.974087,8.87488,-110.851936,-70.056488,0.8972,18.51948,63.287151,3.610971,-33.042515,0.934754,-44.897163,-12.967242,-43.52253,-45.605007,-13.63213,-46.719593,-26.493986,-47.066238,103.601051,-41.78994,-56.69455,-15.69068,-8.069238,7.123497,6.169756,-73.155502,10.267135,14.117059,0.229727,-109.435188,-84.449059,86.682426,-33.865917,-9.141154,28.695351,-25.470139,103.303909,28.278294,26.233236,0.344875,-43.166653,-22.385139,-20.050369,-11.812726,-88.456261,5.06871,-1.730993,-21.012609,54.319962,26.242874,-24.770397,4.092924,-21.524033,12.997957,-43.035381,-35.705883,19.490925,0.467303,76.035416,27.916191,-38.902637,2.525907,15.737748,41.757053,126.705597,-12.496459,51.608757,-34.705933,18.733496,-51.279957,2.53803,1.964511,7.175063,14.045587,23.540905,-81.451225,-69.987534,-51.383667,92.814575,27.90357,-34.745323,58.563454,-72.355682,26.623379,-15.137328,32.21032,69.073814,22.110466,-27.629484,-16.035755,18.613655,-13.707993,-29.068579,-59.83857,40.691425,18.534424,-3.769428,1.026707,16.47706,-30.747791,-12.443979,-21.938046,-52.898602,10.573747,22.018372,-34.113789,-17.603388,50.716103,-28.863134,-63.227486,46.292839,-11.730735,-15.891014,-14.506583,-45.603321,-0.230777,-30.123627,-60.382298,-109.96769,23.371023,22.683752,2.36766,-5.891817,-4.004833,-7.930744,-24.455471,8.149438,-70.427246,46.063225,72.544571,58.015705,8.224676,-24.448723,53.617802,-15.906122,30.078726,25.823732,4.727855,29.069336,-50.709484,5.124565,-51.206837,-20.097942,-19.480314,-28.240704,26.066328,-14.587779,31.677479,-8.740447,-0.409401,80.301552,-72.278191,66.768929,-82.509644,22.919769,2.695066,-44.366577,-23.629978,68.265526,30.042635,-85.968399,-45.441975,-58.345592,-36.626156,7.479585,28.086901,-26.061874,12.554202,-14.383614]

Syntagmatic Similarity

Topic Models = [1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.0019218551461245234,0.001286531130876747,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.001286531130876747,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.0031925031766200764,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.03305273189326557,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.0025571791613723,1.588310038119441E-5,0.0781607369758577,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.047665184243964424,0.0266994917407878,0.11056226175349429,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.001286531130876747,1.588310038119441E-5,0.09340851334180432,1.588310038119441E-5,6.512071156289707E-4,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.006369123252858959,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.03305273189326557,1.588310038119441E-5,0.012087039390088945,0.001286531130876747,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.0025571791613723,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.0031925031766200764,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.0025571791613723,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.018440279542566707,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.03368805590851334,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.006369123252858959,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.058465692503176625,0.012087039390088945,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,6.512071156289707E-4,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.038135324015247773,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.003827827191867853,1.588310038119441E-5,0.013993011435832273,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.06799555273189327,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.09467916137229988,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.07625476493011436,6.512071156289707E-4,0.02352287166454892,0.011451715374841168,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.013993011435832273,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,1.588310038119441E-5,0.06037166454891995,1.588310038119441E-5]